Zerochol sænker dit kolesterol!

 

 

Det homøopatiske hjørne

 

Kosttilskuddet er nu dokumenteret som værdifuldt supplement til kolesterolmedicin, men også effektivt alene.

 

Af Thomas Kjærsgaard, lægemiddelkonsulent og heilpraktikker
Artiklen blev bragt i //mig// en del af magasinet sund-forskning – december 2015/januar 2016

 

For første gang er der foretaget to kliniske studier på virkningen af Zerochol. Resultaterne blev for nyligt offentliggjort på en hjerte-kar-konference i Skotland. Zerochol er et kosttilskud, indeholdende plantesteroler (olier) fra bl.a. økologisk fyr, soja, solsikke, majs og raps.

Formålet med de to studier var at belyse virkningen af Zerochol på kolesteroltallet både for patienter, der samtidig tog konventionel medicin i form af statiner, og virkningen for dem, der ikke samtidig tog statiner.

Årsagen, til at der blev gennemført to studier, er, at læger oplever, at gruppen, der tager statiner, ofte ikke når ned på det ønskede kolesteroltal, medmindre dosis bliver så stor, at det skaber unødige bivirkninger. Det er godtgjort at omkring 50 % af patienterne afslutter deres statinterapi inden for tre år på grund af bivirkninger.

På den anden side er gruppen, der slet ikke ønsker at tage de konventionelle statiner, stærkt stigende i takt med mange negative bivirkningsrapporter.

Derfor er det interessant at belyse, om et ekstra tilskud af det plante-sterolbaserede og bivirkningsfrie kosttilskud Zerochol kunne hjælpe begge grupper med at reducere kolesteroltallet yderligere for at forebygge koronare hjertesygdomme.

 

Studie af patienter, der ikke tog almindelig kolesterolmedicin (statiner)
I det første studie indgik 93 patienter (41 mænd og 52 kvinder), der enten havde haft en bivirkningshistorie fra statinbehandling (fx muskelsmerter, leverskade, forstoppelse, diarré eller udslæt) eller helt havde afvist statiner. De gennemgik en 12 ugers Zerocholkur med to tabletter af 800 mg plantesterol til hovedmåltidet. Der blev målt ændringer i det totale kolesterol, LDL, HDL og triglycerid-koncentrationerne i uge fire, otte og tolv.

Resultatet blev, at det totale kolesterol og LDL-koncentrationerne var reduceret signifikant efter otte ugers behandling. 26,9 % af testgruppen nåede ESC’s (Det Europæiske Cardiologiske Selskab) målsætningsværdi for LDL-kolesterolet efter 12 ugers behandling.

Derudover måltes der også en tydelig reduktion af triglycerid-koncentrationen. Triglycerider er også fedt. Det kaldes også LDL’ets endnu ondere fætter og er angiveligt en endnu bedre indikator for blodpropper i hjerte og hjernen.

Der måltes en mindre forøgelse af HDL-koncentrationen i uge 12. Et højere HDL tal er hensigtsmæssigt, idet det øger kroppens evne til at reducere LDL.

En deltager fuldførte ikke undersøgelsen på grund af intolerance over for fytosteroler (diarré).

 

Studie af patienter der tog Zerochol som tilskud til den almindelige kolesterolmedicin (statiner)
Det andet studie omhandlede patienter, der med statinbehandlingen alene IKKE kunne komme ned på et acceptabelt kolesterolniveau uden for store bivirkninger.

Baggrunden er, at statiner er anbefalet som lægemiddel ved behandling af forhøjet kolesterol, også kaldet dyslipidæmi, til forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme. Mange patienter når ikke de anbefalede værdier for LDL, specielt hvis de ikke tåler den anbefalede dosis af statiner. For disse patienter kan et tilskud af plantesteroler fra Zerochol hjælpe til at nå de ønskede målværdier for LDL eller i det mindste reducere LDL-koncentrationen.

I dette studie deltog 55 patienter med forhøjet kolesterol. De blev i forvejen behandlet med statiner (20 mg Atorvastatin pr. dag). Disse patienter tålte ikke høje doser af Atorvastatin på grund af bivirkninger (fx muskelsmerter, diarré, forstoppelse og muskelsvaghed/udmattelse). Alle patienterne havde en LDL-koncentration over målværdien. Der blev givet et tilskud med Zerochol i form af tabletter med 800 mg fytosterol to gange dagligt til hovedmåltidet. Der blev målt ændringer i det totale kolesterol, LDL, HDL og triglycerid-koncentrationerne i uge fire, otte og tolv.

Resultatet viste, at total kolesterol, LDL og triglycerid-koncentrationerne var reduceret tydeligt efter otte uger af behandlingen. Den gennemsnitlige LDL-koncentration blev reduceret med 27 %, og 12 ud af 55 patienter (21,8 %) havde nået deres målværdier for LDL-kolesterolet efter 12 uger.

Afslutningsvis kan det konkluderes, at statinterapi og livsstilsændringer stadig er den mest udbredte fedtreducerende strategi ved behandlingen af et forhøjet kolesteroltal. Zerochol har imidlertid forbedret det totale kolesterol tydeligt efter 12 ugers behandling.

Hvis patienter derfor ikke tåler høje doser af statiner eller ikke har nået målværdierne ved den maksimalt tålte statindosis, kan Zerochol altså hjælpe til reduktion af LDL værdien. Patienter kan også have fordel af en reduktion af triglycerid-værdierne med de reducerede risici for bl.a. blodpropper, som det medfører.

Der er derfor behov for flere fremtidige studier til at belyse, om kosttilskud med plantesteroler kan gavne prognosen for patienter med forhøjede LDL- og triglycerid-værdier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *