Schweiz slår Danmark i dårlig sædkvalitet

 

 

Forskere bekymret:

For første gang nogensinde har forskere undersøgt unge Schweiziske mænds sædkvalitet. Hidtil lå Danmark, Norge og Tyskland nederst, men nu er det Schweiz, der skraber bunden. Et hidtil overset mineral har imidlertid i flere undersøgelser vist at spille en afgørende rolle for sædkvaliteten.

 

Af Bjørn Falck Madsen, videnskabsjournalist
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning – august/september 2019

 

Hvis der sker en pludselig vækst i verdensbefolkningen, er det nok ikke Schweiz, der er synderen. Det viser sig nemlig, at unge Schweiziske mænds sædkvalitet er endnu ringere end sædkvaliteten hos danske, norske og tyske mænd, som ellers lå nederst på skalaen. Forskere fra Universitet i Geneve (UNIGE) har i samarbejde med den schweiziske hær foretaget en analyse af sædkvaliteten blandt 2.523 mænd i alderen 18-22 år. De kiggede på en række faktorer, herunder antallet af sædceller, sædcellernes bevægelighed (motilitet), og antallet af deforme sædceller.

 

Ligger under WHOs grænseværdier

Ud fra retningslinjer, som WHO fastsatte i 2010, har 17 % af de unge mænd færre end 15 millioner sædceller pr. ml sædvæske (gennemsnittet blandt europæiske mænd er 41-67 ml), og hos 25 % af mændene er mindre end 40 % af sædcellerne svømmedygtige. Som helhed viser undersøgelsen, at mindst en af følgende tre parametre (antal sædceller, bevægelighed og normal sædcelleform) hos 60 % af de unge mænd, ligger under WHOs grænseværdier, og hos 5 % af mændene ser det skidt ud for alle tre faktorer på én gang.

 

Mangel på selen en mulig faktor

Ingen kender den nøjagtige forklaring på den ringe sædkvalitet hos unge mænd i Europa, eller hvorfor det ser særlig grelt ud hos mænd fra bestemte lande. Eksperter har peget på hormonforstyrrende stoffer i føden og miljøet som en mulig årsag, og der kan være andre faktorer, som spiller ind. Men en ting, som mærkeligt nok ikke har fået særlig meget opmærksomhed indtil nu, er sporstoffet selen, som både hos mennesker og dyr er af vital betydning for evnen til at kunne danne normale sædceller.

 

Kendt fra kvæghold

Kvægavlere, dyrlæger og andre, som har med opdræt af dyr at gøre, har vidst dette i årtier. Af samme grund tilsætter man rutinemæssigt selen til dyrenes foder for netop at sikre, at deres forplantningsevne er optimal. Det er ren bundlinjetænkning for at gøre kvægdriften så rentabel som overhovedet muligt. Det er dog ikke kun hos dyr, at dette giver mening. Forsøg på mennesker har nemlig også givet pote.

 

Dansk selenpræparat testet på mænd

I 1998 offentliggjorde den skotske forsker, Alan MacPherson, fra Department of Urology ved Glasgow Royal Infirmary i England en undersøgelse i British Journal of Urology.

Han rekrutterede 69 mænd, som alle havde nedsat sædkvalitet. Deltagerne blev tilfældigt inddelt i to grupper, hvor den ene gruppe fik snydepiller, og den anden gruppe fik præparatet Bio-Selen + Zink, som indeholder den letoptagelige selengær, SelenoPrecise.

 

Hjalp på sædkvaliteten

Der blev taget sædprøver hos samtlige deltagere før undersøgelsen startede. Dernæst skulle begge grupper tage pillerne i tre måneder, hvorefter der på ny blev taget en sædprøve. Det viste sig, at selen-behandlingen havde en positiv effekt hos 56 % af deltagerne. Sædcellernes bevægelighed (motilitet) blev forbedret markant, og det lykkedes faktisk for 11 procent af deltagerne at blive fædre efterfølgende.

 

Selenfattig skotsk jord

Skotland er som store dele af det øvrige Europa et land med ganske lidt selen i landbrugsjorden, og det var af denne grund, at MacPherson besluttede at undersøge, om det kunne være en del af forklaringen på mændenes dårlige sædkvalitet.

 

Hjælp til deforme sædceller

I en anden undersøgelse, der blev offentliggjort i tidsskriftet Andrologia i 2018, så forskere, hvordan selenbehandling foruden at forbedre sædcellers bevægelighed havde en beskyttende effekt på de levende sædceller. 50 mænd deltog i undersøgelsen, og alle mændene havde høj forekomst af deforme sædceller med ringe svømmeevne. Denne tilstand hedder i fagsprog asthenoteratozoospermia. Mændene blev inddelt i to grupper, hvor den ene gruppe fik selenbehandling, og den anden fungerede som kontrolgruppe. Forskerne kunne ved hjælp af sædprøver måle, at de selenbehandlede mænd nu dannede sædceller med betydeligt højere motilitet, sædcellerne var mere levedygtige, og der var markant mindre forekomst af DNA-fragmentation, som er skader på sædcellernes DNA. DNA-fragmentationen påvirker sædcellernes form og bevægelighed.

 

3 thoughts on “Schweiz slår Danmark i dårlig sædkvalitet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *