Fibromyalgi kan måske skyldes mangel på Q10

 

 

Diffuse muskel- og ledsmerter – også kaldet fibromyalgi – kan gøre livet ulideligt for de ramte, men der er noget, der tyder på, at til-skud af co-enzym Q10 kan gøre en forskel.

 

Af Bjørn Falck Madsen, videnskabsjournalist
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning og //mig// – sommer 2014

 

Mellem to og fem procent af verdensbefolkningen lider af diffuse smerter i muskler og led. 90 procent af patienterne er kvinder, og sygdom-men sætter typisk ind omkring 40-50-årsalderen. Tilstanden, som også kaldes for fibromyalgi, kan være næsten invaliderende, og den beskrives ofte som at ”have ondt over det hele”. Muskler føles stive og ømme forskellige steder, og man er konstant træt. Mest frustrerende er det, at der ikke rigtig er nogen behandling andet end smertelindring med smertestillende og inflammationshæmmende lægemidler, eventuelt suppleret med sovemedicin for at redde lidt af nattesøvnen.

 

Energi til cellerne

Men videnskaben er standset op ved stoffet co-enzym Q10, fordi denne vitamin-beslægtede substans, som alle celler behøver for at kunne lave energi, synes at spille en vis rolle. En gruppe spanske forskere studerede 20 fibromyalgi-patienter og 23 patienter med kronisk træthedssyn-drom og sammenlignede dem med 15 raske kontrolpersoner. Hos begge patientgrupper var indholdet af co-enzym Q10 lavere end hos kon-trolgruppen. Samtidig observerede forskerne øget forekomst af oxidativ stress hos de to grupper af patienter. Ikke alene var cellernes mitokon-drier (energifabrikker) ringere til at lave energi, de kunne heller ikke effektivt forsvare sig mod den uhensigsmæssige iltning, som forårsager skader på cellemembraner og andre cellekomponenter.

 

Også vigtig antioxidant

Co-enzym Q10 spiller en rolle både som bidragsyder til cellernes energiomsætning og som en vigtig antioxidant, der forebygger oxidativ stress. Netop derfor kan det tænkes, at stoffet kan have værdi for patienter med fibromyalgi og kronisk træthed, og netop det valgte en anden grup-pe forskere at undersøge nærmere. De sammenlignede 20 fibromyalgi-patienter med 15 raske kontrolpersoner og kiggede blandt andet på hovedpine-forekomst og oxidativ stress. De fandt reduceret co-enzym Q10-indhold og energiomsætning hos fibromyalgi-patienterne, og de observerede ligeledes, at dette harmonerede med den tilsvarende forhøjede forekomst af hovedpine i gruppen. Interessant nok blev sympto-merne forbedret, så snart patienterne fik tilskud af co-enzym Q10.

 

Mitokondriel dysfunktion

Måske ligger en del af forklaringen på hovedpinen, trætheden og muskelsmerterne gemt i mitokondrierne. Når disse ikke fungerer optimalt, kan det påvirke muskel- og nerveceller (hjerneceller) i en negativ retning. Dårligt fungerende mitokondrier (mitokondriel dysfunktion) hænger sammen med lavt indhold af co-enzym Q10, og her kan man sætte ind med behandling bestående i tilskud af stoffet. Idag ved man, at coen-zym Q10 hjælper ved kronisk hjertesvigt ved at øge energiomsætningen i hjertemuskelceller, og man har ligeledes set hvordan stoffet kan hjælpe ved mandlig infertilitet, migræne og forhøjet blodtryk. Måske er der også en chance for, at det kan have betydning for patienter med fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom.

 

Kilder:

Antioxid Redox Signal. 2013 Nov 20;19(15):1855-60

PLoS One. 2012;7(4):e35677.

 

Kolesterol-medicin kan også give ømme muskler

Det er ikke kun fibromyalgi, som forårsager muskelsmerter. Op imod 75 % af de personer, som anvender kolesterolsænkende statiner, oplever problemer med muskelsmerter, skriver danske forskere i tidsskriftet Journal of the American College of Cardiology. Forskere fra Københavns Uni-versitet med Professor Flemming Dela fra Center for Sund i Aldring i spidsen har testet muskelcellers omsætning af sukker og fedt til energi hos en gruppe patienter i statin-behandling og sammenlignet med en tilsvarende gruppe personer, der ikke tog statiner. Det viste sig, at energiom-sætningen hos de statinbehandlede var ringere end hos dem, der ikke anvendte medicinen.

Årsagen er angiveligt, at statiner, foruden at hæmme kolesterol-syntesen, har en blokerende virkning på leverens dannelse af stoffet Q10, som alle celler behøver for at kunne lave energi af fedt, protein og kulhydrat i de energiproducerende mitokondrier (cellernes kraftværker).

Amerikanske forskere har tidligere været inde på samme problematik. En undersøgelse fra 2007 viste blandt andet, at patienter i stabil statin-behandling kunne reducere deres muskelsmerter med 40 %, hvis de tog co-enzym Q10 sammen med deres lægeordinerede statiner.

 

Kilder:

J Am Coll Cardiol. 2013;61(1):44-53

Am J Cardiol. 2007 May 15;99(10):1409-12

One thought on “Fibromyalgi kan måske skyldes mangel på Q10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *