Probiotika kan lindre migræne
May 15, 2017
 
 
Migræne er karakteriseret ved tilbagevendende episoder af hovedpine, som er voldsom, intens og ofte ledsaget af kvalme, opkastning, synsforstyrrelser og stærkt ubehag ved høje lyde og stærkt lys. Smerten er tit dunkende, og fysisk aktivitet gør den værre, så det mest behagelige er at ligge stille i et mørkt rum, indtil migræne anfaldet er klinget af.
 
 
Af Eva Lydeking
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning – april/maj 2017
 
 
Migræne er en af de utallige multifaktorielle lidelser, hvori der indgår både arvelige og miljø-mæssige faktorer, her-under kostvaner, hormonbalance, inflammationsaktivitet omkring hjernen og dens blodkar, samt stress. Det anslås at ca. 12 % af verdens befolkning lider af migræne, svarende til 720 mio. mennesker (1, 2, 3).
 
 
Behandling af migræne
Lægemidler, som er effektive mod migræne, påvirker inflammationsprocesserne, signal-stofbalancen og blodkarsam-mentrækningen omkring hjernen, men det er ikke alle, hvor medicinen er tilstrækkelig effektiv, og den kan have bivirkninger.
 
 
Relation til tarmfloraen?
Der er ofte en forbindelse mellem migræne og milde, men kroniske, inflammationstilstande, relateret til en forstyrret/ øget tarmgennemtrængelighed, såsom allergier, irritabel tyktarm, inflammatoriske tarmsygdomme og metabolisk syndrom. Hvis tarmcellernes sundhed kan genoprettes i form af ”større robusthed” /mindre gennemtrængelighed, så kan migræne påvirkes i gunstig retning via genopretning af tarmens barrierefunktion.

 
Mange faktorer kan forstyrre tarmens barrierefunktion, hvilket fører til unormalt store ”huller” mellem tarmcellerne, fordi de forbindelser, der holder cellerne sammen, ”tight junctions”, nedbrydes. Herigennem kan bakterier, svampe, parasitter eller deres stofskifteprodukter, samt utilstrækkeligt fordøjede fødepartikler, passere ind i kroppen og med-virke til dysfunktionelle tilstande i flere organsystemer (2).
 
 

Udvikling af NDS Probiotic Barrier
Inflammation skyldes produktion af proinflammatoriske cytokiner som TNF -alfa og IL-12. NDS Probiotic Barrier er et multistamme-probiotikum, designet til at styrke tarmens barrierefunktion samt afbalancere immunforsvaret i tarmen ved at påvirke tarmfloraens sammensætning, så dannelsen af inflammatoriske cytokiner nedsættes. Også hos raske mennesker kan tarmens barrierefunktion styrkes vha. probiotika, fordi dannelsen af de proteiner, der holder cellerne sammen, styrkes (4)

 
NDS Probiotic Barrier er en multistammet probiotikum designet til at styrke tarmens barrierefunktion.
 

Mindre migræne?
To åbne studier har påvist gunstig effekt af probiotika ved migræne.
 
 
Første studie undersøgte* effekten af et multistamme-probiotikum, bestående af L. acido-philus, L. bulgaricus, E. faecium og B. bifidum, sammen med vitaminer, mineraler, sporstoffer og urter hos 40 migræne patienter (5).  Ved star-ten havde deltagerne en migrænerelateret livskvalitetsscore på 38, og denne var efter tre mdr. steget til 76. Mere end halvdelen rapporterede at være fri – eller næsten fri – af migræneanfald og havde en livskvalitetsscore på mellem 80 og 100.

 
Forskning i samarbejde med Wageningen Universitet og Geldersee Vallei Hospital viser, at både antallet af migrænean-fald og intensiteten af disse nedsættes signifikant ved indtagelse af NDS Probiotic Barrier.

 
 
Andet studie undersøgte * 27 meget påvirkede migrænepatienter, som indtog et multistamme-probiotikum, bestå-ende af L. acidophilus, L. brevis, L. casei, L. salivarius, B. bifidum, B. lactis og Lc. lactis i 12 uger (6). Dette medførte, at hyppigheden af migræneanfald faldt fra 6.7 til 5.2 anfald pr. måned , og intensiteten faldt 13 % fra 6,3 til 5,5 på en 0-10 skala.

 
Der er stadig behov for mere forskning, men disse resultater viser, at migræne kan lindres med probiotika, som bedrer tarmslimhindens barrierefunktion og dermed mindsker inflammation.

 
*Dosis af NDS Probiotic Barrier var 5 mia. cfu (koloni-dannende enheder, levende bakterier) i 12 uger. Deltagerne førte hovedpinedagbog og udfyldte to validerede spørgeskemaer ved start og slut. Effekten ift. migrænehyppighed ved start frem til otte uger og holdt sig i behandlingsperioden.

 
 
Indikationer:  Styrkelse af tarmens barrierefunktion.
 
Produktkvalitet:  Bakteriestammer kombineret med BioActive™ teknologi, der sikrer biologisk aktivitet, overlevelse i mave-tarmkanalen og stabilitet af bakterierne.
 
Ingredienser:  En blanding af bakteriestammerne B. lactis/B. bifidum, B. lactis, B. longum, B. bifidum, L. acido-philus, L. brevis, Lc. lactis, L.casei, L. salivarius; i en bærematrix af risstivelse, maltodextrin,
 
Antal levende bakterier / Colony Forming Units, CFU :  5 x 109 CFU/gram
 
Dosering:  2  gram, 2 gange dagligt
 
Behandlingsperiode:  Så længe der er behov for
 
Form:  Pulver
 
Stabilitet:  Stabilt ved stuetemperatur i minimum 2 år
 

 
Effekt af NDS Probiotic Barrier på antal migræne dage pr. måned Efter fem til otte uger er effekten signifikant (p<0.05) i forhold til nedsættelse af antal migrænedage.
 
Effekt af NDS Probiotic Barrier på sværhedsgraden af migræne anfald pr. måned. Efter 12 uger er effekten signifikant (p<0.05) i forhold til nedsættelse af migræneanfaldenes sværhedsgrad.

 

 

Referencer:
 
1. Launer LJ, Terwindt GM, Ferrari MD: The prevalence and characteristics of migraine in a population-based cohort: the GEM study; Neurology 53:537-542, 1999.
 
2. WaeberC,MoskowitzMA:Migraineasaninflammatory disorder; Neurology 64:S9-S15, 2005.
 
3. Samsam M et al: Neuropeptides and Other Chemical Mediators, and the Role of Anti-inflammatory Drugs in Primary Headaches; Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry (Formerly Cu.) 9:170-188, 2010.
 
4. Karczewski J et al. Regulation of human epithelial tight junction proteins by Lactobacillus plantarum in vivo and protective effects on the epithelial barrier. American Journal of Physiology – Gastrointestinal and Liver Physiology 298:G851-G859, 2010.
 
5. Sensenig J ,Johnson M, Staverosky T: Treatment of migraine with target ed Nutrition focused on improved assimilation and elimination; Altern Med Rev 6:488-494, 2001.
 
6. Giezenaar C et al: The effects of probiotics in migrainepatients – a pilot study; 2013 submitted
 
 
 

http://www.ktcolgan.com

 

Skriv en offentlig kommentar...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Giv mig besked om: