Har svenske forskere fundet formlen for et stærkt hjerte i alderdommen?

Hjerte

 

Med en helt speciel opdagelse er videnskaben muligvis kommet tættere end nogensinde på at have fundet opskriften på øget livskvalitet, et stærkt hjerte og et langt liv. Manden bag forskningen, den svenske kardiolog, professor Urban Alehagen, havde selv svært ved at tro sine egne øjne i starten, men tallene er ikke til at tage fejl af.

Af Bjørn Falck Madsen

 

Ydmyghed er en god ting, og det er også sundt at være skeptisk. Professor og kardiolog Urban Alehagen fra Linköping Universitetshospital er både ydmyg og skeptisk, og da han første gang stiftede bekendtskab med resultaterne af den forskning, han selv havde stået i spidsen for, troede han ganske enkelt, at der var tale om en regnefejl. Kunne to naturligt forekommende stoffer virkelig have en så stor effekt?

”Mine kolleger og jeg kunne ud fra de indsamlede data konstatere, at der i den gruppe af ældre, som havde fået kombinationen af selen og coenzym Q10, var 54 pct. færre, der var døde som følge af hjerte-kar-sygdom”, fortalte Urban Alehagen i marts, da han holdt foredrag for en gruppe mennesker i Ørestaden i København.

Havde aldrig set noget lignende

Hans naturlige og professionelle reaktion var at lade tvivlen komme sin egen usikkerhed omkring datamaterialet til gode. I sin mangeårige karriere, hvor han har arbejdet som hjertelæge på 28 hospitaler i Norge og Sverige, havde han trods alt aldrig set noget tilsvarende med nogen konventionel behandling. Professor Alehagen og hans team af forskere fra Universitetet i Linköping samt Karolinska Instituttet i Stockholm blev derfor enige om, at tallene skulle regnes igennem igen. Det var det eneste rigtige at gøre. Men til deres store forbløffelse nåede de frem til akkurat samme resultat efter anden gennemregning. Blandt de forsøgspersoner, som havde fået selenpræparatet SelenoPrecise og Q10-præparatet Bio-Qinon Q10, var dødeligheden af hjerte-kar-sygdomme kun halvt så stor som blandt de øvrige forsøgsdeltagere, der havde fået snydepiller. Det var dog ikke den eneste forskel.

Markant forbedret hjertefunktion

Forskerne kunne nemlig også se ud fra resultaterne, at hjertemuskelfunktionen hos personerne, der havde fået den aktive behandling, var forbedret markant. Der var desuden langt færre indlæggelser, og deres livskvalitet var ligeledes betydeligt højere, end den var hos dem, der fik placebobehandlingen. Disse resultater er noget af det mest overbevisende, man har set inden for hjerteforskning. Mest tankevækkende er det, at der ikke er tale om syntetisk fremstillede lægemidler men derimod to ganske naturlige stoffer, som kroppen behøver for at fungere normalt.

Havde aldrig hørt om selen tidligere

Mineralet selen, det ene af de to stoffer i den svenske undersøgelse, har en række biologiske funktioner, hvoraf en del tilsyneladende er særlig relevante for hjertet. Det hører med til historien, at professor Urban Alehagen ikke havde noget kendskab til stoffet fra tidligere. Som han selv siger:

”Jeg mindes ikke at have hørt nogen nævne ordet selen til en eneste forelæsning, da jeg læste medicin for mange år siden, og jeg skal være ærlig og sige, at jeg personligt ikke troede, at vi ville finde nogen effekt af stoffet i vores forskning”. Men der var en effekt, og den var ikke til at tage fejl af.

Testet på 443 helt normale ældre personer

Til undersøgelsen havde professor Alehagen og hans team rekrutteret 443 raske ældre mænd og kvinder i området omkring Linköping. Personerne, som var i aldersgruppen 70-88 år, repræsenterede et helt normalt udsnit af den ældre svenske befolkning, og det gør forskningen endnu mere interessant. Det har nemlig givet forskerne en mulighed for at se, hvad der sker med raske mennesker, når de tager kombinationen af selen og coenzym Q10. Deltagerne blev tilfældigt inddelt i to grupper, hvor den ene gruppe fik de to aktive stoffer, og den anden fik snydepiller, der var identiske med hensyn til størrelse, farve, udseende, smag og lugt. Den eneste forskel var, at snydepillerne ingen effekt havde.

Blodprøverne er en sand skatkiste af oplysninger

Holdene skulle tage de udleverede piller i fem år. Hvert halve år mødte deltagerne op til konsultation og fik taget en blodprøve. Det blev til over 55.000 blodprøver, og disse har senere vist sig at være en sand skatkiste af dyrebare oplysninger om de ældres helbred. Ved at måle på en række såkaldte biomarkører har forskerne kunnet se, hvilken indvirkning kombinationen af selen og Q10 har haft på helbredet. Det er nemlig sådan, at hos ældre mennesker går ting som energiniveau, udholdenhed og styrke gradvist ned med tiden. Til gengæld sker der stigninger i nogle af de biomarkører, som er tegn på alderdomssvækkelse og sygdom.

Markant fald i stresshormon for hjertet

For eksempel sker der en stigning i blodets indhold af et særligt stresshormon, NT-proBNP, som hjertemusklen udskiller, når den arbejder under belastning. Belastningen skyldes ofte væskeophobning, som trykker på hjertet og hæmmer dets bevægelsesfrihed. Hos de personer, som fik selen og Q10, gik udviklingen den anden vej. I stedet for den forventede, aldersbetingede stigning, som blev observeret i placebogruppen, skete der en signifikant reduktion i NT-proBNP-niveauet hos dem i aktivgruppen. Det var altså et tydeligt tegn på, at hjertet kunne pumpe mere ubesværet. Dette blev i øvrigt bekræftet af ultralydsskanninger, hvor de svenske forskere kunne se, at hjertemusklen pumpede med større kraft.

Ny energi til hjertemusklen

Netop når vi taler om hjertemuskelkraft, er coenzym Q10 også et helt centralt stof, da det indgår i alle cellers energiomsætning. Hjertet er storforbruger af energi, og da kroppens indhold af Q10 i blod og væv daler med alderen, er det helt naturligt for hjertets pumpekraft også at dale. Men netop ved at give et tilskud af Q10 skete det modsatte. De ældres hjerter fik øget energiomsætning og kunne af den grund præstere mere. Det er samtidig en vigtig detalje, at selen er med til at omdanne Q10 til den form af stoffet (ubiquinon), der indgår i cellernes energiomsætning. Q10 optræder nemlig også i en anden form, ubiquinol, hvor det fungerer som antioxidant. Selen og coenzym Q10 understøtter med andre ord hinanden, og det er derfor vigtigt at tage dem som kombination.

Skandinaver mangler selen

En ting, som blodprøverne viste, var, at det gennemsnitlige indhold af selen i blodet hos deltagerne (før undersøgelsen startede) lå på 67,1 mikrogram pr. liter blod. Det er ifølge førende eksperter alt for lidt. For at mætte selenoprotein P, som foruden at være en af de vigtigste selenoproteiner er en god måleenhed for kroppens selenstatus, kræver det nemlig et dagligt indtag på 100-125 mikrogram selen. I Skandinavien får de fleste ikke mere end 40-50 mikrogram fra kosten og ligger derfor for lavt i forhold til det optimale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *