Nye og veldokumenterede stammer fra fire probiotiske bakterier

 

 

Der forskes konstant i probiotiske bakterier, og Engholm NDS følger selvfølgelig med i denne forskning og udvælger hele tiden de bedste og mest effektive bakterielle stammer til produktserien. Her har de nye stammer fået et nummer, så du kan finde dem igen.

 

Af Marianne Fjordgaard
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning – juni/juli 2018

 

På mange probiotiske produkter kan man i dag kun se, hvilken slægt (fx Bifidobacterium) og art (fx lactis) der er udvalgt til produktet.

Hvis man i dag skal forske og skrive om probiotika, skal man også have navnet på stammen (fx XD/071) med. Der findes mange forskellige stammer fra samme art, fx Lactobacillus rhamnosus, og der er meget stor forskel på effekten af de forskellige stammer.
I tidligere forskning sammenlignede man så at sige æbler med pærer, da man ikke angav, hvilken stamme man anvendte til forskningen. Derfor kunne studier med den samme slægt og art give modsatrettede resultater. Slægt og art kan sammenlignes med en familie med efternavnet Larsen. I denne familie er der mange forskellige familiemedlemmer med forskellige egenskaber. Familiemedlemmerne Hans, Per, Poul, Sofie, Ulla og Lisbeth har forskellige kompetencer, styrker og svagheder.

I forskningen og i NDS-serien udvælges det familiemedlem og den stamme, der lige har de egenskaber, som er nødvendige i produktet. I produkterne findes der allerede navngivne stammer af Bifidobacterium breve M/13, Bifidobacterium breve M/116V, Bifidobacterium longum M/1536.

Nu udvides serien med fire nye stammer: Bifidobacterium lactis XD/071, Bifidobacterium lactis XD/191, Lactobacillus acidophi- lus XD/015 og Lactobacillus rhamnosus XD/011.

Udvidelsen gør, at det klassiske produkt i Engholms NDS Probiotic nu kommer op på 15 milliarder (15.000.000.000) bakterier, dvs. en forøgelse af mængden af aktive bakterier med 25 %.
Navnene på de stammer, der er i produktet, er navngivet af NDS, og disse navne svarer ikke til de navne, som forskningen og leverandøren af råvaren har givet stammen. Det er selvfølgelig forvirrende, men har været nødvendigt, så firmaets produkter ikke er så lette at kopiere for andre.

 

071
Bifidobakterier blev først fundet i afføringen hos babyer, der bliver ammet, og da børn, der er blevet ammet, har klart mindre sygdomsrisiko end børn, der har fået modermælkserstatning, er der stor interesse i bifidobakterier. Bifidobakterierne er gram-positive anaerobe bakterier, der findes i størst antal i tyktarmen.

Bifidobacterium lactis XD/071 er beskrevet ved 16S rRNA gentestning. Den er en menneskebakterie og er klassificeret som sikker til brug til mad og i tilskud. Der er ingen skadelige metaboliske eller toksiske effekter ved brug af Bifidobacterium lactis XD/071. Den er godkendt af EU’s PROSAFE, og bakterien har været anvendt til mennesker i længere tid. I in vitro studier er det påvist, at Bifidobacterium lactis XD/071 er ekstremt tolerant over for mavesyre og galdevæsker. Over 90 % af bakterien overlever fordøjelsesenzymerne.

 

Bliver længe i tarmen
Bakterien har en god vedhæftningsevne til tarmens slimhinde, og derfor befinder den sig i længere tid i tarmen. Herved kan den påvirke tarmens immunforsvar i længere tid. I en test med syv forskellige bifidobakterier havde Bifidobacterium lactis XD/071 den bedste vedhæftningsevne sammen med en af de andre bifidobakterier. Bifidobacterium lactis XD/071 hindrer patogene bakterier i at fæstne sig til tarmens slimhinde.

 

Hindrer patogene bakterier og parasitter
In vitro forsøg viste, at Bifidobacterium lactis XD/071 hindrede vækst af Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, E.coli og Listeria monocytogenes. Disse patogene bakterier blev dyrket på et næringssubstrat, og da Bifidobacterium lactis XD/071 blev påført de voksende patogener, blev deres vækst hæmmet. Et lignende studie viste hæmning af Salmonella enterica, Yersinia enterocolitica og E. coli. Begrundelsen for denne hæmning er, at Bifidobacterium lactis XD/071 producerer stærke syrer, hydrogen peroxid, bakteriociner og andre antimikrobielle stoffer. Denne stamme af Bifidobacterium lactis producerer udelukkende laktat i L (+) formen som den form for syre, der normalt dannes af bakterier i mennesker og i planter. Det er den form, der anvendes til at fermentere og mælkesyregære fødevarer. Det er den form, der dannes under anaerobe forhold ud fra kulhydrater og proteiner. Bifidobacterium lactis XD/071 producerer ikke den skadelige D (-) laktat.

 

Fremmer de gode immunkomponenter
071 af Bifidobacterium lactis øger immunforsvarets cytokiner IL-10 og IL-12, og herved drejes immunforsvaret væk fra Th2 allergier, og LPS (lipo polysaccharider) fra skadelige gram-negative bakteriers cellemembraner nedsættes i mængde. I dyreforsøg ses nedsættelse af inflammation i tarmen, nedsat vækst af candidasvampen i hele mavetarmsystemet, og at immunforsvarets IgA, IgG og IgM beskyttelse blev øget.

 

STUDIER med Bifidobacterium lactis XD/071 på mennesker:

 • Stabiliserer mikrobiomet efter brug af antibiotika. Mængden af bifidobakterier var statistisk signifikant højere i behandlingsgruppen efter antibiotikabehandlingen. Et andet studie med børn i alderen et til seks år viste lignende resultater, og at behandlingsgruppen efterfølgende fik færre nye infektioner.
 • Nedsætter hyppigheden af diarre hos børn i 12 til 36 måneders alderen. Lignende resultater blev påvist hos børn i alderen et til 10 år.
 • Nedsætter antallet af sygedage, forbrug af antibiotika og forstoppelse hos undervægtige børn i alderen et til seks år.
 • Øger antallet af bifidobakterier i tarmen hos børn i alderen 12 til 34 måneder efter syv dages indtag og efter 28 dages indtag sammenlignet med kontrolgruppen.
 • Nedsætter luftvejsinfektioner. Det gjaldt både hyppigheden, varigheden af luftvejsinfektioner og forbrug af antibiotika.

 

191
Der er mange forskellige formodede sundhedseffekter ved indtag af probiotika, men det er vigtigt at pointere, at hver slægt, art og især stamme hver især har deres styrker og svagheder. Selv om en stamme af fx Bifidobacterium lactis har specifikke sundhedsbevarende effekter, kan man ikke sige, at alle i den slægt og art har samme virkninger. Der skal forskes og dokumenteres for hver enkelt stamme. Der er forsket i Bifidobacterium lactis XD/191 stammen. Både studier in vitro, in vivo og på mennesker.

Bifidobakterier blev først fundet i afføringen hos babyer, der bliver ammet, og da børn, der er blevet ammet, har klart mindre sygdomsrisiko end børn, der har fået modermælkserstatning, er der stor interesse i bifidobakterier. Bifidobakterierne er gram-positive anaerobe bakterier, der findes i størst antal i tyktarmen.

 

Mere levedygtig end andre
Bifidobacterium lactis XD/191 er blevet udvalgt som den mest effektive og mest levedygtige ud fra en samling af 2.000 bifidobakterier og lactobaciller. Bakterien har ingen toksiske eller skadelige effekter på hverken dyr eller mennesker, og den er brugt i menneskets fødemidler i flere hundrede år uden bivirkninger. Producerer udelukkende L (+) laktat.

 

Tæt tarm
Denne bifidobakterie er udvalgt på grund af sin evne til at påvirke immunsystemet uden at forværre eventuelle allerede eksisterende allergiske eller autoimmune sygdomme. Bakterien er med til at modne tarmens og barnets immunsystem, beskytte imod uønskede mikroorganismer og give en tæt og stærk tarmslimhinde. Den tåler udsættelse for  fordøjelsesenzymerne, mavesyre og galde, og den formår at binde sig til tarmens slimhinde og herved i længere tid at kunne udøve sine sundhedsmæssige effekter.

 

Tæt tarm = mindre allergi
I tarmens slimhinde og på indersiden af tarmens enkelte cellelag findes 80 % af immunforsvarets antistofproducerende celler. Bestemte probiotiske bakterier styrker slimhinden, tætner mellemrummene mellem tarmcellerne, styrker immunforsvaret og påvirker immunforsvaret, så det reagerer mindre allergisk. Bifidobacterium lactis XD/191 kan styrke alle disse immunfaktorer.

 

STUDIER med Bifidobacterium lactis XD/191 på mennesker: 

 • Styrker immunsystemet hos voksne og ældre. Både det medfødte og det tillærte immunforsvar bliver styrket. Der blev målt en øget immunaktivitet med ædeceller, NK celler og interferoner, og herved fik behandlingsgruppen færre infektioner.
 • Forebygger infektioner og øger vægten hos undervægtige børn. Desuden blev antallet af blodige diarreer og antal dage med feber nedsat. Der var færre øreinfektioner, øget vækst og højere jernindhold i blodet hos behandlingsgruppen.
 • Atopisk dermatitis/allergisk børneeksem. Bifidobacterium lactis XD/191 kombineret med Lactobacillus rhamnosus XD/011 er anvendt som probiotisk tilskud til gravide og ammende mødre og deres højallergiske børn. De børn, der ud over børneeksem havde fødevareallergier, fik mindre eksem efter tilskud med disse stammer. Der blev fundet flere immunaktive stoffer i moderens mælk, og herved blev barnets immunforsvar også styrket. Bakterien gav ingen uhensigtsmæssige bivirkninger hos mor eller barn.

 

 015

Den gavnlige effekt ved at tage bestemte probiotiske stammer kan enten være at nedsætte risikoen for bestemte sygdomme og ubalancer eller at forbedre kroppens normale funktioner.

Lactobacillus acidophilus XD/015 er undersøgt og studeret ved 125 in vitro, 47 in vivo dyreforsøg og ved 54 forsøg med mennesker. EFSA har sat denne stamme på listen over sikre probiotiske bakterier. 48 studier med mennesker fra seks måneder til 65 år, der har indtaget denne stamme, har ikke vist uhensigtsmæssige bivirkninger.

 

Voksne tarme, ikke til babyer
Bakterien er en gram-positiv, fermenterende mikroorganisme, og den er ikke sporedannende. Den findes i menneskets tarmsystem, i mundhulen og i vagina. Den findes også i fermenterede fødevarer, fx kefir og syrnede mælkeprodukter.

Lactobacillus acidophilus XD/015 er beskrevet ved 16S rRNA gentestning. Bakterien er vigtig for et balanceret fordøjelsessystem, produktion af bakteriociner, omsætningen af sukker og præbiotika, fordøjelsen af laktose, produktion af mavesyre og galde, hæfter sig godt til tarmslimhindens enkelte cellelag og kompenserer for skader efter fysisk stress. Bakterien har en god overlevelsesevne trods udsættelse for mavesyre og galde. Alle Lactobacillus acidophilus producerer både L (+) laktat og D (-) laktat og må af sikkerhedsmæssige grunde derfor ikke anvendes til børn under 12 måneder.

 

Hindrer uønsket vækst af mikroorganismer
Adskillige in vitro studier har påvist, at Lactobacillus acidophilus XD/015 nedsætter og hindrer væksten af uønskede mikroorganismer, fx Salmonella typhimurium, Clostridium perfringens, E. coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecali og Clostridium histolyticum. Andre studier viser, at denne stamme hindrer, at nogle dysbioser kan fæstnes til tarmslimhinden. Det drejer sig om følgende mikroorganismer: Bacteroides vulgatus (med 46,7 %), Clostridium histolyticum (med 29,1 %), Clostridium difficile (med 33,5 %), Staphylococcus aureus (med 45,7 %), Enterobacter aerogenes (med 41,3 %) og Listeria monocyto-genes (med 15,4 %).

Lactobacillus acidophilus XD/015 kan udkonkurrere og tage pladsen i tarmslimhinden fra følgende mikroorganismer: B. vulgatus (med 60,6 %), C. histolyticum (med 61,1 %), C. difficile (med 52,9 %), S. aureus (med 20,5 %), E. aerogenes (med 55,4 %) og L. monocytogenes (med 51,9 %). Denne stamme af Lactobacillus acidophilus kan også bekæmpe følgende parasitter, der ofte kan give diarre: Cryptosporidium, C. parvum og C. hominis.

 

STUDIER med Lactobacillus acidophilus XD/015 på mennesker:

 • Hindrer dannelse af tarmskadelige enzymer, som i værste tilfælde kan give cancer i tarmsystemet. Tilskud med denne stamme nedsætter enzymerne azoreductase, nitroreductase og -glucuronidase, der ellers kan danne kræftfremkaldende stoffer. Dette er både påvist i in vitro, in vivo på mus og ved tre studier med mennesker.
 • Forbedrer laktoseintolerance. Denne stamme nedbryder laktose, fordi den producerer enzymet laktase. Hvis man har laktoseintolerance, får man diarre, luft i maven og mavesmerter. Her hjælper tilskud med Lactobacillus acidophilus XD/015.
 • Nedsætter antallet af diarreer hos børn i alderen 12 til 36 måneder. Tilskud med denne stamme i 14 uger nedsatte statistisk signifikant antallet af diarreer.
 • Nedsætter diarre efter behandling med antibiotika. Fem ud af 25 mennesker, som behandles med antibiotika, vil få diarre, fx på grund af at antibiotika nedsætter mængden af probiotiske bakterier. Efter behandling med antibiotika er der en risiko for efter to til otte uger at få langvarig diarre, kaldet antibiotic associated diarrhea (AAD), eller en uønsket overvækst med Clostridium difficile, kaldet Clostridium difficile associated diarrhea (CDAD). Hos et ud af de 25 antibiotikabehandlede mennesker vil diarreen skyldes en pseudomembranøs enterokolitis forårsaget af overvækst med Clostridium difficile. En meget alvorlig tilstand med feber, mange og blodige diarreer, mavesmerter og luft i maven. Tilstanden kræver ofte langvarig hospitalsbehandling.
 • Stabiliserer mikrobiomet efter brug af antibiotika. Et studie med undervægtige børn i alderen et til seks år, der skulle i behandling med antibiotika for infektioner, viste, at behandlingsgruppen efterfølgende havde færre sygedage, fik færre nye infektioner, og de tog mere på i vægt sammenlignet med kontrolgruppen.
 • Styrker fordøjelsen og immunforsvaret hos ældre. Ved stigende alder ses ændringer i sammensætningen og antallet af mikrobiotiske bakterier, nedsat immunforsvar og et mere ensidigt kostindtag. Vores indtag af ufordøjelige, opløselige og uopløselige fibre påvirker antallet og sammensætningen af probiotiske bakterier i tarmsystemet, og disse påvirker vores immunsystem. Vi er ikke, hvad vi spiser, men hvad vores bakterier spiser. I to uger fik raske ældre tilskud med Lactobacillus acidophilus XD/015 kombineret med en præbiotisk fiber. I behandlingsgruppen blev der påvist flere afføringer, flere lactobaciller og bifidobakterier og ændringer af antiinflammatoriske immunmarkører.
 • Mindsker kronisk forstoppelse hos voksne og ældre. Tilskud med Lactobacillus acidophilus XD/015 kombineret med et præbiotisk fiber gav flere ugentlige afføringer, mindre mavesmerter, oppustethed og luft i maven, og der var intet ubehag beskrevet hos behandlingsgruppen.
 • Mindsker ubehaget ved irritable tarme (IBS) og functional bowel disorders (FBD). Ved disse tarmsygdomme ses symptomer som oppustethed, luft i maven, mavesmerter og diarre. Disse tilstande kan også give forstoppelse, men de deltog ikke i dette forsøg. Tilskud med Lactobacillus acidophilus XD/015 kombineret med Bifidobacterium lactis XD/071 blev givet til forsøgsdeltagerne i otte uger. Der blev påvist signifikant færre fordøjelsessymptomer efter både fire og otte uger hos behandlingsgruppen. Afføringsprøver taget før og efter de otte ugers forsøg påviste markant flere af de tilførte lactobaciller og bifidobakterier. Der blev ikke rapporteret om uønskede symptomer, og der blev påvist mindre inflammation i tarmsystemet.
 • Mindsker mavesmerter. Tilskud med Lactobacillus acidophilus XD/015 mindskede mavesmerter hos forsøgsdeltagerne. Denne stamme af Lactobacillus acidophilus øger tarmens opioide og cannabinoide receptorer og virker på samme måde som morfin smertestillende i tarmsystemet. Smerter efter undersøgelse af tyktarmen med koloskopi blev mindsket.
 • Mindsker birkepollenallergi, forkølelse og influenza. Immunceller i næsen blev mindre sensitive hos forsøgsdeltagere, der fik tilskud med Lactobacillus acidophilus XD/015 kombineret med en Bifidobacterium lactis stamme. Tilskud med Lactobacillus acidophilus XD/015 kombineret med Bifidobacterium lactis XD/071 fik antallet af sygedage ved forkølelse og influenza nedsat med 46,2 %. Herved mindskes indtaget af antibiotika.

 

Lactobacillus rhamnosus XD/011

Er en gram-positiv fakultativ anerob ikke sporedannende bakterie. Lactobacillus rhamnosus XD/011 er blevet udvalgt ud fra 200 forskellige stammer på grund af dens evne til at overleve mavesyre og galde, den har en god vedhæftningsevne på tarmens slimhinde, og for dens immunforbedrende evner uden at øge risikoen for autoimmune sygdomme.

Denne stamme øger vores immunbeskyttelse over for infektioner, og den nedsætter skaderne fra E. coli og Salmonella typhimurum, og kun 2 ud af 29 mus i kontrolgruppen overlevede denne infektion. Lignende resultater blev påvist efter infektion med E. coli.

Denne bakterie har en lang historie sammen med mennesker i hele verden. Denne stamme er klassificeret som sikker at give til børn lige fra fødslen. Lactobacillus rhamnosus XD/011 producerer udelukkende L(+) laktat og må derfor godt gives til børn under 1 år. I dyreforsøg styrker Lactobacillus rhamnosus XD/011 både det medfødte og det tillærte immunsystem.

 

STUDIER med Lactobacillus rhamnosus XD/011 på mennesker

 • Styrker immunsystemets celler fx epitelceller, ædeceller og natural killerceller, NK-celler, der er en del af vores cellulære immunforsvar. Forsøg med mænd og kvinder, der fik tilskud med Lactobacillus rhamnosus XD/011 i 3 uger, viste en øget aktivitet af NK celler. Den største effekt blev set hos forsøgspersonerne over 70 år, og det er især vigtigt for den aldersgruppe, der ellers ofte har en nedsat NK cellefunktion. I et andet forsøg med 3 ugers tilskud til raske ældre sås en forøget mængde leukocytter og monocytter i behandlingsperioden.
 • Atopisk dermatitis/allergisk børneeksem. Bifidobacterium lactis XD/1991 kombineret med Lactobacillus rhamnosus XD/o11 er anvendt som probiotisk tilskud til gravide og ammende mødre og deres høj allergiske børn. De børn, der ud overbørneeksem havde fødevareallergi, fik mindre eksem efter tilskud med disse stammer. Der blev fundet flere immunaktive stoffer i moderens mælk, og herved blev barnets immunforsvar også styrket. Bakterien gav ingen uhensigtsmæssige bivirkninger hverken hos mor eller barn.
 • Børneeksem. Et andet dobbelt-blindet, randomiseret, placebo kontrolleret klinisk studie med tilskud med Lactobacillus rhamnosus XD/011 viste rigtigt gode resultater. Højrisiko mødre og deres nyfødte børn fik tilskud med Lactobacillus rhamnosus XD/011. Den gravide mor fik tilskud fra graviditetsuge 35 og til barnet var 6 måneder, hvis det blev ammet. Barnet fik tilskud med Lactobacillus rhamnosus XD/011 fra dag 1 og de første 2 leveår. Mål for barnets eksem og priktest viste ved barnets 2 år en 50% nedsættelse af eksem i behandlingsgruppen, sammenlignet med placebogruppen. Denne effekt blev bibeholdt, da børnene i behandlingsgruppen var 4 år. Dette forsøg viser, at det er meget vigtigt tidligt at give tilskud til både mor og barn.

 

Probiotika serien fra Engholmgruppen.

NDS® Probiotic Panda® 1 & 2 bruges i forebyggelsen og behandlingen af allergier hos både børn og voksne. Også til gravide og ammende, der er nervøse for, at barnet skal udvikle allergi.

NDS® Probiotic Classic® til overvækst af uønskede bakterier, svampe eller parasitter i mavetarmkanalen.

NDS® Probiotic I.L.D.® til brug ved de inflammatoriske tarmsygdomme Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa og andre beslægtede lidelser.

NDS® Probiolax® til forstoppelse/træg mave hos mennesker i alle aldre.

NDS® Probiotic Barrier® til heling af tarmslimhinden ved mange former for stress, overfølsomheder, humørproblemer, depression.

NDS® Probiotic Performance® til afbalancering af tarmfunktionen ved trænings- og sportsrelateret stress/løs mave/diarre, overfølsomheder med diarre og fx krævende behandlinger, der giver diarre.

NDS® Probiotic S-60-Nrg® som hjælp ved alvorlig stress.

NDS® Probiotic W8-Control® som hjælp til afbalancering af tarmfloraen i forbindelse med ønske om forbedret energistofskifte og vægttab.

 

79 thoughts on “Nye og veldokumenterede stammer fra fire probiotiske bakterier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *