Klumme: 4 S’er der kan påvirke dit helbred og sundhed

Skrevet af: Julie Feldborg

Sygeplejerske
Madøre og elsker at strikke. 
Instagram: @juliefeldborg

Jeg er under min uddannelse til sygeplejerske blevet undervist i sundhedsfremme og forebyggelse. Her har jeg lært en masse om, hvad sundhed er for en størrelse og hvordan det kan forebygge sygdom. I den forbindelse har KRAM faktorerne været en del af undervisningen. Bogstaverne står for: kost, rygning, alkohol og motion, som alle har en indvirkning på vores helbred og sundhed.

Gennem min uddannelse blev min interesse for sundhedsfremme og forebyggelse vagt, og den er kun blevet større med årene. Jeg har investeret en del interessetimer i at blive klogere på emnet, og har lært endnu mere. KRAM faktorerne er et godt udgangspunkt for at undersøge og optimere sin sundhed og helbred.

Men jeg er også blevet opmærksom på, at der er mange flere faktorer, der kan være afgørende for vores sundhed og helbred. Der er især  4 S’er som jeg har skrevet bag øret.

Stress. At være stresset er usundt for vores krop og bidrager negativt til vores helbred. Antallet af stressramte danskere er desværre stigende. Stress kan medføre mange fysiske og psykiske følger. Stress i en længere periode øger risikoen for fx hjertekarsygdomme, depression og forværring af sygdom/kroniske lidelser som fx diabetes. Vores hjerne kan tage skade af for stor og lang stressbelastning, så vores hukommelse og indlæring bliver dårligere. Når vi er stressede, udsætter vi altså vores krop for så stort et pres, at den potentielt tager skade. Men kan man egentlig forebygge stress? Der er nogle råd til hvad du selv kan gøre. Du skal være realistisk ift. hvad du kan nå at lave, både på arbejdspladsen og derhjemme. Det er vigtigt at lægge pauser ind og lave ting der giver en glæde. At være ærlig overfor venner og familie, giver dem mulighed for at støtte dig. Yderligere, er der mange som har glæde af naturen, afspænding og meditation. Oplever du symptomer på stress, er det altid en god ide at kontakte din læge.

Søvn. En god nats søvn er godt for mange ting. God søvn bidrager til øget energi, overskud og glæde. Søvnen er også en vigtig faktor i forebyggelse af op til flere sygdomme som fx. Stress, type-2 diabetes og hjertekarsygdomme.Det anbefales, at en voksen person får mellem 7-9 timers søvn om natten. Undersøgelser fra Danskernes Sundhedsprofil  i 2021 viser dog, at 15% af danskerne har været meget generet af søvnproblemer inden for de sidste 14 dage. Søvnproblemer kan være et meget generende, men også et potentielt alvorligt problem. Derfor er det altid gavnligt at vende sine søvnproblemer med sin praktiserende læge. Lægen vil kunne hjælpe dig med at finde årsagen til dine søvnproblemer. Hvis du ønsker at hjælpe dig selv til en bedre søvn af højere kvalitet, er der flere råd der kan afprøves. Et godt sted at starte, er at læse de søvnhygiejniske råd. Rådene er simple og står beskrevet op til flere steder på internettet.

Sociale relationer. I Danmark er antallet af ensomme et stigende problem. Mange af os har især været udfordret under coronanedlukningerne, da det begrænsede vores muligheder for at deltage i socialt samvær. Vores sociale relationer har en indvirkning på både helbred og sundhed. Bente Klarlund forklarer at gode sociale relationer øger vores levealder og vores livskvalitet. Hun forklarer at gode og meningsfyldte relationer er vigtige for vores sundhed, ligesom fx rygestop og motion. Sociale relationer påvirker vores sundhedsadfærd, trivsel og humør. Forskere har opdaget at mennesker med gode sociale relationer har lavere dødelighed og lavere hyppighed i fremkomsten af bl.a. hjertekarsygdomme. Det er derfor vigtigt at holde og pleje gode relationer gennem hele livet. Nogle gange kan det dog være svært at komme i gang, hvis man ønsker at skabe nye relationer. I din kommune findes der sikkert mange forskellige sociale tilbud, som du kan benytte dig af. Ellers er sport/hobbyer altid en god vej til at lære nye mennesker at kende.

Seksualitet. Dengang jeg skrev bachelor på sygeplejerskeuddannelsen, skrev jeg om seksualitet. Derigennem fik jeg øjnene op for, hvor meget seksualitet egentlig har med vores sundhed at gøre. Seksualitet skal forstås i en bred forstand, hvor kærlighed, nærhed og intimitet også er en essentiel del. At få opfyldt de behov kan have positive effekter på vores livskvalitet, og derigennem også en positiv effekt på vores sundhed og helbred. En rapport fra Vidensråd for Forebyggelse beskriver, at hvis man har det godt med sin seksualitet, øger det vores trivsel og mestringsevne. Er man i trivsel og har en god mestringsevne, vil det også være nemmere at holde en sund livsstil. Men vores generelle sundhed kan også påvirke vores seksuelle sundhed. Vores seksuelle trivsel øges bl.a. ved at undgå overvægt, fysisk inaktivitet og rygning. Det er også vigtigt at italesætte sine behov overfor sin partner, så man sammen kan opfylde hinandens behov.

I min hverdag tager jeg udgangspunkt i KRAM faktorerne for at øge min egen sundhed, og have et godt helbred. Men jeg er også opmærksom på de 4 S’er beskrevet ovenfor, da de har så stor indvirkning herpå. Så for mig er KRAM blevet til KRAMSSSS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *