Gratis vand til haven

Regnvand dræner vand væk fra taget

 

Regnvand er en ressource, vi skal bruge! Vandet fra oven kan gøre god og gratis gavn som vanding til havens planter – frem for at blive skyllet ud i kloakken eller ende som uønskede sumpområder på din matrikel. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan du opsamler vandet. I denne artikel får du gode råd om regnvandsopsamling uden problemkemi.

Af Rose Maimonide, rosemaimonide.com


Tagbelægning og tagrender
Med den rette tagbelægning er det helt okay at samle regnvand og anvende det, også til spiselige afgrøder. Vand kun ved rødderne – du bør ikke overbruse afgrøderne pga. smittefare fra fugleekskrementer i vandet.
Brug ikke opsamlet regnvand fra et eternittag, der er lagt før 2006. Hvis du lige har fået lagt tag af tagpap, så vent et års tid med at opsamle regnvand. Ifølge Miljøstyrelsen egner tage af kobber, græs, mos eller strå sig heller ikke til at opsamle regnvand. Undgå også at anvende regnvand fra tage, som er særlig udsat for at blive forurenet med fugleekskrementer. Vær også sikker på, at vandet ikke løber over materialer, som kan indeholde bly. Det kan der typisk være i ældre byggematerialer.

Vidste du …
at der hvert år falder en halv million liter vand på en gennemsnitlig dansk parcelhusgrund?


Tagrender
Tagrender af plast og stål er helt ok til formålet. Det er ret komplekst at vurdere, om zinktagrender afgiver zink i problematiske mængder. Nye coatede zinktagrender afgiver betydeligt mindre end gamle zinktagrender. Undgå at opsamle regnvand fra tagrender af/med kobber.


Asbest er ikke din ven
Hvis du vander din have med regnvand fra et asbestholdigt tag, vil asbest ophobes i jorden, og du kan risikere, at din grund i fremtiden bliver betragtet som forurenet. Det er hundedyrt og næsten umuligt at få saneret jorden for asbest. Jorden bliver i princippet farlig at arbejde med, når asbesten tørrer op og kan hvirvles rundt i luften. Vanding fra et asbesttag er ikke et problem i sig selv i forhold til spiselige afgrøder, men det må bestemt frarådes pga. risikoen for forurening og sundhedsskade via indånding. 


Tønder og tanke
En regnvandstønde i hård plast bør være helt ok, også til opsamling af vand til spiselige afgrøder. Undgå derimod at bruge vand fra trætønder til spiselige afgrøder, da man aldrig kan vide, hvad træet evt. er behandlet med – især hvis den er antik/ældre, fx vintønder.

Til større mængder vand findes der fødevaregodkendte palletanke, som også er et fint nok valg. De er ikke altid så kønne, men kan fx graves ned eller skjules bag en simpel konstruktion af sortmalede planker. Hvis du køber tanken brugt, så vær meget obs på, at den ikke har været anvendt til sundhedsproblematiske væsker. 


Et bed, du kan regne med
Ud over at opsamle regnvandet i tønder og tanke kan du også anlægge din have, så vandet naturligt ledes hen til egnede vækster eller siver kontrolleret ned i jorden – frem for at ende i kloakken eller som oversvømmelse på uønskede steder i haven (eller kælderen!) efter de stadig hyppigere skybrud. Regnvandet kan blive til gavn via fx render, skjulte rørføringer, vandhuller, faskiner, fordybninger, græstage, belægninger og regnvandsbede med planter, der kan klare både tørke og våd jord. Eller hvad med at fjerne nogle af fliserne fra indkørslen, gangarealer eller bilens P-plads og i stedet tilføje nogle områder med belægninger, som vandet kan sive igennem?

Her hos Haveselskabet kan du gratis downloade et rigtig godt inspirationshæfte om regnvandsopsamling i private haver:

https://haveselskabet.dk/havestof/biodiversitet/brug-dit-regnvand/2014/december/temahaefte-regnvand-som-ressource/ 


BioLAR er fremtiden
I mange kommuner har man fokus på bedre håndtering og afledning af de stigende mængder regnvand særligt fra skybrud. BioLAR står for Lokal Afledning af Regnvand – optimalt set burde A’et stå for Anvendelse. Bio hentyder til biodiversitet. Der er nemlig stort potentiale for at kombinere denne klimatilpasning med flere levesteder for planter og dyr – og med potentiale for flere kønne grønne områder i byerne.
Få inspiration til bioLAR i din egne have i denne facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/lokalanvendelseafregnvand/


GRØNT TIP

I artiklen ”Bæredygtig have – sådan!” på sund forsknings hjemmeside kan du læse, hvordan du får succes med at få mere biodiversitet i din have.

Du finder artiklen her: https://sund-forskning.dk/artikler/baeredygtig-have/


Kilder

https://regnvandskvalitet-abc.teknologisk.dk/media/1039/final_kontaminanter-fra-tagbelaegninger_2016.pdf

https://mst.dk/erhverv/rent-miljoe-og-sikker-forsyning/drikkevand-og-grundvand/drikkevand

https://haveselskabet.dk/media/audgva2e/temahaefte_-_regnvand_som_ressource_-_2014-compressed-ilovepdf-compressed.pdf

https://videntjenesten.ku.dk/park_og_landskab/etablering_park-_og_landskabsbevoksning/afvanding/videnblad_04.03-20/


Om Rose Maimonide


Rose Maimonide hjælper børnefamilier og gravide med at have nemt ved at leve sundt, bæredygtigt og kemifrit i en travl hverdag. I Roses onlineunivers Grøn Stue får du genveje, personlig rådgivning og varmt fællesskab omkring alt til din bæredygtige hverdag. Se mere på rosemaimonide.com