Når stress rammer – og sætter sig fast…

Af Lene Alsbæk Nielsen Psykoterapeut MPF

 

Terapi er en kærlig og dyb vej ud af din mere eller mindre kroniske stresstilstand.

Der er mange lag i stresstilstanden, og i terapi finder du ud af, hvordan du rummer alle de sindstilstande, der løber igennem dig. De er indre stemmer, der kalder på nærvær og et åbent sind. Investeringen i en dybere terapeutisk proces er din tid og din opmærksomhed. Udbyttet er et dybt velvære og indsigtsfuld sikkerhed i livet, samt åbent nærvær over for dig selv og dem, du møder på din vej.

Jeg arbejder til dagligt med klienter der kommer til mig grundet stress, og i dette samt efterfølgende tre blogindlæg skriver jeg om hvad stress er, og giver forskellige bud på hvad du konkret kan gøre for kropsligt, følelsesmæssigt og mentalt at finde din balance igen.

Når der kommer klienter til mig med stress og udbrændthed, handler det i første omgang om at bringe ro og hvile til et sind i smerte. Det arbejder vi med på mange måder. Og når sindet har fundet en tålelig balance, starter det egentlige arbejde: det der skal åbne for indsigter og give grundlag for et liv uden stress.

Symptomerne er til stede i vores liv, fordi vi overhører vigtige signaler, fx – Jeg

  • vil i virkeligheden gerne noget andet end det, jeg gør
  • sætter ikke grænser, og oplever derfor grænseløshed
  • føler ikke jeg kan/vil/magter det, jeg er i gang med
  • er ikke noget værd – og det opdager de andre på et tidspunkt
  • er overaktiv 24/7 og får aldrig ro

Fælles for stress tilstande er et tab af balance og integritet. På ét eller andet tidspunkt er der sket det, at du – måske uden at ænse det – er blevet puffet ud af din indre balance og integritet. Det kan være som et led i det helt naturlige at vokse som menneske, eller det kan være i en stræben efter at blive en del af et fællesskab, få et arbejde, den rigtige uddannelse eller vise, at du er god nok eller det du tror på, er godt nok.

 

At vove er at miste fodfæstet for en stund, ikke at vove er at miste sig selv’

Et menneskeliv er fyldt med udfordringer; og det består af en evig vekslen mellem at vide hvem man er og hvad man står for – og slet ikke vide eller tvivle.

Den verden vi lever i, er så nuanceret og fluktuerende, at den er en konstant udfordring for vores psyke. I de perioder, hvor vi reviderer os selv eller møder store udfordringer såsom massive arbejdsbelastninger, problemer i bærende relationer, fyring, familieforøgelse eller dødsfald, kan presset blive så stort at vi ikke formår at samle os på egen hånd. Det sender stress signaler ud i hver celle af organismen, og den lægger sig ikke før vi har mærket hvad der satte det i gang, og fundet en måde at bære det i os, med fuld integritet.

 

Første skridt er at stille dig selv spørgsmålet: hvad har fået mig ud af min indre balance?

 

Find så mange bud på det som muligt, så du får et nuanceret billede. Det er garanteret et samspil mellem mange forskellige ting, der gør sig gældende.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *