Findes der et “kærlighedshjørne” i min bolig?

ALT ER ENERGI – også kærlighed, og derfor er kærlighed en naturlig del af Feng Shui.
 Om der findes et egentligt “kærlighedshjørne” i din bolig, får du svar på lidt senere i artiklen :-)

Skrevet af Torben Hecksher

www.fengshuiinstituttet.dk/blog.

Selvom det ikke umiddelbart er til at forstå, er alt her på jorden faktisk en del af energien fra the Big Bang. Ikke blot vi mennesker og alle andre levende væsener, men også alle “døde” ting – biler, huse, stole, borde og andre møbler, glas, træer, blomster, tøj, sko osv. Også farver, faconer, lys, lyde, radiobølger og alle andre former for “bølger” er energi, og det er grunden til, at vi påvirkes af alt hvad vi møder, ser, hører og dufter – og vi reagerer på det.

Det er også derfor indretningen af boligen er vigtig, fordi jo længere tid vi opholder os et sted, jo mere præges vi af stedets energier. Derfor har især børneværelser og soveværelser overordentlig stor betydning for vores velbefindende og udvikling.

Set fra Jorden er vi centrum i universet, og universets energier strømmer imod os fra alle verdenshjørner – i fuldstændig balance. Energierne fra de enkelte verdenshjørner er imidlertid vidt forskellige. Nogle fremmer fx. motivation, andre lidenskab, eller kærlighed osv.

Hvis du indretter din bolig, 

  • så alle verdenshjørner – og dermed også alle energier – er tilstede,
  • og opholder dig mest muligt de steder, hvor energierne netop styrker det du har brug for, og det du ønsker, går alt op i en højere enhed. Du er lykkelig og glad. Alt hvad du ønsker, kommer til dig. Dit hjem er fyldt med positiv energi, – og positiv energi tiltrækker yderligere positiv energi. Det er Karmaloven.

Energierne kommer til os fra alle verdenshjørner, deraf navnet KOMPASMETODEN, men de påvirker os på som sagt på hver sin måde. Energierne fra NORD – kaldet VAND-energi – fylder os fx. med ro, kærlighed, ømhed, dybe følelser – og fremmer desuden karrieren. Et soveværelse i Nord vil derfor være optimalt for mange mennesker.

Ønsker du derimod glæde og optimisme, bør du overveje et soveværelse mod ØST, fordi TRÆ-energi, som den kaldes i øst, styrker optimisme, glæde, nytænkning og tilfredshed – der er forår i luften.

Nedenfor kan du bl.a. se, hvor de forskellige 5-elementer hersker, og hvilke områder i vores liv deres tilhørende energier bestemmer over.

FINDES DER ET KÆRLIGHEDSHJØRNE I MIN BOLIG?

Både ja og nej. Der er nemlig ikke et egentligt kærlighedshjørne i boligen, dvs. et sted hvor du og alle andre automatisk finder en kæreste, når I enten opholder jer i hjørnet, eller måske. stiller et træ, en plante, en frø, nogle mønter, eller noget andet I måske har læst eller hørt man kan gøre.

På de to figurer nedenunder, er der imidlertid et område, hvor kærlighed står nævnt, nemlig NORD. I nord kaldes energien VAND-energi, og det er netop VAND-energins dybe følelser, der styrker ømhed og kærlighed mellem to mennesker. En kærlighed der ofte resulterer i besøg af storken. Det er imidlertid ikke et “find en kæreste” hjørne.

Et andet område der kan forbindes med kærlighed er VEST. Her kaldes energien METAL, og metalenergi fremmer bl.a romantik. Det betyder, at den styrker romantikken, så når din kæreste kommer på besøg næste gang, så sæt jer i området mod vest, så sker der noget :-)  – Men det er altså ikke her du finder kæresten.

HAR JEG SÅ IKKE NOGET KÆRLIGHEDSHJØRNE?

Jo det har du, men det er dig og dit forhold til VAND-energi, der afgør, hvor det ligger.

5-elementet VAND er specielt. Ikke kun fordi det kan skifte egenskab (is, em, damp, vand, sne osv.), men fordi det har sin egen 20-årige cyklus. Det betyder, at forholdet til VAND-elementet er forskelligt fra person til person, afhængigt af fødselstidspunktet. Ved at beregne VAND-positionen på dit fødselstidspunkt, kan feng shui masteren beregne hvor dit kærlighedshjørne ligger, – og positionen vil følge dig resten af cyklus-perioden.

Det er de samme beregninger jeg laver, når jeg skal finde kærlighedshjørnet for en kunde, der har bestilt en “Magisk Vase konsultation” .

Du kan læse mere om hvad en “Magisk Vase” konsultation går ud på ved at klikke her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *