Symptomatisk hoste-terapi for børn

Symptomatisk hoste-terapi til børn

 

Symptomatisk hoste-terapi for børn under 12 år. Husteel som et alternativ til kodein – dihydrocodein.

 

Baggrund
Hoste som følge af sygdomme i øverste del af respirationstragten, er et af de oftest rapporterede symptomer indenfor pædiatrien. En hurtig behandling med få bivirkninger kan reducere lidelsen betydeligt, til glæde for både patienten og hans eller hendes familie. Hostestillende midler med kodein er en almindelig måde at behandle problemet på, men på grund af den høje grad af potentielle bivirkninger, er disse midler til stadighed udsat for kritik. Husteel, der er et homøopatisk hostestillende middel, er en mulig alternativ måde at behandle lidelsen på. Målet for denne undersøgelse var at få sammenlignelige data om effekt, tolerance og modtagelse af Husteel sammenlignet med en kontrolgruppe, der fik et præparat med kodein.

 

Metode
I dette reference-kontrollerede kohortestudie rekrutterede læger fra 45 praksiser 170 børn under 12 år med hoste/tør hoste, som var observeret over en max periode på 2 uger. En ”case rapport formular” blev anvendt til at samle data om demografiske faktorer, underliggende sygdom, karakteristika og forløb af symptomerne og følelsen af ubehag, såvel som behandlingen af hosten.

 

Resultater
Der var ingen signifikant forskel på de to behandlede grupper med hensyn til fordelingen af køn, vægt eller højde. Patienterne i Husteel-gruppen var noget yngre end patienterne i kontrolgruppen (hvilket betyder 5,4 år kontra 6,3 år). Der blev observeret forbedring efter 2-3 dage hos 51 % af patienterne i begge grupper. Komplet symptomfrihed blev nået hos 92 % af patienterne behandlet med Husteel og 82 % af patienterne i kontrolgruppen. Kompliance (patientens oplevelse af terapien) blev vurderet som ”god” eller ”meget god” hos mere end 90 % af patienterne i hver gruppe. En patient i kontrolgruppen måtte afbryde behandlingen pga. en uønsket stofreaktion.

 

Konklusion
I dette studie var den hostestillende behandling med Husteel cirka ligeså effektiv som referencen der indeholdt kodein. Resultatet af evalueringen af hele undersøgelsen var overordnet set betydelig bedre for Husteel. Der var ingen signifikante forskelle mellem grupperne i forhold til tolerance eller kompliance. Husteel er et effektivt, godt tålt alternativ til hostestillende midler indeholdende kodein i behandlingen af hoste/tør hoste. Hellrigel, Klein, Weiser – JATROS Pädiatrie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *