Melatonin mod tinnitus

tinnitus_0

 

Forskere har afprøvet en dosering svarende til 1 stk. Bio-Melatonin dagligt på patienter med kronisk tinnitus. Forsøget viste, at denne dosering både kan nedsætte intensiteten af tinnitus og bedre søvnkvaliteten hos patienterne.

 

En gruppe forskere fra et universitetshospital i Ohio, USA besluttede sig for at dokumentere virkningen af melatonin-tabletter til patienter med kronisk tinnitus og at afgøre hvorvidt nogle patienter har større gavn af melatonin end andre. Metoden de har anvendt er af høj kvalitet, nemlig en randomiseret, dobbelt-blindet undersøgelse med overkrydsning.

 

Om tinnitus

Tinnitus er den lægelige betegnelse for øresusen, der ikke stammer fra nogen udefra kommende lyd. I USA menes 40 mio. amerikanere at lide af kronisk tinnitus lige fra svære, invaliderende og til mindre generende grader af lidelsen. Årsagen er kun ufuldstændigt forstået og resultaterne af  de  mange forskellige behandlingsformer er ikke særlig godt dokumenteret.

 

Om melatonin

Hormonet melatonin regulerer kroppens døgnrytme. Det har længe været kendt som et middel mod søvnløshed og jetlag. Pinealkirtlen i hjernen udskiller hormonet når det bliver mørkt, hvorefter vi bliver døsige og falder i søvn. Melatonin omsættes hurtigt i kroppen. Halveringstiden for tilskud af melatonin er et sted mellem 10 – 60 minutter. Melatonin er også er en stærk antioxidant. Det findes naturligt i nogle planter. Bananer og ris har et relativt højt melatoninindhold.

 

Forsøgsopstillingen

61 voksne forsøgspersoner med kronisk tinnitus gennemførte studiet. De blev inddelt i to grupper, som enten fik 3 mg melatonin eller placebo før sengetid i 30 dage efterfulgt af 1 måned til at få hormonet ud af kroppen. Derefter fik de to grupper den modsatte behandling i 30 dage. Ingen i gruppen oplevede bivirkninger af melatoninen. Forsøget viste, at melatoninbehandling kan nedsætte intensiteten af tinnitus og bedre søvnkvaliteten hos patienter, der kan haft tinnitus længere end 6 måneder.

 

Melatonin synes dog ikke at virke lige godt på alle. Melatonin viste sig mest effektivt hos:

  • mænd
  • personer uden tidligere depression
  • personer uden forudgående behandling for tinnitus
  • personer med svær tinnitus på begge ører
  • personer der havde været udsat for støj

 

Mange mulige virkningsmekanismer

Der er adskillige teorier om, hvordan melatonin virker mod tinnitus. Nogle peger på melatoninets rolle som antioxidant and dermed dets evne to på afbøde skader fra frie radikaler. Melatonin har muligvis regulerende virkninger på kroppens nervesystem og kan muligvis også nedsætte blodtrykket i perifere blodkar i centralnervesystemet. En anden teori går ud på, at melatonin kan forårsage en bedre blodgennemstrømning i øresneglen og dermed en bedre ilttilførsel. Endelig er der fremført, at melatonin muligvis kan virke afspændende på Tensor tympani-musklen, som dæmper trommehinden.

 

Referencer

Hurtuk A, et al. Melatonin: Can It Stop the Ringing? Ann Otol Rhinol Laryngol. 2011;120(7):433-40.

 

3 thoughts on “Melatonin mod tinnitus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *