Hjertesvigt – behøver vi nye medikamenter eller har vi dem allerede ?

Hjertekar3

 

Dette yderst relevante spørgsmål stiller professor Krzysztof Filipiak, en anerkendt polsk hjertelæge, i en videnskabelig artikel om forskellige behandlingsmuligheder mod hjertesvigt. Artiklen kigger blandt andet på det naturlige stof coenzym Q10, som har vist at have en lovende virkning.

Af Bjørn Falck Madsen

 

I 2017 var knap 65 millioner mennesker i hele verden ramt af hjertesvigt. Det er ikke et svimlende antal, men da hjertesvigt er stærkt ødelæggende for livskvaliteten og ofte fører til tidlig død, er det et problem, som skal tages alvorligt. Der findes en række lægemidler, der bliver anvendt som primærbehandling mod hjertesvigt, og professor Filipiak fremhæver dem som fremragende behandlinger. I samme åndedrag stiller han dog det meget relevante spørgsmål: Behøver vi nye medikamenter, eller har vi allerede noget, der kan bruges? Dette spørgsmål er med en tydelig reference til det vitaminbeslægtede stof coenzym Q10, som har vist sig at være overraskende effektivt til behandling af netop hjertesvigt.

Q10 sænkede dødeligheden med 43 procent

I det anerkendte kardiologiske tidsskrift Journal of Cardiovascular Development and Disease omtaler professor Filipiak blandt andet det banebrydende forsøg, Q-Symbio, som i 2014 blev offentliggjort i JACC Heart Failure. I dette forsøg, som omfatter 420 hjertesvigtspatienter fra Polen og en række andre lande, påviste forskerne, at dagligt tilskud af coenzym Q10 (3 x 100 mg i kapselform) førte til en 43 procent lavere risiko for at dø af hjertesvigt og en 43 procent lavere risiko for at blive indlagt med hjerterelaterede komplikationer. I spidsen for forsøget stod den nu afdøde danske hjertespecialist, Dr. Svend Aage Mortensen, og han anvendte præparatet Bio-Qinon Q10, som er et veldokumenteret lægemiddel til forebyggelse og behandling af coenzym Q10-mangel.

Indgår naturligt i cellernes energiomsætning

Professor Filipiaks interesse i coenzym Q10 skyldes, at der er tale om et helt og holdent naturligt stof, som kroppen i forvejen har brug for. I modsætning til de syntetiske lægemidler mod hjertesvigt, som i mange tilfælde virker ved at blokere for særlige processer i kroppen, der kan give symptomer som træthed, væskeophobning, karsammentrækning m.v., har coenzym Q10 en naturlig funktion i cellerne. Stoffet er nøglen til cellernes energiomsætning, som foregår inde i de bittesmå ”kraftværker”, der kaldes for mitokondrierne. Det interessante er, at coenzym Q10 i flere offentliggjorte forsøg har vist blandt andet at kunne øge hjertemusklens pumpekraft, sænke forhøjet blodtryk, modvirke oxidativ stress og forbedre en lang række parametre, som er relevante ved hjertesvigt. Faktisk anvender mange kardiologer udtrykket ”an energy-starved heart” om et hjerte, som er svækket, da det netop er mangel på energi, som er skyld i den manglende pumpekraft.

Q-Symbio-forsøget er interessant, fordi det bygger bro imellem to verdener – den traditionelle lægevidenskab og det mere holistiske behandlingssyn. I forsøget, hvor deltagerne blev tilfældigt inddelt i to grupper, fortsatte alle patienter da også med deres konventionelle hjertemedicinske behandling. Halvdelen fik ud over dette de 300 mg coenzym Q10 dagligt, og den anden halvdel fik identiske snydekapsler. Resultatet viste, at Q10-behandlingen isoleret set førte til en 43 procent lavere dødelighed. Det er netop dette temmelig enestående resultat, som professor Filipiak har i tankerne, når han stiller sit spørgsmål. Har vi i virkeligheden allerede det perfekte middel mod hjertesvigt? Kan man ved at tilføre ekstra coenzym Q10 til kroppen give hjertet naturlig styrke og tilmed undgå mange af de bivirkninger, som ses ved andre medicintyper. Det kræver flere undersøgelser, men meget tyder på, at vi er på sporet af noget lovende. 

Kilde: Journal of Cardiovascular Development and Disease, maj 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *