”Energi-vitamin” modvirker muskelsvaghed hos ældre i statin-behandling

Kolesterol1

 

Kolesterolsænkende lægemidler kan i nogle tilfælde føre til tab af muskelstyrke hos ældre, men forskning i coenzym Q10 har vist, at dette vitaminbeslægtede stof kan hjælpe.

 

Af Bjørn Falck Madsen

 

Mange og især ældre personer har forhøjet kolesteroltal og får derfor kolesterolsænkende statiner, som er en effektiv medicinsk behandling til sænkning af kolesterolniveauet. Behandlingen indvirker imidlertid også på kroppens egenproduktion af det vitaminbeslægtede stof coenzym Q10, som celler behøver for at danne energi til blandt andet muskelarbejde. Det skyldes, at kolesterol og coenzym Q10 deler biokemisk syntesevej og dannes ud fra samme grundsubstans.

Forsøg udført på ældre patienter

En del af de patienter, som tager statiner, oplever derfor symptomer på denne energimangel i cellernes mitokondrier, og et af disse symptomer er tab af muskelstyrke. Det ville en gruppe italienske forskere se nærmere på, så de udførte et dobbelt-blindet og placebo-kontrolleret forsøg på ældre mennesker, der var i statinbehandling og havde forskellige problemer på grund af medicinen.

Q10 eller snydepiller

Patienterne blev tilfældigt inddelt i to grupper, hvor den ene gruppe fik 300 mg coenzym Q10 dagligt, og den anden gruppe fik snydepiller. Forskerne målte graden af energimangel (fænomenet kaldes i fagsprog for asteni) samt gribestyrke i hænderne. Deltagerne skulle desuden lave en øvelse i et minut, hvor de skiftevis sad ned og rejste sig, så mange gange de orkede, og de blev også bedt om at udføre en tominutters step-test.

Mere energi og bedre gribestyrke

Efter de første fire uger var der signifikant forbedring hos de Q10-behandlede med hensyn til asteni sammenlignet med gruppen, der havde fået placebo. Det samme var tilfældet efter otte uger, og her spottede forskerne også en signifikant forbedring hos de Q10-behandlede med hensyn til gribestyrke i hænderne samt sidde-og-stå-testen og steptesten.

Forskerne konkluderede på baggrund af deres observationer, at daglig anvendelse af Q10 effektivt forbedrer muskelstyrken hos ældre patienter, som lider af energimangel og svaghed forårsaget af kolesterolsænkende statiner.

40 procent smertereduktion

Forsøget læner sig op ad en anden undersøgelse, som er offentliggjort i American Journal of Cardiology i 2007. Her testede forskere effekten af 100 mg coenzym Q10 i kapselform (Bio-Qinon Q10) sammenlignet med placebo på en gruppe patienter med muskelsmerter, som var forårsaget af statiner. Efter 30 dage var der opnået en 40 procent reduktion af muskelsmerterne hos de patienter, som havde taget Q10-kapslerne sammenlignet med de andre forsøgspersoner.

Kilde: Journal of Hypertension, juni 2023