Neurexan mod søvnforstyrrelser

COLOURBOX3022164

 

Undersøgelse af det homøopatiske lægemiddel Neurexan ct Baldrianprodukt for behandling af søvnforstyrrelser – insomnia: Et multicentrisk observationsstudie.
Insomnia eller søvnløshed er en udbredt lidelse hvor der gennem tiden er lavet en del forsøg på forskellige terapiformer.
Dog mangler der, udover for Baldrian, data for effektivitet og tolerance for disse terapier.

Et åbent prospektivt kohort studie omfattende 89 tyske klinikker, der både tilbyder konventionel og komplementær terapi af søvnforstyrrelser.

De 409 patienter fik alle det homøopatiske lægemiddel Neurexan® eller et Baldrianprodukt i 28 dage.

Dosis afhang af lægens individuelle vurdering af tilfældet.
Søvnvarighed og indsovningstid blev evalueret baseret på sovedagbog over 14 dage +/- 1dag. Søvnkvaliteten blev evalueret over 28 dage +/- 1 dag. De to testgrupper blev opdelt ligeligt efter alder, køn, vægt og søvnforstyrrelse. På dag 14 rapporterede begge grupper en forbedret indsovningsperiode og varighed af søvnen. Indsovningsperioden blev reduceret med gns. 37,3 minutter i Neurexan-gruppen og med gns. 38,2 minutter hos Baldrian-gruppen. Varigheden af søvnen blev øget med gns. 2,2 timer for Neurexan-gruppen og med gns. 2,0 timer i Baldrian-gruppen.

Differencerne mellem grupperne mht. søvnvarighed var signifikant til fordel for Neurexan terapien på 8, 12, og 14. På dag 28 var søvnkvaliteten forbedret for begge grupper uden signifikant forskel imellem grupperne. Der var signifikant flere tilbagemeldinger om mindre træthed i løbet af dagen i Neurexan-gruppen end Baldrian-gruppen. (49% mod 32%; p < 0.05). Konklusionen er, at for patienter der er åbne for komplementær terapi, er Neurexan et effektivt alternativ med god tolerance i forholdt til konventionelle Baldrianprodukter, i behandlingen af mild til moderat søvnforstyrrelser. Fig.1 Sværhedsgrad af søvnforstyrrelse før og efter undersøgelsen

The Homeopathic Preparation Neurexan® vs. Valerian for the Treatment of Insomnia: An Observational Study Klein, Peter ; Waldschütz, Rainer TheScientificWorldJOURNAL 2008 vol. 8, p. 411-420, DOI:10.1100/tsw.2008.61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *