Når smerter i led og muskler tager overhånd

Skærmbillede 2015-07-15 kl. 19.30.19

 

At have kroniske smerter er smertefuldt, men det er ikke kun den kroniske smerte, du skal leve med. Det er også trætheden og alle de ekstra smerter, der opstår, fordi man ikke bruger et led eller en muskel korrekt.

 

Af Marianne Palm
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning og //mig// – april/maj 2015

 

Smerter behøver ikke at være en fast følgesvend, der er faktisk alverdens ting, man kan gøre, og som man bør afprøve, før man bare sætter sig passivt og – måske bitter og negativ – tilbage i stolen.  Hvor man lader sig opsluge af smertestillende medicin, som alt for ofte har alt for mange bivirkninger.

Heldigvis bliver der også brugt rigtig mange forskningsmidler på at finde de gode løsninger mod smerter. Og iblandt er der heldigvis en del forskning, som handler om naturlige produkter, som måske ikke virker indenfor et par timer, som de gængse smertestillende produkter gør, men som alligevel har en rigtig god smertestillende effekt på den lange bane.

 

Et produkt helt uden bivirkninger

Et af produkterne er Avosol, som har fin forskning bag sig. Ekstrakten af de gode stoffer fra avokado i en blanding med den uforsæbede del af sojabønnen har vist sig at hjælpe mange med led problemer og smerter omkring led.

Sojabønnen er helt uproblematisk, da det er den uforsæbede del af bønnen, man bruger i Avosol. Heri er der ingen østrogenlignende stoffer (og selvom der var, så er sojabønnen stadig ikke et problem, kan det mon slås fast med et syvtommersøm?)

 

Forskningen viser, at Avosol kan virke på forskellige problemstillinger

  • har fået en slidgigtdiagnose, eller som er i risiko for at udvikle slidgigt, og som anvender smertestillende medicin
  • har arvelig risiko for at udvikle slidgigt
  • har haft ledskader
  • har gennemgået ledoperationer
  • anvender glucosaminsulfat uden det ønskede resultat
  • ønsker et kosttilskud kun baseret på vegetabilske ingredienser
  • ønsker at forebygge

 

Smertestillende også efter ophør med produktet

En af de interessante opdagelser ved Avosol er, at produktet fortsætter med at virke efter ophør. Tag fx en kur på tre til seks måneder, hvis du har fået konstateret slidgigt, se om mange af symptomerne forsvinder, og du vil måske ligesom forsøgspersonerne opdage, at virkningen fortsætter. Årsagen kan meget vel være, at man i studierne har set, at Avosol har en bruskopbyggende effekt, og der derfor kan være tale om en mere varig effekt af produktet. Det var en virkning, man ikke havde regnet med, og det er vel at mærke et dobbeltblindet randomiseret forsøg på 164 klienter fordelt på klinikker i Frankrig og England.

 

Avosol virker på bruskdannelsen

En af de ting, der gør forskningen om Avosol særlig troværdig, er antallet af forsøgsdeltagere. For et er et mindre forsøg på 20 eller 50 klienter, et andet er forsøg med mange deltagere. Det kræver en del mere af forsøgslederne, så man efterfølgende drager de korrekte konklusioner. Forsøget her forløb over to år, for at man fik så korrekt et billede som muligt af den samlede situation for de mange patienter.

 

I forsøget deltog 163 patienter, som i minimum seks måneder havde haft slidgigt i hoften

Via røntgen kan man se ledforandringer, og man ville undersøge, om Avosol også kunne gøre en forskel for bruskdannelsen. Når man tager et røntgenfoto, vil der hos patienter med slidgigt være en større spaltebredde mellem hofteskål og lårbensknogle, fordi noget af brusken er forsvundet.

Gennem to år målte man på patienter med kroniske smerter, hvor flere forskellige tests indgik bl.a. på gangbesvær, evnen til at udføre daglige aktiviteter og forbrug af smertestillende medicin. Man skrev smerteskemaer og foretog andre specielle målinger for slidgigt i hoften.

Forsøget var randomiseret, så patienterne blev udvalgt via lodtrækning, og forsøget var tillige dobbeltblindet, så hverken deltager eller læge vidste, hvem der fik de aktive kapsler med Avosol, og hvem der fik placebo (snydekapsler).

108 patienter fuldførte forsøget, og i første omgang kunne man ikke se nogen statistisk forskel mellem placebo og de, som fik Avosol, men når man efterfølgende dykkede ned i delresultaterne og delte deltagerne op i grupper afhængig af sygdommens sværhedsgrad, så man, at den gruppe, som havde mest slidgigt, havde opnået et signifikant resultat!

Når forskere vil undersøge om et gigtmiddel virker, bruges meget ofte knæ eller hofter, da de er lettere at undersøge end andre led. Avsol kan, ligesom NSAID præparaterne, bruges til alle typer slidgigt og er også værd at prøve til muskelsmerter.

At noget er signifikant betyder, at man har fjernet sandsynligheden for, at det blot er tilfældigt, at man opnår et bestemt resultat. Det er altså ikke tilfældigt, at de mange forsøg viser, at Avosol virker, men videnskabeligt underbygget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *