Det handler om livskvalitet

COLOURBOX1970811_19

 

Claus Hancke, speciellæge i almen medicin

DET HANDLER OM LIVSKVALITET
Behandling med C-vitamin direkte ind i blodet forlænger kræftpatienters liv og øger deres livskvalitet. Hvorfor er det traditionelle behandlingssystem ikke interesseret? Af Birgit Brunsted De sidste 15 år har lægerne på Klinik for Orthomolekylær Medicin i Lyngby ved København behandlet kræftpatienter med infusion af C-vitamin, såkaldt Redox-Behandling, med gode resultater.

Det gælder om at udnytte den biologiske forskel på cancerceller og normale celler,” siger klinikkens leder, læge Claus Hancke, som forklarer: ”Vi indgiver C-vitamin direkte i blodet, og man skal op på meget store doser for at se en effekt. Der sker to ting: En forharskning, eller oxidation, af kræftcellerne og en såkaldt reduktion, nemlig tilførsler af elektroner til normale celler, som bliver stærke af denne behandling. Og det er 100 pct. ugiftigt.” Claus Hancke sammenligner Redox-behandling med en mild kemoterapi og siger, at det er en skånsom metode uden bivirkninger, fordi den giftige del kun rammer kræftcellerne samtidig med, at man stimulerer den normale aktivitet i kroppens sunde celler:

Det, jeg laver, er biokemi på celleniveau, hvor vi normaliserer cellernes funktion,” siger han. Men Claus Hancke siger også, at det ikke er en helbredende behandling: ”Konkurrencen går på, hvor mange kræftceller, behandlingen kan slå ihjel, i forhold til de, der nydannes. Svulsten vokser, men væsentligt langsommere, og hos enkelte patienter har vi set, at man ikke har kunnet genfinde kræftsvulsterne,” siger han og tilføjer: ”Vi har folk gående, der blev opgivet af hospitalerne for mellem fem og ni år siden.

 

Slyngelstue
Patienterne kommer på klinikken, hvor de får deres infusion af C-vitamin. Det tager et par timer, og de sidder i rare omgivelser i behagelige stole og kan læse eller snakke med de andre patienter, mens væsken løber ind. ”Det er sjovt en gang imellem at kunne få glans i de matte øjne og dejligt at se patienterne sidde og snakke og grine, mens de får behandling. Det minder mig om en slyngelstue,” siger Claus Hancke med smil i stemmen. For ham handler det om livskvalitet. – Men er det ikke problematisk, hvis patienterne også er i konventionel kræftbehandling med stråler og kemoterapi?

Det sker der intet ved, tværtimod interfererer behandlingen på en positiv måde med den gængse behandling,” siger Claus Hancke, ”ganske vist fraråder de fleste kræftlæger C-vitamin- behandling under kemoterapi og strålebehandling. Men det bygger på forkerte data.  De siger, at strålingen laver frie radikaler, og at C-vitamin er en antioxidant og derfor hæmmer virkningen af strålebehandlingen. Men C-vitamin i disse doser er en prooxidant, der vil sige, de danner frie radikaler.” – Men er det ikke dem, der skader kroppens normale celler? ”Nej, for de frie radikaler, som C-vitaminet danner, neutraliseres fuldstændigt af de normale cellers naturlige antioxidant-forsvar, nogle enzymer kaldet katalase og GSH-Px, som kræftcellerne mangler. Det er videnskabeligt dokumenteret – vi bruger kun dokumenterede metoder her i huset, ” siger Claus Hancke.

 

Systemet reagerer negativt
Det er 30 år siden, at man opdagede, at behandling med massive doser C-vitamin hjalp kræftpatienter. Men problemet er, at det er svært at udføre videnskabelige undersøgelser som lodtrækningsundersøgelser, der kan bevise, at det virker. Desuden er de meget kostbare: ”I dag er der ingen andre end medicinalindustrien, der har råd til de store undersøgelser, så det er et vældigt problem at få finansieret undersøgelser om C-vitamin, for man kan jo ikke patentere C-vitamin og tjene penge på det,” siger Claus Hancke,

”Markedet for lægemidler til kemoterapi er enormt, og midlerne er meget dyre, nogle af dem koster mange tusinde kroner pr. enkelt dosis, så firmaerne har ingen interesse i C-vitamin.” ”Desuden ville jeg have et moralsk problem. Jeg kan ikke give en del af mine patienter snydemedicin som led i et forsøg, og det ville også være uetisk at tage penge for det.” – Hvordan forholder det etablerede system sig til den behandling? ”Systemet reagerer utroligt negativt, og nogle læger siger til patienten: ’Går du derude, får du ikke flere skanninger her,” fortæller Claus Hancke. ”Jeg fatter ikke, at læger ikke er mere nysgerrige, når det går en patient så godt,” siger han, der aldrig nogen sinde har fået en klage, hverken fra patienter, læger eller Sundhedsstyrelsen.

166 thoughts on “Det handler om livskvalitet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *