Dicoflor (Lactobacillus rhamnosus GG)

Mælkesyrebakterie-pulver

 

Dicoflor er kapsler med mælkesyrebakterien Lactobacillus rhamnosus GG. Det er den mest veldokumenterede mælkesyrebakterie med 95 randomiserede kontrollerede undersøgelser. Det er en meget robust bakterie, der betragtes som ”Golden standard” for andre mælkesyrebakterier, fordi den har nogle meget fordelagtige egenskaber, der gør den meget anvendelig i forskning.

Dicoflor er kapsler med mælkesyrebakterien Lactobacillus rhamnosus GG. Det er den mest veldokumenterede mælkesyrebakterie med 95 randomiserede kontrollerede undersøgelser. Det er en meget robust bakterie, der betragtes som ”Golden standard” for andre mælkesyrebakterier, fordi den har nogle meget fordelagtige egenskaber, der gør den meget anvendelig i forskning. af Marianne Palm, naturopath og biopat   Den er fuldstændig resistent over for mave/galde syre. (modsat de fleste andre mælkesyrebakterier). Det betyder, at man kan være sikker på, at det man indtager, kommer ned i tarmen, hvor det skal virke. Den er resistent over for de fleste antibiotika, hvilket gør det muligt at bruge den forebyggende til antibiotika relateret diarré. Den er rigtig god til at hænge sig fast på tarmvæggen, så den ikke bare ryger ud igen med det samme. Den indgår i vores immunforsvar ved at styrke dannelsen af IgA og dermed slimhinden i tarmen. Det bevirker, at den ikke bliver så gennemtrængelig for udefrakommende bakterier, hvilket styrker den orale tolerance. For at der skal være dokumenteret effekt, skal det gives i tilstrækkeligt høje doser. Lactobacillus rhamnosus GG 6x 109  2-3 gange daglig, svarende til at hver kapsel Dicoflor indeholder 6 milliarder. De fleste studier viser, at der skal 12 milliarder bakterier til for at leve op til indikationerne, som vist i forsøgene.

Irriteret tyktarm

Den bliver anbefalet på danske hospitaler til irriteret tyktarm, som er et problem for 15-20% af den danske befolkning. Der er på det område ikke så meget dokumentation for det, men ikke desto mindre har det meget stor effekt, hvor man kan se, at patienternes løse afføringer bliver mindre.

Colitis ulcerosa

Bliver anbefalet på danske hospitaler til colitis ulcerosa med rigtig god effekt. Nedsætter frekvensen af afføringer betydeligt. Dokumentation: Efficacy of Lactobacillus rhamnosus GG in maintaining ulcerative colitis. 187 patienter deltog i et studie, der varede et år for at se om Lactobacillus rhamnosus GG virkede lige så godt som den gængse behandling, Mesalazin, til at fastholde anfaldsfrie perioder. Det viste sig at det gjorde det. Mesalazin anvendes til behandling af blødende tyktarmsbetændelse og er det aktive stof i handelsnavnet, Mesasal.

Astma eksem

Dokumentation: Probiotics in prevention of atopic disease. A randomised placebocontrolled trail. 132 mødre, der var i højrisiko-gruppe for at få børn med astmaeksen blev delt i to grupper. Den ene gruppe tog Lactobacillus rhamnosus GG 6×109   2 gange den anden gruppe fik placebo daglig  4 uger før fødslen og 6 måneder efter, for at se om det kunne forebygge astmaeksem hos deres børn. Det viste sig, at den gruppe der fik mælkesyrebakterier, fødte halvt så mange børn med astmaeksem i forhold til den gruppe der fik placebo. Det var en reduktion fra  46% til 43 %.Man ville se om effekten holdt og  derfor kiggede man på børnene igen, da de blev 4 år. Dokumentation: Probiotics in prevention of atopic disease. 4 years follow up of a randomised placebo controlled trail. Det viste sig at effekten holdt sig til efter de var fire år. Der var stadig kun halvdelen, der havde astmaeksem af de børn hvis mødre havde taget mælkesyrebakterier i forhold til de børn, hvis mødre havde fået placebo.

Roskilde syge

Dokumentation: Probiotics for treatment of acute diarrhoea in children:randomised clinical trail of five different preparations. 5 70 børn der kom til læge med diarré,blev delt I 6 grupper. Den første gruppe fik kun rehydreringsopløsning (ORS) bestående af sukker og salte, de andre grupper fik også ORS men derudover fik hver gruppe forskellige slags mælkesyrebakterier. Det viste sig, at i gruppe 2, hvor der blev givet lactobacillus rhamnosus GG og i gruppe 5 hvor der blev givet en mixtur (der ikke kan fås i Danmark) blev tiden, børnene havde diarré, reduceret med ca. 1,5 døgn i gennemsnit altså med ca. en tredjedel. Dokumentation: Lactobacillus GG administered in rehydration solution to children with acute diarrhea. 287 børn indlagt med akut diarré. Delt I to grupper. Den ene fik Rehydrerings-opløsning og Lactobacillus rhamnosus GG 6x 109 to gange daglig, den anden gruppe fik kun rehydrerings-opløsning og placebo. Den gruppe der fik LGG var gennemsnitlig indlagt 1 døgn mindre, end den gruppe der fik placebo.

Antibiotika relateret diarré

Dokumentation: Metaanalysis of probiotics for the prevention of antibiotic associated diarrhea and the treatment of clostridium difficile disease. 25 sammenlignelige studier blev undersøgt for, om der var effekt af probiotika til antibiotika relateret diarré. Det viste sig, at kun LGG og Saccharomyces boulardii havde signifikant effekt og at det skulle gives i doseringer større end 1010 bakterier daglig.

Rejsediarré

Dokumentation: Prevention of traveller´s diarrhea by Lactobacillus GG. 820 patienter rejste til to forskellige destinationer I Tyrkiet. Kun de, der fik L.GG med, som tog til Alanya, havde effekt. Specielt havde gruppen under 29 år god effekt. Af gruppen, der havde fået placebo, fik 60 % diarré mod 7,1 % i gruppen ,der fik Lactobacillus GG.

Candida

Dokumentation: Oral supplementation with Lactobacillus cassei subspecies rhamnosus prevents enteric colonization by candida species in preterm neonates. 80 for tidlig fødte børn med lav fødselsvægt blev delt I to grupper. Den ene gruppe fik kun modermælk, den anden gruppe fik modermælk og Lactobacillus rhamnosus GG i 6 uger. Børnene blev fulgt et år.  I gruppen, der fik Lactobacillus rhamnosus  blev signifikant færre børn koloniseret med candida i forhold til gruppen, der kun fik modermælk. 23,1% i forhold til 48,8%.

One thought on “Dicoflor (Lactobacillus rhamnosus GG)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *