Knæproblemer og laser

Knæproblemer og laser

 

Chondromalacia patellae, smerter på undersiden af knæet, Jumpers Knee og hævet / irriteret slimsæk.

De kære knæ kan udsættes for alskens gener, og det skorter ikke på latinske betegnelser for de forskellige lidelser, som ofte opstår efter overdreven sport – eller mangel på samme. Du kan læse om knæproblemer i alle afskygninger på netdoktor.dk men her kan du læse om en ret så effektiv behandling, som bør forsøges, før der skabes afhængighed af smertestillende medicin, krykker eller operationer…

 

Definition af laser
Ordet laser er en forkortelse af Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, som betyder lysforstærkning gennem stimuleret udsendelse af stråling. En laser er altså en lysforstærker, hvis strålingen ligger i det synlige område eller en strålingsforstærker, hvis lyset ligger i de infrarøde eller ultraviolette områder.

 

Lys og lyd
Lys er en form af energi, som opstår i materie og består af bølger. Lys kan have lang eller kort bølgelængde. En lyskilde afgiver som regel lys med mange forskellige bølgelængder – man siger at den har et spektrum af lys. Visse lamper afgiver specielt meget lys af en særlig farve, f. ex. vejbelysninger, neonlys, lysdioder. Hvidt lys er en blanding af flere forskellige farver, og selv lyd er bølger, som kan have forskellige bølgelængder. Høje toner (diskant) har kort bølgelængde mens lave toner (bas) har lange bølgelængder. De fleste naturlige lydkilder afgiver mange forskellige bølgelængder samtidigt, eksempelvis vindsusen, torden, bølgeskvulp. Men der findes lydkilder, som afgiver lyd i stort set kun en bølgelængde, f. ex. en fløjte.

 

Hvad er egentligt en laser?
En laser er en lyskilde som afgiver yderst rent lys. Med rent lys mener man lys som har en eneste bølgelængde. Lyset fra en laser er meget velordnet, velorganiseret, mens lys fra andre lamper er helt uorganiseret. Dette kaldes på fagsprog, at laserlyset er kohærent. På laserklinikken anvendes mange lasere hen over knæene på én gang, så alle bløddele, sener og de hårde skaller bliver behandlet samtidigt. Behandlingen varer cirka en halv til en hel time, og er du lige så heldig som jeg, så springer du ned fra briksen, lidt mere træt end du kom, men med fuld fart på knæskallerne… Kontakt www.laserklinikken.dk eller ring på tlf.: 70 25 12 05 for at få flere oplysninger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *