Keen Mind fra 8 til 88

Hjernevask

 

Det vrimler heldigvis med dygtige forskere, som har viet deres liv til at gøre verden et bedre og sundere sted at leve i.

Det gælder også for forskerne bag Keen Mind, hvis indhold er en lidet krybende plante fra Indien, der forskningsmæssigt kan vokse sig til uanede højder.

Af Marianne Palm

Når nervesystemet står og blafrer, eller man bare føler sig vingeskudt i sin følelse af utilstrækkelighed, så kig lige på studierne og erfaringerne bag det schweiziske produkt, hvor en eller to små grønne kapsler kan gøre en forskel for både den unge, den voksne og den meget voksne hjerne.

Studierne er mange, og man er ikke i tvivl om, at hvis hjernen er udfordret og fx har svært ved at koncentrere sig gennem længere tid, der er måske ovenikøbet mismod og energiforladthed med i billedet, så virker Keen Mind med sit indhold af Bacopa monniera som en væsentlig støtteterapi sammen med de andre metoder, vi har nævnt her i artiklen, som er dedikeret skolebørn, forældre, lærere og med Keen Mind bestemt også os, der er blevet bedsteforældre.

Vi lever i et samfund, hvor der er fuld tryk på informationstætheden, børn testes for deres færdigheder allerede fra vuggestuen både fysisk og mentalt, og i det hele taget er der mange og store krav til os alle. Nogle formår at krybe i skjul i de svenske skove eller i alperne sydpå, hvor de gemmer sig for al den teknologiske larm, hvor vi andre pænt må holde stand i en dansk hverdag.

  1. Støtter ved mild stress og på evnen til at kunne multitaske.

  2. Øger din koncentration og din evne til at kunne modtage information og kommunikation.

  3. Hjælper på din hukommelse, så du bliver bedre til at huske og nedsætter risikoen for at glemme.

  4. Støtter indlæring og din evne til at blive bedre til at fremkalde informationer, du har lagret i hjernen fra tidligere undervisning.

Et af studierne på ældre, som giver mening i alle aldre

Et studie i USA på 54 frivillige ældre, alle over 65 år, viste en klar (signifikant) forskel mellem de af forsøgspersonerne, der fik de aktive kapsler med Bacopa monnieri, og gruppen, som fik snydekapsler (placebo).

Alle deltagere modtog enten de aktive stoffer eller placebo gennem tre måneder, og før, under og efter forsøget målte man med internationalt anerkendte metoder, om der opstod en målbar forskel på:

  • Evnen til hurtigt at kunne huske på den korte bane, men også at kunne huske ting fra fortiden og anvende denne viden.

  • Evnen til at kunne koncentrere sig og ignorere irrelevante informationer samt undgå at blive forvirret.

  • Og hvor hurtigt arbejdshukommelsen kunne arbejde.

Humøret, målt med depressionsskala, og en måling på ængstelse og nervøsitet blev bl.a. målt på en lavere puls, hvor det var interessant at se, at kontrolgruppen fik øget deres puls.

Ved alle ovenstående parametre blev der målt en signifikant forskel i forsøget, hvor deltagerne var udvalgt ved lodtrækning, og hvor hverken læger eller klienter vidste, hvem der fik det aktive stof.

Bonusinfo for test-interesserede

For dig, der interesserer dig specielt for testmetoderne, så blev følgende anvendt:
AVLT, DAT, WAIS, (CESD) – 10 depressionsskala og ”Profile of Mood States” og Stropp test.

(Kilde: The Journal of Alternative and Complementary Medicine, Volume 14, number 6, 2008. Pp 707-713)

Mange andre forsøg er blevet foretaget gennem de sidste årtier, og de aktive saponiner (forskellige bacosider) i planten har endvidere vist en beroligende effekt på hjernen, muligvis gennem en regulering af hjernens stresshormoner, som er under påvirkning af de mange molekyler, der optræder i nervecellernes synapser og dendritter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *