Når knogler, hormoner og du fortjener letoptagelige næringsstoffer

Alger 2

 

Det vrimler heldigvis med gode kosttilskud, der kan styrke vores knogler, så vi op mod og efter overgangsalderen kan gøre vores bedste for at bevare vores knoglestyrke. Der er lige dukket et nyt produkt op med helt særlige egenskaber, især hvad angår dokumentation på, at næringsstofferne lander, hvor vi ønsker dem.

Ovenikøbet i en 2-1, fordi dit hormonsystem også får en hjælpende hånd. 

Af Marianne Palm

Når vi gransker naturen helt tæt på, bringer den ind i laboratorier og sætter mange forskellige forskere i gang med deres arbejde, kommer der indimellem nogle helt særlige bud på letoptagelige og korrekt sammensatte kosttilskud frem. Det er bl.a. sket i OmniKalk Overgangsalder, og her vil vi ikke kun gennemgå, hvordan tre hovedkomponenter sammen med K2 og D3 fra lav kan skabe en god biotilgængelighed og dermed en lovning om, at mineralerne sammen med humlen kan styrke vores knogler. Vi kigger også på, hvad produktet kan for alle celler. Humlen vender vi tilbage til, for nej, den skal ikke drikkes, men indtages som et tørekstrakt i kapsler sammen med de andre næringsstoffer.

Kalken fra en lille alge

Naturen har det med at overgå selv den mest fantasifulde fortælling om medicin og kosttilskud og ingen tvivl om, at de små alger længe har bevist deres styrke.

I fire forskellige studier så man, hvad de kan gøre:


Knoglestudie 1

174 deltagere i alderen 18-85 år; her så man, at der opstod en øget knogletæthed ved et dagligt indtag af calcium, magnesium, K2 og D3. Generelt blev knogletætheden øget mere end to pct., hvilket måske ikke lyder af meget, men rigtig vigtigt, set i lyset af at de fleste af os begynder at afkalke fra 20-årsalderen. Det gælder i øvrigt også småt spisende mænd, hvilket der ikke er meget fokus på i medierne eller hos egne læger.
Forsøget løb over seks måneder.

Knoglestudie 2

Gennem 12 måneder fik 125 deltagere, alle 40+, et tilskud med calcium, D3 og magnesium. Her så man en stigning i knogletætheden på 1,3 pct., på trods af at østrogenproduktionen falder. Knogletætheden er udfordret, også lang tid før den egentlige menopause indtræder, og vi kan blive udfordret med osteopeni, forstadiet til knogleskørhed.

Knoglestudie 3 og lidt mere forklaring om knogleceller

I et stort studie gennem syv år med 172 deltagere i alderen 30-80 år så man en gennemsnitlig årlig stigning i knogletætheden med calcium, magnesium og D3. Stigningen var på 1,04 pct. om året, og her er det måske på sin plads at nævne to forhold, der styrer vores knoglemasse.

Knoglerne bygges op af osteoblastere, hvori næringsstofferne indlejres og skaber den næsten cementlignende tilstand i knoglestrukturen. For at vi ikke ender med at være én stor knogle, har vi heldigvis også osteoclastere, der sørger for at nedbryde osteoblasterne, i takt med at de ikke fungerer optimalt længere.

Sagt med andre ord er der lige så stor aktivitet i knogleceller som i rigtig mange andre organsystemer, vi mærker det måske bare ikke så tydeligt. Der skal med andre ord gennem alderen helst være en større tilførsel af næringsstoffer til cellerne, end der er afgang, for ellers bliver knoglemassen tyndslidt og kan knække – du får osteoporose/knogleskørhed – dine knogler er blevet porøse. Er du meget hårdt angrebet, må du gå til læge i god tid, for i dag er der udviklet medicin, som kan være med til at styre, at der sker en bedre optagelighed i knoglerne, men især virker medicinen på, at henfaldet af knoglemasse forsinkes. Det er medicin, der gavner dig, men inden da og undervejs, så fyld på – ikke kun med kalkprodukter, som typisk bliver ordineret, fyld hellere på med fx OmniKalk Overgangsalder, så du støtter hele processen mest muligt.

Knoglestudie 4

Forsøget adskiller sig fra de andre forsøg ved at undersøge, hvad der sker med cellernes DNA, som udtryk for hvor gode knoglecellerne bliver til at overleve. Man undersøgte også, om algaecal, et registreret næringstilskud, kunne have en antioxidant effekt på knoglecellerne. Resultatet viste nedsat oxidativ stress som udtryk for en bedre cellestruktur og hjælp til membranen samtidig med en øget deponering af calcium og magnesium.

Det mest interessante ved den lille alge er, at vi til overflod har alger i vores havvand, at de let kan dyrkes i tanke og høstes, men også at de ud over de mineraler, vi altid fokuserer mest på, har et naturligt indhold af 12 andre mineraler, der også har betydning for vores knoglesundhed. Det gør tilførslen af AlgaeCal til et værdifuldt kosttilskud, ikke kun for vores knogler, men også alle andre celler. Mineraler er generelt med til at skabe et mindre surt miljø og tilfører cellerne muligheder for bedre overlevelse.

70 spormineraler sammen med makromineralet magnesium direkte fra irske have

Vi har spormineraler, hvor navnet antyder, at de kun skal bruges i mikromængder eller i sporbare mængder. Så har vi makromineralerne, calcium og magnesium, hvor der skal en god portion til på daglig basis for at have en effekt på nervesystemet og knoglerne.
At få både sporstoffer og makromineralerne fra et og samme produkt giver rigtig god mening både for pengepung og sundhed. For alle disse komponenter skaber en meget fin synergieffekt i cellerne. På pæredansk betyder det, at de arbejder sammen, og mangler et eller flere af mineralerne, vil de øvrige mineraler ikke kunne udføre deres arbejde optimalt. Calcium, også kaldet kalk i folkemunde, arbejder fx tæt sammen med magnesium og bor (spormineral) for at skabe så gode forhold for knoglerne som muligt. Tilførsel alene af fx calcium giver derfor ikke så meget mening, med mindre man spiser ultrasundt, har en fremragende fordøjelse og hverken har for travlt eller lider af kroniske sygdomme. Er det tilfældet for dig, og du ovenikøbet laver vægtbærende motion, som knoglerne har brug for, har du næppe brug for særlige kosttilskud. Vi andre må kigge os om efter brugbare løsninger …

Fra havene omkring Irland finder du 70 spormineraler, der har fundet vej til OmniKalk Overgangsalder, og det er jo yderst interessant, at det er lykkedes at få rent havvand gjort til et mineralsk tilskud, der understøtter virkningen af algerne, som er nævnt ovenfor.

Der er ingen tvivl om, at det vrimler med sammenligninger af magnesiumprodukter, og hvilke kilder der er bedst optagelige. Her på redaktionen hylder vi havvandet, fordi det også indeholder 70 spormineraler, som er grundelementerne for opbygning af alle vores celler, herunder knogler, knoglehinder samt kredsløb og nervesystem, der sammen og hver for sig sørger for knoglesundheden. Hurra for rent havvand, det findes endnu, og at det på alle måder kan skabe det optimale samspil for vores knogler.

Større optagelighed?

Nogle studier antyder, at netop denne naturlige forekomst af magnesium i produktet har en bedre optagelighed fra tarmsystemet, hvilket ikke er så underligt, da mineraler generelt også bruges til at forbedre tarmslimhinder og tarmvægge, der gør dem mere egnede til at bringe næringsstofferne over i blodet, hvorfra de flyder ud til bl.a. knoglevævet.

Det handler dog også om mængden af magnesium, der bliver tilført i dagligdagen, og i OmniKalk Overgangsalder vil du som en daglig dosis opnå 250 mg letoptagelige af slagsen. Suppler gerne med grønne grøntsager og nødder, der også gerne vil bidrage til din sundhed.

Nu er vi nået til humlen, den ranglede ven fra Tyskland

Er du flittig læser af sund-forskning eller besøger din helsekostbutik med jævne mellemrum, hører du sikkert om fytoøstrogener/phytoøstrogener/planteøstrogener – kært barn har mange navne.

De evner at binde sig på de receptorer, som stikker ud fra mange celler, hvor de meget gerne tager imod kroppens produktion af forskellige typer af østrogener, men også de østrogener, vi får tilført udefra. Det kan være nogle uheldige af slagsen, de såkaldte xenoøstrogener fra plastic og andre hormonforstyrrende stoffer, men det kan også være fra naturlige kilder, som kroppen gerne tager imod – og især på vej hen mod en overgangsalder.

Det er nogle gange nødvendigt at fylde receptorerne med medicinske præparater med østradiol etc., men inden da og til langt de fleste kvinder kan det være en sund idé at forsøge sig med naturens skatkammer først.

Rødkløver er en mulighed, du sikkert har hørt om, mens det er gået de fleste næsers forbi, at ekstrakt af humle indeholder et særligt højt indhold af 8-prenylarginin (8-PN), som bidrager til at lindre de hormonelle forandringer, der kan opstå ved tab af østrogen gennem alderen. Mangel på østrogen har vi længe vidst har en overordentlig stor betydning for knoglesundheden, og her viser studier, at et standardiseret ekstrakt af humle, med det aktive stof 8-PN, kan gøre en forskel.


Bæredygtig humleproduktion fra Tyskland

Der er tre kliniske studier, som ligger til grund for påstanden om, at humleekstraktet Lifenol, som findes i OmniKalk Overgangsalder, kan gøre en forskel. To er skabt på kvinder, der allerede har nået overgangsalderen, det tredje er skabt i tiden før, hvor der kan være opstået osteopeni.

Fire velkendte metoder indgår i forsøgene

Når man laver kliniske forsøg om overgangsalderens problemer, indgår der som regel en række undersøgelser og flere sæt spørgeskemaer, som både læger og testpersoner anvender.

Kupperman Indexet måler effektiviteten udi at håndtere mange forskellige overgangsaldersymptomer, hvori der indgår 11 forskellige spørgsmål:
Hvordan har kvinden det før, under og efter brugen af et givent hormontilskud med:
Hedeture, svedeture, søvnproblemer, nervøsitet, melankoli, svimmelhed, træthed, smerter i muskler og led, hovedpine, vaginal tørhed og hjertebanken.

Hvor Kupperman Indexet måler på mængden af symptomer, måler VAS ogsåpå intensiteten af de forskellige symptomer, en målemetode, der ligeledes bruges til at vurdere smerter i forbindelse med alle mulige andre symptomkomplekser, fx ved gigtsmerter. Du kan let finde viden om VAS på dansk.

MRS – Menopause Ration Scale, tilsyneladende uden et dansk navn, har skabt en verdensomspændende opremsning af symptomer relateret til overgangsalderen. Du kan læse mere om det ved at søge på MRS Scale, og et fjerde spørgeskema tager sig af målinger af den generelle livskvalitet (Measure Quality of Life)

I de mere fysiske undersøgelser bør der altid indgå en DEXA-scanning (DXA), der måler på knogletætheden som et parameter for både at se et her og nu billede af knoglestrukturen, men også over tid at måle, hvordan det går med knoglernes beskaffenhed. Der kan godt være lang ventetid i det offentlige regi, og røntgenmålingen med opfølgende samtale koster kr. 2.500,- på udvalgte privathospitaler, en pris, der kan være en god investering i eget helbred.

Tilbage til humlen og de kliniske studier

Studie 1

67 raske kvinder i alderen 45-60 år havde to til fem hedeture pr. dag. De blev opdelt i tre grupper: En gruppe, der fik 100 mcg 8-PN, en anden gruppe, der fik 250 mcg 8-PN og en tredje gruppe, der fik placebo. Forsøget varede i tre måneder, en god periode for netop at måle på hormonsystemet, så man ikke kun ser et øjebliksbillede, men følger kvinder over tre menstruationscykler.

Studiet var randomiseret, dobbeltblindet, og man så, at selvom der var en anelse bedre virkning af 250 mcg, var det ikke i en sådan grad, at der var grund til at anbefale meget mere end 100 mcg 8-PN. I Biosyms OmniKalk Overgangsalder er der tilsat 85 mg humleekstrakt med et standardiseret indhold på 127,50 mcg 8-PN, når du spiser tre kapsler, hvilket er den anbefalede daglige dosis.

Studie 2

Et andet studie bekræftede, at dosis på omkring de 100 mcg 8-PN er nok til at reducere hedeturene. Her havde man ud over at lave det dobbeltblindet og randomiseret også lavet et cross-over-studie, hvor kvinderne, der var i placebogruppen, fik de aktive kapsler og vice versa.

Her så man også en klar tendens til, at kvinderne, der fik 85 mg Lifenol med et standardiseret ekstrakt svarende til 127,50 mcg 8-PN, fik en effekt, især på hedeturene.

Studie 3

Her kunne man i studiet med 100 kvinder, alle med osteopeni, se en klar forbedring af knogletætheden, når Lifenol blev suppleret med calcium og D3, og at optagelsen af calcium og D3 blev forbedret, når tilsætning af det spændende humleekstrakt med sit standardiserede indhold af 8-PN fra Sydtyskland blev anvendt.

Standardisering og patentering

Det er svært at standardisere naturen, det kræver et stort arbejde, lige fra den jord planterne vokser i, til høsttidspunkt og høstmetode. Den videre forarbejdning kan også være en udfordring, og derfor har det tyske firma selvfølgelig patenteret fremstillingsmetoden. Naturen kan ikke patenteres, men hele håndteringen efterfølgende må gerne få en håndsrækning af forskere fra mange forskellige faggrupper.

Kombinationen …

Kort fortalt er OmniKalk Overgangsalder opbygget af

AlgaeCal + Aquamin + Lifenol+ K2, D3 fra lav, B6 og biotin.

Konklusion

Når man som i OmniKalk Overgangsalder kombinerer forskning på meget forskellige men alligevel samarbejdende kilder, får man et produkt, der på alle måder kan støtte dig fra 40-årsalderen og fremad i livet. Er du født ind i en familie med tendens til knogleskørhed, kan du sagtens gå i gang meget tidligere, så du beskytter dine knogler mest muligt. Undervejs får du de heldige sidegevinster, bl.a. støtte til dit hormonsystem, som er beskrevet her i artiklen.
Husk vægtbærende motion, fx løb, rask gang, hulahopring eller trampolin, eller hvad med et sjippetov eller hoppe i elastik med dine gamle klassekammerater? Husk også masser af grønne grøntsager og nødder.

 

121 millioner kvinder i EU lider af overgangsaldersymptomer.

Overordnet fordeles symptomerne på:

  • Depression, 29 pct.
  • Tab af sexlyst, 34 pct.
  • Irritabilitet, 40 pct.
  • Humørsvingninger, 42 pct.
  • Søvnløshed, 45 pct.
  • Hedeture, 72 pct.

 

Østrogen er den væsentligste regulator af knoglemetabolismen.

Østrogen skal være til stede, når vi opbygger og nedbryder knoglecellerne.

Fald i østrogen sammen med mangel på næringsstoffer og motion er blandt de primære årsager til knogletab efter overgangsalderen

Om fytoøstrogener/phytoøstrogener/planteøstrogener

8-PN er et fytoøstrogen.

Det har en kemisk struktur, der ligner vores egen krops østrogen og er i stand til at binde sig til de samme receptorer, som østrogen gør.

Det kan derved “efterligne” de egenskaber, østrogener har og bidrage positivt til at minimere de symptomer, der er ved overgangsalderen.

Masser af studier viser, at det er helt sikkert at anvende naturens egen produktion af østrogen-receptor-glade plantestoffer, desværre var det et museforsøg på høje koncentrationer af et isolat fra soya, der ligger til grund for nutidens bekymring om planternes håndsrækning til alle kvinder.

Referencer:

Fin forskning på Lifenol med dets indhold af 8-PN 

Heyerick A, Vervarcke S, Depypere H, Bracke M, De Keukeleire D. A first prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study on the use of a standardized hop extract to alleviate menopausal discomforts.Maturitas. 2006 May 20;54(2):164-75. doi: 10.1016/j.maturitas.2005.10.005. PMID: 16321485.

Erkkola R, Vervarcke S, Vansteelandt S, Rompotti P, De Keukeleire D, Heyerick A. A randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-over pilot study on the use of a standardized hop extract to alleviate menopausal discomforts. Phytomedicine. 2010 May;17(6):389-96. doi: 10.1016/j.phymed.2010.01.007. Epub 2010 Feb 18. PMID: 20167461.

Lecomte, M.; Tomassi, D.; Rizzoli, R.; Tenon, M.; Berton, T.; Harney, S.; Fança-Berthon, P. Effect of a Hop Extract Standardized in 8-Prenylnaringenin on Bone Health and Gut Microbiome in Postmenopausal Women with Osteopenia: A One-Year Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Nutrients 2023, 15, 2688.
https://doi.org/10.3390/nu15122688.