Kan dette stof hjælpe traumatiserede soldater?

 

 

 

Hjemvendte soldater har ofte mentale udfordringer. Posttraumatiske lidelser kan være psykisk invaliderende, men ny forskning viser, at selentilskud kan hjælpe.

 

Af Bjørn Falck Madsen
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning – oktober/november 2017

  

Krig har sin pris. Ikke kun på slagmarken, men i høj grad også for de hjemsendte soldater, der må leve med efterbyrden af deres traumatiserende oplevelser. PTSD – eller post-traumatic stress disorder – er et velkendt problem blandt militærfolk, der vender tilbage fra krigszoner. Det efterlader ar på sjælen og kan forvandle de berørte til mentale zombier.

Forskere har længe været klar over, at stoffet selen har en overordentlig vigtig rolle i hjernen. Det var derfor nærliggende at undersøge, om man kunne anvende dette stof forebyggende på PTSD, og det kom der noget overraskende ud af.

 

Udførte forsøg

Lettiske forskere udvalgte 143 forsøgspersoner og inddelte dem i en behandlingsgruppe og en kontrolgruppe. Forsøgsdeltagerne omfattede soldater og militærpersonel, som skulle deltage i en fredsbevarende mission i Afghanistan. Alle deltagere blev bedt om at udfylde et spørgeskema før og efter missionen, så forskerne lettere kunne vurdere graden af PTSD.

 

Tilskud af organisk selengær

Deltagerne i behandlingsgruppen fik 200 mikrogram organisk selengær (to tabletter SelenoPrecise) dagligt under hele missionsforløbet, hvor kontrolgruppen fik et tilsvarende antal snydetabletter. Det viste sig, at der hos dem, der havde fået aktive selentabletter, var 46 % lavere forekomst af PTSD-symptomer ved hjemkomst sammenlignet med kontrolgruppen.

 

Forhindrer skader på hjernecellerne

Man ved ikke med sikkerhed, hvad der forårsager PTSD-symptomerne, men det menes at være en øget dannelse af skadelige frie radikaler, som er skyld i det. De frie radikaler laver oxidative skader på fosfolipider i nervecellernes membraner, som i forvejen er særligt sårbare over for denne type skader. Dette kan have en hæmmende indvirkning på hjerne- og nervecellernes udveksling og behandling af information. Fordi selen er en kraftigt virkende antioxidant, kan stoffet forhindre disse skader.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *