Den videnskabelige mur

 

 

Der er både penge at spare og sundhed i sigte, hvis læger og alternative behandlere begynder at sam-arbejde. Men fastlåste systemer spænder ben for udviklingen.

 

Af Mette Michelle
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning – august/september 2017

 

Homøopati er en kontroversiel form for alternativ behandling, da vi arbejder med ekstremt fortyndede doser af vores lægemidler. Det er også en populær påstand, at den eneste forklaring, der er på, at vores medicin virker, er placebo. Alligevel er homøopati verdens næststørste form for medicin, og den har en konstant tilgang af nye brugere. I dag bruges den efter skøn af mere end 400 millioner mennesker på verdensplan.

Men vi har et problem med at fremvise virkningen af homøopati i den struktur, mange forsøg er bygget op omkring i dag.

De homøopatiske lægemidler er ekstremt fortyndede, så fortyndede, at de gængse metoder og måleenheder, som bruges i et laboratorium, ikke dur.

Homøopatiske lægemidler udskrives ikke som et resultat af navngivne diagnoser, men efter hvordan patienten har det fysisk og psykisk med de synlige og mærkbare symptomer.

Problematikken i dette vises godt igennem de publicerede resultater fra et forskningsprojekt om behandling af kræft med homøopati. Studiet var en ”double blinded placebo controlled trial”, hvilket som udgangspunkt er kendetegnet ved at være god standard af forskning.

 

Homøopati virker i den hele krop, ikke i et reagensglas

I forsøget startede forskere med at inficere en gruppe rotter med prostatakræft for efterfølgende at give halvdelen af gruppen fem udvalgte homøopatiske lægemidler. Derefter fulgte de kræfttumorerne i rotterne over fem uger. Resultatet af det viste, at forekomsten af cancer og størrelsen på eventuelle tumorer var stærkt reduceret i gruppen, der fik homøopatiske lægemidler i forhold til gruppen, som ikke fik disse eller et placebo. Der var endda en tydelig forskel imellem de to grupper, og de fik skabt det, man må kalde et optimistisk resultat. Denne form for forsøg kendetegnes ved at være ”in vivo”. Det betyder blot, at forsøget er foretaget i levende væsner.

Forskergruppen bag forsøget valgte at gentage samme forsøg, men denne gang ”in vitro”, dvs. i et reagensglas. I teorien skulle de kunne gentage resultaterne fra ”in vivo”. De isolerede kræftcellerne fra rotterne for at teste, hvad der ville ske, når de blev udsat for homøopatiske lægemidler i et reagensglas. Her viste det sig, at de homøopatiske lægemidler ingen effekt havde på kræftcellerne.

Årsagen er, at homøopatien har brug for en kompleks organisme for at virke. Lægens allopatiske medicin bekæmper de synlige symptomer, hvor homøopatien stimulerer kroppens eget forsvarssystem, så den selv kan slippe af med symptomerne. I mine kredse siger vi også, at den allopatiske medicin kun behandler symptomerne, hvor vi i den holistiske medicinform behandler selve årsagen, og at kroppen derefter selv retter op på symptomerne. I lægefaglige kredse er det en sindssygt provokerende udtalelse at komme med.

Men når vi læser om et eksperiment som det ovennævnte, må vi overveje, at det er muligt, at rotternes eget immunforsvar blev sat i gang gennem stimuli fra de homøopatiske lægemidler. Og at organismen ”rotte” derfor reagerede og slap af med, eller reducerede, problemet ”prostatakræft”.

 

Pejlemærker, der bliver til benspænd

Netop ”in vitro” er også kendetegnet ved at være den gængse metode brugt i såkaldte præ-kliniske studier. Altså studier, der giver et pejlemærke til forskeren om, om hans retning af tanker er værd at forfølge med yderligere undersøgelser. Og endnu et benspænd for at få kigget mere grundigt på homøopatien.

I den alternative medicin – og i særdeleshed i homøopatien – er det et grundlæggende princip, at vi lægger mere vægt på organismen, som en infektion spreder sig i, end i infektionen selv. Det er også selve forklaringen på det at være holistisk behandler: Vi behandler det hele menneske. Og det kan kun svært bevises i et reagensglas.

 

Fan af moderne medicin og især af akutmedicin

Personligt er jeg en kæmpe fan af den moderne medicin, og jeg er særligt imponeret over akutmedicin. Men både mine patienter og jeg frustreres dagligt over, at et samarbejde mellem holistisk og allopatisk medicin ikke er en realitet.

Patienterne er frustrerede over, at de ikke er kommet hos en homøopat tidligere, og at deres egen læge ikke har fortalt dem om muligheden.

Det er frustrerende for mig, fordi jeg ofte må sidde og tænke, hvor meget nemmere min behandling ville have været, hvis patienterne blot var kommet noget før, og deres sygdomsforløb ikke var så fremskredent.

Sammen kan vi naturligvis bare glæde os over det gode resultat. Men vi sidder ofte også lige og ryster lidt på hovedet sammen over, at der ikke er flere tiltag til et samarbejde mellem alternativ medicin og læger.

 

Mobning af holistisk medicin

At der ikke blot er en naturlig nysgerrighed fra lægernes side, når de opdager, at mange kroniske lidelser behandles godt med holistisk medicin, kan man undres over. Det kan ikke undgås at opleves som formynderisk, at den almindeligt kendte medicin har en så altoverskyggende rolle, når vi skal tale om danskernes sundhed. Især set i sammenhæng med den latterliggørelse og direkte mobning, holistisk medicin udsættes for, som vi ikke er langt fra at kunne kendetegne som direkte forfølgelse.

Der er ikke udsyn til, at vi får ørenlyd nok til, at vi kan sætte os ned og se konkret på, hvordan vi kan styrke samarbejdet imellem de to faggrupper.

Imens bruger cirka halvdelen af alle danskere alternativ medicin. Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ Behandling havde 52,8 % af alle danskere brugt alternativ medicin i 2010. I 1987 var tallet 23,6 %. Der er altså tale om en radikal stigning i brugen af alternativ medicin.

 

Alle bliver tabere

Alt imens den umiddelbart uløselige konflikt står på, er vi alle tabere. Lægerne står uden kendskab til succesfulde alternative behandlingsmetoder, som bruges dagligt verden over, i nogle lande endda organiseret under den offentlige sygesikring. Patienterne er frustrerede over en behandling, der ikke løser deres kroniske eller tilbagevendende lidelser, og som måske giver dem nye problemer igennem bivirkninger fra medicin. Og så er der det store spørgsmål om vores skattekroner, som forsvinder ind i et system, der har bygget muren omkring sig selv. Og som ikke ser ud til at have nogen ambitioner om at åbne op for brug af holistisk medicin.

 

Den alternative medicin kan ikke klare alt

Den allopatiske medicin er hverken fejl- eller pletfri. Og den alternative medicin kan ikke klare alt. Der er altså ikke tale om, at den ene metode skal udelukke den anden. Alligevel lever vi i en kultur, hvor den almindeligt kendte allopatiske medicin sættes på en piedestal, og vi ikke udnytter de enorme ressourcer, der ligger hos de alternative behandlere. Det sker på trods af, at større åbenhed og bedre regulering af holistisk, alternativ og komplementær medicin potentielt kunne spare penge, flytte vælgere og stensikkert ville give udsigt til et sundere liv for alle.

Men ”det gode selskab” og videnskaben har smækket døren hårdt i. Der er ingen interesse i homøopati og andre former for alternativ medicin, og der fokuseres hovedsageligt på patenteret medicin. Det har naturligvis også sin plads. Men vi nærmer os alligevel et punkt, hvor argumentationen imod alternativ medicin er blevet usaglig. Man vil populært sagt have en cylinder til at passe ned i et firkantet hul. Og så længe man tager det standpunkt, så har man også afskåret sig selv fra noget af den mest opsigtsvækkende forskning. Man har indskrænket muligheden for at nyde godt af den gode holistiske behandling, som problemløst og med fordel kan bruges i kombination med den medicin og behandling, vi kender fra systemet i dag.

Igen er det borgeren, skatteyderen og vælgeren, der står som taber i den valgte model.

 

Om Mette Mitchell

Mette Mitchell er Homøopat BSc (hons), RAB, LCHE, MDSKH. Mette har klinik på Frederiksberg, men tager også konsultationer over telefon og skype. mette@gezundheit.dk +45 53 76 28 82

Hun er uddannet på the Centre for Homeopathic Education (CHE) i London, som netop i efteråret også introducerer deres uddannelse online. Mette er kontaktperson for CHE i Danmark. http://www.chehomeopathy.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *