Sansning og kropsbevidsthed er en rød tråd

shutterstock_198646586

 

I mit arbejde med kroppen er det igen og igen et emne, som dukker op i mit arbejde, nemlig kropsbevidsthed. Kropsbevidsthed er grundlaget for at du kan sanse din krop, som igen er basis for, at du kan forandre. Jeg vil derfor dvæle ved kropsbevidstheden som nøgen til meget i din krop.

 

Af Lotte Paarup
Artiklen blev bragt i //mig// en del af magasinet sund-forskning – august/september 2015

 

Hvad er kropsbevidsthed?

Ordet kropsbevidsthed kan forstås meget blandet… Ifølge den danske ordbog, betyder kropsbevidsthed følgende: kendskab til og klarhed over betydningen af éns egen krops tilstand, funktion og udseende. Her må tilføjes, at ordet også bærer vores evne til at mærke og sanse os selv. Både den fysiske krop såvel som den psykiske tilstand.

Mange mennesker er ikke helt præcist klar over, hvad det egentlig vil sige at have en god kropsbevidsthed eller at mærke sig selv. Det er helt naturligt og meget forståeligt, da vi lever i en verden af at alt skal kunne måles og vejes. Kropsbevidsthed kan ikke måles og vejes, da det er noget som foregår i den enkelte persons krop og perception.

Man kunne også sige, at kropsbevidsthed er den enkeltes fortolkning af krops og sind nu og her. Det du mærker lige nu, som der ikke er noget facit på – ej heller noget korrekt svar, rigtigt eller forkert.

 

Sansning er at mærke dig selv

Det er vigtigt først at pointere, at det er ok, hvis du ikke har lyst at mærke sig selv. Du kan komme i situationer, hvor det er nødvendigt for ren ”overlevelse” at lukke lidt ned og tage en kort flugt fra kroppen, som vi kunne kalde det. Det er således vigtigt, at vende tilbage til kroppen igen, når der er mulighed for det, da det vil være nøglen til igen at få det bedre.

At mærke sig selv er basis for at udvikle en god kropsbevidsthed. Vi er fra naturens side født med en god kropsbevidsthed og en fantastisk evne til at mærke os selv. Se bare på et barn, hvordan han reagerer helt spontant på fx behov for mad. I løbet af opvæksten lukker vi mere og mere ned for vores sansning af kroppen, og vi bliver generelt dårligere til at mærke efter. Man kunne også sige, at vores nervesystem bliver sløvere med årene, hvilket det gør. Men vores livsstil stimulerer yderligere i negativ retning.

Det burde være obligatorisk i skolen, at børn skal lære, hvad det vi sige at mærke kroppen, lytte til dens signaler og reagere på det … det ville efter min overbevisning give langt færre fysiske skavanker op igennem livet, og det ville danne grobund for kreativitet, tilstedeværelse og evnen til at udvikle sig både fysisk og mentalt – og ikke mindst veludviklede sociale kompetencer.

Vi sanser og mærker alle sammen vores krop forskelligt. Samme tryk på en arm opfattes typisk meget forskelligt fra person til person. Du må derfor aldrig sammenligne din kropsbevidsthed med andre, men udelukkende fokusere på at udvikle din egen – eller få den tilbage i topform igen. Det hjælper øvelserne dig i høj grad med.

Jeg har fornylig udgivet to nye Pilates dvd’er, som demonstrerer, hvordan du på samme tid kan opnå både fysisk og mental effekt gennem fysiske øvelser med kropsbevidsthed og åndedræt som omdrejningspunktet. De kan købes i min butik på den intelligentekrop.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *