Under ledelse af danske forskere: Mere D-vitamin i blodet kan betyde mindre kræftrisiko

Set of foods rich in vitamin D on a gray background. The concept of healthy diet food. View from above

Breaking News!

Under ledelse af danske forskere

Ny og på flere områder banebrydende forskning afslører en sammenhæng imellem D-vitaminholdet i blodet og risikoen for at udvikle kræft.

Af Bjørn Falck Madsen, videnskabsjournalist

Forskere har længe været klar over, at D-vitamin er med til at mindske risikoen for at få kræft. Nu viser en undersøgelse1, som danske forskere fra Aalborg Universitet har lavet i samarbejde med britiske og amerikanske kolleger, at den beskyttende effekt involverer mekanismer, ingen kendte til tidligere.

Det banebrydende ved denne forskning er, at kræftbeskyttelsen går igennem tarmens mikroflora først og herefter igennem immunsystemet. At D-vitamin påvirker immundelen, vidste forskerne godt, men at tarmens bakteriesammensætning også er involveret, er nyt for dem. Helt konkret fremmer D-vitamin en type gavnlige tarmbakterier, som øger beskyttelsen mod kræft.

 

Sammenligning af 1,5 millioner danskere

Den nye undersøgelse består af to elementer. Der er dels et laboratorieforsøg med mus, som viser, at når mus har højere D-vitaminindhold i blodet, foregår der mindre udvikling af tumorer. Musene reagerer ligeledes bedre på immunterapi mod kræft, når de har mere D-vitamin i blodet, siger forskerne. Så der er med andre ord en direkte sammenhæng imellem blodets D-vitaminniveau og risikoen for at udvikle kræft.

I den anden del af undersøgelsen har forskerne sammenlignet observationerne fra museforsøget med sundhedsdata fra 1,5 millioner danskere. Her fandt de ligeledes, at der var en tendens til øget kræftrisiko i forbindelse med lavt D-vitaminindhold i blodet. Ud fra disse tal kan forskerne konkludere, at museforsøgene kan overføres på mennesker.

 

Vigtigt for mange kropsfunktioner

Der kommer mere og mere fokus på D-vitamin. Hvor man tidligere antog, at vitaminet udelukkende havde betydning for opbygningen af stærke knogler, ved forskere i dag, at der er en lang række kropsfunktioner, som er afhængige af D-vitamin. Det har ligeledes været en gængs opfattelse, at soleksponering om sommeren kombineret med D-vitaminindholdet i bestemte fødevarer var nok til at dække behovet. Blodmålinger afslører, at så enkelt er det ikke. For vi mennesker optager og omsætter D-vitamin vidt forskelligt, så den eneste måde at sikre et tilpas højt blodindhold af vitaminet på er ved at måle, hvor meget der er i blodet.

For nylig slog et internationalt forskerhold på tromme for at øge den nuværende anbefaling for dagligt D-vitaminindtag fra 10 mikrogram til 50 mikrogram. De baserede deres anbefaling på en meta-analyse af videnskabelige undersøgelser, som viser, at det kræver et så højt indtag for at nå op på det blodindhold, som af flere eksperter menes at være optimalt.

 

Vigtigt at D-vitamintilskud optages

Mange danskere tager tilskud for at være sikre på, at de har et højt og ensartet indhold af D-vitamin i blodet. Her kan det være en god ide at vælge et præparat med dokumenteret optagelighed. Det danske præparat D-Pearls, som indeholder biologisk aktivt D3-vitamin, er blevet anvendt i en række forsøg, hvor forskerne ved hjælp af blodmålinger har kunnet konstatere, at præparatet fik D-vitaminindholdet i blodet til at stige i overensstemmelse med den dosis, forsøgsdeltagerne fik.

Præparatet er blevet testet på forskellige ting lige fra muskelfunktion2 og immunforsvar3 til mental præstationsevne4. Samtlige forsøg er offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter.

 

Kilder:

1 https://www.science.org/doi/10.1126/science.adh7954

2 Baumann ACK, ”Effekt av vitamin D-tilskudd på 25(OH)D status”, University of Oslo, juli 2013

3 Effect of a test-and-treat approach to vitamin D supplementation on risk of all cause acute respiratory tract infection and covid-19: phase 3 randomised controlled trial (CORONAVIT)”, BMJ. 2022 Sep 7:378:e071230

4 “Linking vitamin D status, executive functioning and self-perceived mental health in adolescents through multivariate analysis: A randomized double-blind placebo control trial”, Scand. Journ. Of Psychology vol. 58, issue 2, April 2017, pp. 123-130