Sundhed til knogler og muskler hele livet med nyt kollagenprodukt

Knogler


Aldring er en naturlig proces med en række biologiske ændringer i kroppen, hjernen og funktionsniveauet på en lang række områder.

Risikoen for de fleste sygdomme og skavanker stiger med alderen, faktisk er det ca. to tredjedele af danskere, der som ældre har en eller flere kroniske sygdomme.

 

Af Eva Lydeking, ernæringsterapeut

En del multisyge, har et stort forbrug af sundhedsydelser og medicin, fordi der er samtidige lidelser og skavanker i flere organsystemer. Det kaldes i Danmark for konkurrerende sygdomme, men handler det måske om de samme bagom liggende årsager?

Engholm NDS har sammensat et nyt kollagenprodukt, som henvender sig til alle, der gerne vil forebygge og lindre aldersrelaterede skavanker i de tre store organsystemer, som ofte er mere eller mindre slidte og udsat for funktionstab:

 • Musklerne, med tab af muskelmasse, muskelstyrke og -funktion
 • Knoglerne, med lav knoglemasse (osteopeni), knogleskørhed, risiko for brud og smertefulde rygsammenfald
 • Brusken, fordi næsten alle over 60 år har en grad af slidgigt, om end ikke alle har smerter eller er generet


Multicollagen 55+ består af vævsspecifikke kollagenpeptider

 • CPBb21 til musklerne fem gram
 • CPF 105 til knoglerne 2,5 gram
 • CPF 218 til ledbrusk i arme/hænder, ben/fødder og nakke/ rygsøjle 2,5 gram

Dosis er 10 gram dagligt til vedligehold og 20-30 gram dagligt ved genoptræning og restitution efter skader.

Kan tages udrørt i enhver væske eller suppe, kold som varm.


Kollagenopbygning, slid og restitution

Der findes ca. 16 forskellige typer kollagen, som består af vævsspecifikke aminosyresekvenser. Kollagen i knoglerne er anderledes end kollagen i huden, som igen er anderledes end kollagen i musklerne.

Alt kollagen bygges op af aminosyrer tilført med mad og tilskud. Disse aminosyrer er de samme i alle typer af kollagen, altid glycin, oftest prolin og hydroxyprolin (+ få andre aminosyrer), der bindes sammen i lange kæder med over 1.000 aminosyrer, men den præcise sekvens er vævsspecifik. Det betyder på godt dansk, at ikke alle aminosyrer bare finder rundt i hele kroppen, det er nødvendigt, at kæderne bygges op, så de lander dér, hvor der er brug for dem.

Med alderen og eventuelle sygdomme og belastninger kan dannelsen af nyt kollagen ikke længere følge med behovet for restitution. Risikoen øges for uspecifik inflammation, nedslidning og egentlige skader:

 • Generel inflammation med ømhed, stivhed, væskeansamlinger, smertereaktioner, som ikke kan henføres til specifikke væv.
 • Ernæringen af ledbrusken foregår ved, at de relevante næringsstoffer kommer med blodet til ledvæsken og presses ind i brusken under bevægelse. I modsat fald, opstår stivhed, ømhed, nedslidning, slidgigt.
 • Sener, seneskeder, fascier og ledbånd kan blive mindre elastiske, have brug for at blive ”gået i gang” om morgenen.
 • Sår og skrammer heler dårligere.
 • Risiko for skader på ledbrusk, ledbånd og sener, forvridninger og overbelastninger, inflammationer.
 • Tab af muskelmasse og -funktion, indskrænkninger i mobilitet og tab af selvhjulpenhed.


Musklerne i aldringsprocesserne, sarcopeni

Vedligeholdelse af muskelmasse og -funktion er afgørende for kroppens forbrændingsevne og dermed for at opretholde eller forbedre insulinfølsomhed. Det kræver korrekt ernæring og passende fysisk aktivitet, gerne suppleret med målrettede tilskud, der har dokumentation for, at de virker. Hvis kroppen, og især musklerne, der er den største forbrændingsmotor, ikke kan forbruge den energi (kalorier), der indtages, opstår inflammation, insulinresistens og øget risiko for overvægt, diabetes, hjertekarsygdom og ubalancer i immunsystemets funktioner.

Tab af muskelmasse (mager kropsmasse og nedsat muskelfunktion) forekommer gradvist med alderen og kaldes sarcopeni, når det har nået et vist niveau (let grad, middel grad, svær grad). Det er et multifaktorielt syndrom, hvor der er tiltagende risiko for funktionstab, invaliditet og øget dødelighed. Forekomsten af sarcopeni er 13-24 pct. < 70 år og op til 50 pct. ved 80 år.

Der ophobes gradvist fedt i musklerne, så selvom vægten måske er relativt normal, fungerer forbrændingen ikke som hos yngre.


Flot dokumentation til alle os, der er 55+

NDS Multicollagen 55+ er et effektivt og veldokumenteret kombinations-kollagen-peptid, som sammen med fysisk træning styrker og opbygger musklerne væsentligt.

Aminosyrerne i NDS Multicollagen 55+ støtter heling af vævsskader.

 • Øger muskelmassen
 • Omdanner fedt til muskler ved fysisk aktivitet
 • Forbedrer forholdet mellem fedt og muskler
 • Vedligeholder sunde og stærke muskler
 • Støtter heling af vævsskader
 • Bruges ved genoptræning
 • Øger tab af fedtvæv mere, end træning alene kan gøre


Studier i forhold til kropssammensætning, muskelopbygning og funktion

Disse tre studier er alle dobbeltblinde lodtrækningsforsøg med 12 ugers superviseret styrketræning tre timer om ugen (hver anden dag) og tilskud af kollagen-peptid eller placebo.


77 kvinder (alder gennemsnitligt 40 år, BMI 26,6).

Kontrolgruppen tabte 0,9 kilo fedt og opbyggede 0,9 kilo muskelvæv, dvs. et forbedret kropsammensætnings-index på 1,8 kilo over 12 uger, hvilket svarer til 2,5 pct. af vægten ved start. Benstyrken blev forbedret 25 pct. og gribestyrken fire pct.

Kollagen-peptidgruppen tabte 1,8 kilo fedt og opbyggede 1,8 kilo muskelvæv, så kropsammensætnings-indexet blev forbedret med 3,6 kilo – svarende til 4,9 pct. af vægten ved start. Benstyrken blev forbedret 28 pct. og gribestyrken 8,5 pct.


53 mænd, alder gennemsnitligt 72,2 år med sarcopenigrad 1 og 2.

Alle deltagerne viste signifikante forbedringer (P<0·01) med opbygning af mager kropsmasse, forbedret knoglemasse, forbedret muskelstyrke i benene og sansemotorisk kontrol, samtidig med at de tabte fedtvæv. Kollagenpeptid-gruppen havde 30-55 pct. bedre effekt af træningen ift. placebogruppen.


97 midaldrende, utrænede mænd.

Træning en time tre dage om ugen i 12 uger, samtidig med at de indtog kollagenpeptid-pulver, valleprotein eller placebo. Alle deltagerne viste signifikante forbedringer (P<0·01) med opbygning af mager kropsmasse, forbedret muskelstyrke i benene og sansemotorisk kontrol, samtidig med at de tabte fedtvæv. Kollagenpeptid- og valleprotein-grupperne havde bedre effekt af træningen i forhold til placebogruppen, men der var størst effekt af kollagenpeptid-indtagelsen ift. muskelopbygning (+ 3,4 kilo vs +2,3 kilo vs +1,8 kilo) og tab af fedt (-5,3 kilo vs -4,1 kilo vs -3,4 kilo). Muskelstyrken blev forbedret 20 pct. med valleprotein og 63 pct. med kollagenpeptid i forhold til placebo.


Slidgigt
Næsten alle over 60 år har slidgigt i et eller andet omfang, men der er en stor gruppe, som ikke er diagnosticeret. Man anslår, at ca. 26-27 pct. over 45 år er diagnosticeret, lidt flere kvinder (ca. 30 pct.) end mænd (ca. 22-23 pct.). Det er mest almindeligt med slidte knæ (13,8 pct.), hofter (5,8 pct.) og hænder (3,1 pct.), men mange har slidgigt i adskillige led i kroppen og er virkelig plaget af smerter i hverdagen.


NDS Multicollagen 55+ er også målrettet lindring af slidgigt

Skader på brusk og led kan føre til osteoartrose, slidgigt, med udtynding af brusken og smertefulde nydannelser.

Ledbrusken indeholder op til 70 pct. kollagen og brusk-kollagenet i NDS Multicollagen 55+ har dokumentation for at stimulere brusk-dannelses-cellerne (chondrocytterne), så det

 • Nedsætter fremadskridende tab af brusk
 • Øger ledsundheden på en naturlig fysiologisk måde, indbygges i ledbrusken
 • Stimulerer dannelsen af støddæmpende ledbrusk
 • Giver bedre mobilitet og bevægelighed
 • Sund ledbrusk giver forbedret mobilitet og færre smerter


Knoglesundhed, tab af knoglemasse – knogleskørhed

Grundsubstansen i knoglerne er et organisk, levende bindevævsskelet bestående af 20 pct. kollagen (samt kulhydrater og andre proteiner), vand ca. 10 pct., og i dette skelet klistres de 70 pct. uorganiske mineraler ind. Knogle-mineralerne er, når de først sidder i knoglen, mest calcium, men en række andre mineraler og vitaminer er nødvendige for, at processen forløber optimalt. Makromineralerne er kalk, fosfor, magnesium, natrium, kalium og svovl. Sporstofferne er zink, silicium, jern, kobber, mangan, selen. Optagelsen og bindingen af disse mineraler i knoglerne afhænger helt af D3-vitamin og K2-vitaminer.


Mindst en tredjedel af alle udvikler knogleskørhed (ca. 22 pct. af kvinder over 50 år og ca. seks til syv pct. af mændene) med deraf følgende risiko for knoglebrud og øget dødelighed. Dødeligheden efter hoftebrud er højere end for fx brystkræft.


Problemet ved knogletab er, at mikroarkitekturen i knoglerne går tabt, når kollagen-opbygningen svigter med alder, hormonelle ændringer, stress og mangelfuld ernæring. Når kollagenstrukturen i knoglerne svigter, kan mineralerne ikke virke opbyggende efter hensigten.


Studier på knoglemasse med tilskud af kollagenpeptider

Dobbelt-blindforsøg over et år med 131 normalvægtige kvinder, gennemsnitsalder 64,3 år, BMI 23,6 og lav knoglemasse. De indtog fem gram knoglespecifikt kollagenpeptid eller placebo og fik lavet knoglescanning med DEXA og målt markører for knogleopbygning og nedbrydning ved start og et år.

Resultatet var, at knoglemarkørerne viste opbygning i kollagenpeptid-gruppen. DEXA-scanningen viste knogletætheden var øget med tre pct. i lænderyggen og 6,7 pct. i lårbenshalsen, mens placebogruppen tabte hhv. 1,3 pct. og én pct., så nettoforbedringen var 4,3 pct. forskel i lænderyggen og 7,7 pct. forskel i lårbenshalsen.

Fire års-followup med 31 af kvinderne fra det første studie viste, at forbedringen fortsatte med en opbygning på 4,2 pct. (ryggen) og 5,8 pct. (hoften) i den ene gruppe og 8,1 pct. (ryggen), 1,23 pct. (hoften). Der var ingen bivirkninger og ingen knoglebrud hos kvinderne.


Multisygdom og generelle risiko- og ressource-faktorer

Eftersom verdens befolkning bliver ældre og ældre, vil forekomsten af både muskelsvækkelse, slidgigt og knogleskørhed, med dertil hørende skavanker og livskvalitets-tab, tiltage kraftigt i antal. Når man bliver gammel nok, er det omkring 25-50 pct. af både mænd og kvinder, der udvikler sarcopeni, mindst en tredjedel får knogleskørhed og de fleste en grad af slidgigt.
Fysisk aktivitet og god ernæring er centrale elementer for at beskytte mod og lindre disse skavanker, forsinke udviklingen og mildne konsekvenserne hos ældre mennesker.


Data fra Europa viser nødvendigheden af vitaminer og mineraler og fedtsyrer, og nu følger forskningen på kollagenprodukter.

NDS Multicollagen 55+ er et neutralt-smagende pulver, der kan opløses i alle væsker, varme som kolde, og ligeledes blandes i energikugler, smoothies, is, suppe eller bages ind i muffins og pandekager.
Der er ingen tilsætningsstoffer i, og det er således fri for mælkeprodukter, gluten, gær, soja, æg og alle almindelige allergener.

Brug det hver dag i minimum tre måneder, eller fortsæt, hvis du gerne vil bevare din muskelmasse gennem hele livet.

 

Litteratur

Marcus RL, Addison O, Kidde JP, Dibble LE, Lastayo PC. Skeletal muscle fat infiltration: impact of age, inactivity, and exercise. J Nutr Health Aging. 2010 May;14(5):362-6.

Holwerda AM, van Loon LJC. The impact of collagen protein ingestion on musculoskeletal connective tissue remodeling: a narrative review. Nutr Rev. 2022 May 9;80(6):1497-1514.

Zdzieblik D, Oesser S, Baumstark MW, Gollhofer A, König D. Collagen peptide supplementation in combination with resistance training improves body composition and increases muscle strength in elderly sarcopenic men: a randomised controlled trial. Br J Nutr. 2015 Oct 28;114(8):1237-45.

Zdzieblik, D.; Jendricke, P.; Oesser, S.; Gollhofer, A.; König, D. The Influence of Specific Bioactive Collagen Peptides on Body Composition and Muscle Strength in Middle-Aged, Untrained Men: A Randomized Controlled Trial. Int. J. Environ. Res. Public Health 202118, 4837.

Salari, N., Darvishi, N., Bartina, Y. et al. Global prevalence of osteoporosis among the world older adults: a comprehensive systematic review and meta-analysis. J Orthop Surg Res 16, 669 (2021).

Zdzieblik D, Oesser S, König D. Specific Bioactive Collagen Peptides in Osteopenia and Osteoporosis: Long-Term Observation in Postmenopausal Women. J Bone Metab. 2021 Aug;28(3):207-213

König D, Oesser S, Scharla S, Zdzieblik D, Gollhofer A. Specific Collagen Peptides Improve Bone Mineral Density and Bone Markers in Postmenopausal Women-A Randomized Controlled Study. Nutrients. 2018 Jan 16;10(1):97.

8 thoughts on “Sundhed til knogler og muskler hele livet med nyt kollagenprodukt

 • After I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the same comment. Is there any approach you can take away me from that service? Thanks!

 • I carry on listening to the news talk about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

 • Hey just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.

 • Very interesting information!Perfect just what I was looking for! “All the really good ideas I ever had came to me while I was milking a cow.” by Grant Wood.

 • I’m really loving the theme/design of your web site. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A number of my blog visitors have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any recommendations to help fix this problem?

 • Simply wanna comment that you have a very nice web site, I enjoy the pattern it actually stands out.

 • You made some good points there. I did a search on the topic and found most individuals will agree with your blog.

Comments are closed.