Sådan kommer ældre hofteopererede hurtigere på benene

Hofte

 

Hoftebrud blandt ældre personer er forbundet med øget sygelighed og dødelighed, men en ny amerikansk undersøgelse viser, at højere D-vitaminindhold i blodet kan betyde, at de ældre patienter hurtigere kommer til at gå igen efter det kirurgiske indgreb.

 

Af Bjørn Falck Madsen

 

Det er en kendt sag, at ældre personer, som er blevet opereret efter et brud på hoften, har en øget risiko for ikke at komme på benene lige med det samme. Deres risiko for at dø af komplikationerne, der følger i kølvandet, er ligeledes forhøjet. Det er også en kendsgerning, at mange ældre personer har for lidt D-vitamin i blodet, hvilket kan skyldes en kombination af, at de spiser forkert, og at de ikke kommer nok ud i solen.

Nu har amerikanske forskere kigget på sammenhængen imellem D-vitaminstatus i blodet hos ældre hofteopererede patienter og deres tilstand efter det kirurgiske indgreb, og det ser positivt ud.

Vigtigt for muskler og knogler

De kan nemlig se ud fra tallene, at de patienter, som har mest D-vitamin i blodet, hurtigere kommer på fødderne igen, sammenlignet med dem, der har lavere D-vitaminindhold i blodet. Det er i grunden ikke så mærkeligt i betragtning af, at D-vitamin har central betydning for, at både knogler og muskler fungerer, som de skal.

Lettere ved at gå uden hjælp

Den nye undersøgelse, som er offentliggjort i American Journal of Clinical Nutrition, er udført på 290 mandlige og kvindelige patienter fra 65 år og opefter. Samtlige patienter havde fået hoftebrud og ventede på at blive opereret. Forskerne målte D-vitaminindholdet i patienternes blod henholdsvis 30 og 60 dage efter overstået operation og sammenholdt dette med patienternes evne til at gå minimum 3,5 meter uden nogen form for hjælp. Her kunne de tydeligt se, at højere D-vitaminstatus var ensbetydende med, at de ældre lettere kunne gå uden støtte og derved var langt mere mobile.

Optages bedst, når det er opløst i olie

På baggrund af de opnåede resultater anbefaler forskerne, at ældre mennesker tager et D-vitamintilskud på 20 mikrogram dagligt for på den måde at være sikre på, at de får nok af det livsvigtige vitamin. Det er vigtigt, når man vælger D-vitaminpræparat, at det er et præparat med dokumenteret optagelighed. D-vitamin er som bekendt et fedtopløseligt vitamin, og undersøgelser har da også vist, at vitaminet optages væsentligt bedre, når det er opløst i oliefyldte gelatinekapsler.

Dansk præparat testet af norske forskere

Præparatet D-Pearls blev eksempelvis testet af forskere fra Oslo Universitet i en undersøgelse, hvor man kiggede på D-vitaminindhold og muskelfunktion hos sportsfolk. Man gav præparatet i to forskellige doser, og begge doser viste at have høj optagelighed hos forsøgspersonerne. Præparatet er ligeledes anvendt i en undersøgelse af unge skoleelevers sociale adfærd og evne til at løse mentalt krævende opgaver. Også i denne undersøgelse viste præparatet at have god optagelighed.

Kilde: The American Journal of Clinical Nutrition, marts 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *