Selen og Q10

selen

 

Endnu et bevis på, at disse to stoffer gavner ældre

De sundhedsmæssige gevinster forbundet med at give ældre personer en kombination af de to livsvigtige næringsstoffer, selen og coenzym Q10, har vist sig at være lidt af en ”never-ending story”.

 

Af Bjørn Falck Madsen

 

I 2013 fik en gruppe skandinaviske forskere hele verdens opmærksomhed, da de med en noget opsigtsvækkende undersøgelse påviste, at når raske ældre mænd og kvinder tog en kombination af selen og coenzym Q10, reducerede det deres hjerte-kar-dødelighed med 54 procent. KiSel-10, som undersøgelsen hedder, blev flittigt omtalt, da den blev offentliggjort i International Journal of Cardiology.

 

Flere end 50.000 blodprøver

Men det stoppede ikke der. Forskerne har nemlig opbevaret flere end 50.000 blodprøver fra de i alt 443 forsøgsdeltagere, og dem har de efterfølgende analyseret igen og igen. Hver gang kigger de efter nye detaljer. Det er der foreløbig kommet intet mindre end 23 nye undersøgelser ud af, som alle er blevet offentliggjort i forskellige videnskabelige tidsskrifter.

Med de to seneste opfølgningsundersøgelser slår forskerne endnu engang fast, at ældre opnår helbredsmæssige gevinster ved at tage selen og coenzym Q10 som tilskud i dagligdagen.

 

Stimulerer gavnlige enzymer

I den ene1 af de to seneste undersøgelser kiggede forskerne på blodprøver fra 326 af forsøgsdeltagerne. Halvdelen havde fået 200 mikrogram selen (SelenoPrecise) og 200 mg coenzym Q10 (Bio-Qinon Q10) dagligt i fire år, og den anden halvdel havde taget snydepiller.

Forskerne kiggede på, hvordan dette påvirkede blodets indhold af SIRT1, som er en type gen-regulerende enzymer, hvis aktivitet dæmper aldringsprocesser i kroppen. Efter fire år kunne forskerne konstatere, at der var sket en signifikant stigning i SIRT1-koncentrationen i blodet hos de ældre i den aktive behandlingsgruppe. Omvendt var SIRT1-niveauet faldet signifikant i gruppen, der fik placebo.

 

Bremser aldersforandringer

SIRT1-niveauet i blodet hos behandlingsgruppen var 252 ng/mL ved undersøgelsens begyndelse og 469 ng/mL ved undersøgelsens afslutning. Hos placebogruppen var det tilsvarende tal henholdsvis 269 og 190 – altså et fald. Begge ændringer var signifikante.

Hos ældre personer mindskes SIRT1-aktiviteten naturligt i flere væv og organer, herunder hjertet og kredsløbet, og dalende SIRT1-niveau menes at kunne fremskynde hjerte-kar-sygdomme. Ved at øge SIRT1-niveauet med hjælp fra de to præparater bremsede forskerne imidlertid nogle af de aldersrelaterede forandringer i kroppen. Det kan være med til at forklare den stærkt reducerede hjerte-kar-dødelighed, som blev observeret i KiSel-10-undersøgelsen i 2013.

 

Mindsker oxidativ stress

I den sidste og nyeste opfølgningsundersøgelse2, som er baseret på blodprøver fra 434 af deltagerne fra KiSel-10-undersøgelsen, kiggede forskerne specifikt på blodets indhold af sulfhydryl-grupper (R-SH), som kædes sammen med hjerte-kar-dødelighed. Hos de deltagere, der havde taget selen og Q10, var niveauet af R-SH i serum steget, hvilket er et tegn på et fald i oxidativ stress. Omvendt var R-SH-niveauet faldet i placebogruppen.

 

Lavere hjerte-kar-dødelighed

Oxidativ stress, som opstår i forbindelse med, at kroppens forsvar mod skadelige frie radikaler svækkes, er et udbredt fænomen hos ældre og ses netop i forbindelse med hjerte-kar-sygdomme. Derfor er der en særdeles fin sammenhæng imellem den lavere grad af oxidativ stress og den lavere hjerte-kar-dødelighed, som blev observeret hos de ældre, der havde fået selen og coenzym Q10.

 

Kilde:

1 Antioxidants, marts 2023

2 Free Radical Biology and Medicine, august 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *