Tabebuia avellanedae

Tabebuia avellanedae

 

Dansk navn: Ipe roxo, Trompetranke
Engelsk navn: Pau D’Arco, Taheebo

Familie: Bignoniaceae
Droge: Bark

 

 

Beskrivelse
Tropisk træ fra Brasilien med røde til violette blomster.

 

Aktive indholdsstoffer
Napto-kinoner (bl.a. 2-7% lapachol og beta‑lapachon), antrakinoner, lapachenol, quercetin.(1)

 

Egenskaber
Bakterie- og virushæmmende, svampehæmmende, anticancer, inflammationshæmmende, almen helbredende.

 

Indikationer

  • Infektion
    Hæmmer herpes virus og andre virus infektioner, staphylococcus aureus og andre bakterieinfektioner. Forebygger mod visse parasitter, såsom trematoden schistosoma mansoni, trypanosoma cruzi (tropesygdomme). Anvendes i behandlingen af svamp i skeden, mundsvamp og kan også bruges udvortes mod svamp. Quercetin virker inflammationshæmmende.(1)

  • Cancer
    Tabebuia avellanedae anvendes traditionelt mod kræft. Forskellige teorier er blevet fremsat for at forklare urtens anti cancer egenskaber: Indvirker på redox-processerne og producerer derved superoxider og frie hydroxyl radikaler, som hæmmer kræftceller. Hæmmer kræftcellernes DNA replikation og/eller RNA-syntesen. Beta‑lapachon hæmmer sarcomaceller ved at stimulere lipidperoxidation.(1) Der er mange historier om Tabebuia avellanedaes svulsthæmmende egenskaber, men forsøg med det renfremstillede stof, lapachol har givet tvetydige resultater.

  • Andre anvendelser
    Mexicanske klinikker anvender Tabebuia avellanedae i behandlingen af kokainmisbrugere. Drogen anses for at være en generelt helbredende urt og er blevet anvendt i behandlingen af mange sygdomme, lige fra blodmangel til gonoré, psoriasis, prostatitis og mavesår.

 

Kontraindikationer
Ingen kendte.

 

Bivirkninger
Renfremstillet lapachol kan forårsage blødninger, men det er ikke blevet rapporteret, at ekstrakter af hele drogen forårsager blødninger. Visse antrakinoner udviser K‑vitamin lignende egenskaber.(1)

 

Toksicitet
Ingen giftvirkninger ved anbefalet dosering.(1)

 

Dosering
Ekstrakt (1:2) i 45% alkohol: 20‑50 ml ugentlig.(2)

 

Kombinationsforslag
Tabebuia avellanedae blandes med Echinacea arter og Picrorrhiza kurroa for at styrke immunsystemet.

 

Referencer
1. Willard, T, Textbook of Natural Medicine 2. MediHerb, 31st May 1995 Dose Report, ikke udgivet

 

251 thoughts on “Tabebuia avellanedae

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *