Euphorbia hirta

Lunge2

 

Dansk navn: Vortemælk
Tysk navn: Wolfmilch
Familie: Euphorbiaceae
Droge: Tørret plante i blomst

 

Beskrivelse
Findes i Australien, Indien og andre områder med et tropisk klima. Etårig 15‑50 cm stængel dækket med stive gule hår med mange forgreninger, mørkegrønne, ovale til lancetformede og takkede blade. Stænglen indeholder mælkehvid saft. Kuglerunde blomster hoveder.

 

Aktive indholdsstoffer
Triterpen-saponiner, B‑sisterol, flavonoider (quercetin og andre), alkaloider, garvestoffer. (1)

 

Egenskaber
Antiastmatisk, krampeløsnende, slimløsnende, slimdrivende, (1,2) antiprotozorisk. (3)

 

Indikationer
Astma, bronkitis, hoste fra infektion i de øvre luftveje, nervøs hoste. (2) Amøbedysenteri. (2)

 

Kontraindikationer
Ingen kendte.

 

Bivirkninger
Overdosering kan forårsage kvalme og opkastning.

 

Toksicitet
Euphorbia hirta har ingen giftvirkninger ved anbefalet dosering.

 

Dosering
Tørret droge: 40-120 mg tre gange daglig. (2) Ekstrakt (1:2) i 60% alkohol: 5‑12 ml ugentlig. (4) Tinktur (1:5) i 60% alkohol: 10-40 ml ugentlig. (2)

 

Amøbedysenteri
Akut: 20-45 ml dagligt. Kronisk: 20 ml dagligt i 7 dage i træk.  Gentag efter behov. (5)

 

Kombinationsforslag
Kan blandes med Albizzia lebbeck, Scutellaria baicalensis og Tanacetum parthenium i behand lingen af allergisk astma, med Plantago arter mod astma-bronkitis.  Blandes med Grindelia camporum, Glycyrrhiza glabra, Asclepias tuberosa, Marrubium vulgare, Althea officinalis, Thymus vulgaris og andre i behandlingen af luftvejsinfektioner med slim og hoste.

 

Referencer
1. Bone, K., Burgess, N., McLeod, D., How To Prescribe Herbal Medicines, 2.ed. Warwick: MediHerb Ltd., (1992) s. 17 2. British Herbal Medicine Association’s Scientific Committee, British Herbal Pharmacopoeia, West Yorks: BHMA,(1983) s.88 3. Duez, P. et al, J. Ethnopharmacol, 34, 235-46, (1991) 4. MediHerb, 31st May 1995 Dose Report, ikke udgivet 5. Bone, K British J Phytotherapy, Vol 2 (4), 1991/92

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *