Tag forholdsregler, når det kommer til stråling fra bl.a. mobiltelefoner og computere

shutterstock_235272244

12-Heidi_Marina_Riishøj_Bruun_h268xw268

 

Blogger hos sund-forskning.dk

Heidi Marina Riishøj Bruun

www.heidiriishoej.dk og www.safehealth.dk

 

Jeg har en oplevelse af, at forældre bekymrer sig om stråler fra mobil, router og master. Er det sundt, at mit barn sidder med en tablet i skødet, imens han/hende er på nettet? Er det ok, at de snakker i mobiltelefon?

 

Min egen datter (10 år) nævnte, at hun fik ondt ved øret, da hun snakkede med en veninde i 20 minutter. Men selvom hun mærkede noget rent fysisk, og det for mig er et tegn på, at der er noget, der ikke behager kroppen, er det ikke noget, Sundhedsstyrelsen har sat fokus på.

Et hold venner, der ikke kunne blive gravide, fortalte, at fertilitetsklinikken bad både manden og kvinden fjerne computer og andet fra skødet samt mobiltelefonen fra lommen. Blot for en sikkerhedsskyld. Min første tanke var; hvad med vores børn? Mine egne børn og dine børn. Den lille dreng og den lille piges mulighed for at blive gravid er måske i fare, hvis de sidder med en tablet i skødet?

 

Den overordnede udmelding

De samlede videnskabelige resultater fra Sundhedsstyrelsen og andre danske myndigheder vurderer, at radiosignaler fra mobilantenner ikke øger kræftrisikoen og i mange tilfælde ikke påvirker helbredet, når grænseværdierne overholdes. (1)

WHO har sammensat en uafhængig kommission af videnskabsfolk med ekspertise i netop radiosignalers virkning på mennesker – icnirp.org. Denne kommission har udarbejdet anbefalinger til grænseværdier, som de danske myndigheder har tilsluttet sig. Både WHO og de danske myndigheder følger forskningen og udviklingen tæt og vurderer løbende, om der er anledning til at ændre på anbefalingerne. (2)

 

Sikkerhed for dig

Sundhedsstyrelsen giver udtryk for, at det er sikkert. Til dem, der har en frygt, skriver de: ”Begrænsning af eventuel påvirkning fra mobiltelefoner kan opnås ved…….” Derefter kommer en del forholdsregler, du kan  bruge. Ingen kender disse forholdsregler, og ingen læser dem. Men hvorfor tage forholdsregler, når det ikke er noget, vores sundhedsmyndighed adresserer bredt?

 

Hvad skal vi tro på?

Vi er alle omgivet af de elektromagnetiske felter også kaldet EMF. Elektromagnetiske felter/stråler kan gå gennem vægge, ruder og biler. Vi kan ikke flygte fra dem. Vi kan med held afskærmes for de usynlige stråler.

Selvom bekymringerne om stråling ikke er noget, der fylder i medierne eller i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retorik, er det helt sikkert kun et spørgsmål om tid før, der bliver kastet lys over undersøgelser omkring børns sundhed ved brug af mobil og tablet. Eksponeringen sker fra vuggestue til børnehave til skole til arbejde. Når der er gået 10 år, ved vi garanteret, hvad konsekvenserne er for vores børn.

 

Men så er det vel for sent? Der skal gøres noget nu – om 10 år er alt for sent.

 

Forholdsregler

I Schweiz, Østrig og Rusland findes en lovgivning, som opererer med strålingsgrænser, som er mere end 100 gange lavere end i Danmark. (3) I Frankrig er der indført en lov ” WiFi Banned in Nursery Schools: WIFI and Wireless devices will be banned in  “the spaces dedicated to home, to rest and activities of children under 3 years”. (4)

WHO siger, at IARC har klassificeret radiofrekvente elektromagnetiske felter, som muligvis kræftfremkaldende for mennesker (gruppe 2B) (5) en kategori, der anvendes, når en årsagssammenhæng anses troværdig, men der ikke er nok sikkerhed. Dette er i øvrigt samme kategori som pesticider. Men hvornår er vi sikre? Hvorfor ikke tage forholdsregler for vores børn?

For mig betyder det, at der skal tages forholdsregler. Der er nemlig ikke endnu, ifølge WHO (6), lavet nok forskning på den langtidseffekt, mobiltelefonen har. Hvilket giver god mening, da jeg selv først fik en mobil, da jeg var 23 år, min søn da han var 13 (2009), og min datter da hun var 7 år (2011). Og det skræmmende er, at min yngste datter fik sin første iPad som 2 årig, fordi vi skulle  køre langt på sommerferie (2012). Langtidseffekten for vores børns sundhed er endnu ikke belyst.

 

Alle er brugere

Der er sket en eksplosion i brugen af iPad, mobiltelefoner (afskaffelse af fastnet), smartTv etc.  indenfor de sidste 5 år. I dag snakker vores små børn i mobiltelefon i stedet for i fastnettelefon.  Ved fx iPhones beskrives det, at for at reducere eksponeringen af RF-stråling, skal telefonen holdes væk fra kroppen (7). Fx skal en iPhone 4 holdes 1,5 cm væk fra kroppen; en iPhone 6 0,5 cm væk. Men hvad gør dine børn (ja, og dig selv), når de taler i telefon med far, mor, farmor osv.?

I 2003 udvides mobilnettet i Danmark, der kom 3G og andre foranstaltninger blev taget i brug for, at alle kunne komme nemt og hurtigt på nettet uanset, hvor de færdes. Hvad venter der forude, når vi kigger på vores sundhed? Hvis der er en minimal risiko for at udvikle cancer, hvornår er den ikke minimal længere?

 

Mikrobølger

Stråling fra blandt andet mobiltelefoners såkaldte “mobilstråling” ligger i mikrobølgeområdet, og kaldes derfor også for mikrobølgestråling. Mikrobølger er, hvad telefonen udsender lige omkring vores øre/hoved, når vi snakker i telefonen uden head-set. Oplevelsen kan være varme eller ubehag (8)

Mikrobølgebestrålingen er verdenshistoriens største eksperiment på menneskeheden, mener professor Olle Johansson, Karolinska Instituttet, Sverige. (9)

Mikrobølgestrålingen eller mobiltelefonstråling trænger ind i kroppen, og meget muligt på grund af hjerneskallens tykkelse, absorberes langt mere stråling i børns hjerner end hos en voksen (10)

 

 

mikrobølger(11)

 

Vil du tage forholdsregler?:

  1. Sæt din mobil og tablet på flyfunktion, når du sover eller ikke bruger den.
  2. Sluk WIFI, når du sover.
  3. Hav ikke din router nær sovende børn eller voksne.
  4. Brug head-set når du snakker i mobiltelefon.
  5. Placer ikke en tablet eller computer i skødet.
  6. Download fil og spil til børnene på deres tablet eller mobil og sæt derefter enheden på flyfunktion.

 

Referencer:

1: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/straalebeskyttelse/mobilstraaling-og-traadloese-netvaerk/mobilkommunikation-og-antenner/mobiltelefoni

og

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/straalebeskyttelse/mobilstraaling-og-traadloese-netvaerk/mobilkommunikation-og-antenner/helbredsgener

og

http://ing.dk/artikel/tvivlsom-sammenhaeng-mellem-kraeft-og-emf-felter-13338

og

http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/aarsager-til-kraeft/veldokumenteret-aarsag/straaling/aarssager-elektromagnetiske-felter/mobiltelefoni-og-kraeft/

 

2: http://www.icnirp.org/

 

3: http://www.strål.dk/graensevaerdier-straling/

og

http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE6953100/hoej-straling-oeger-cancerrisiko/

 

4: http://ehtrust.org/france-new-national-law-bans-wifi-nursery-school/

 

5: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/

 

6: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/

 

7: http://pdfretriever.com/ref_sien.php?ID=3673514&lg=L&src=8

 

8: http://www.bionyt.dk/mobiltelefon/

 

9: https://pollutionconfusion.wordpress.com/world-pollution-info/microwaves-the-worldwide-cell-phone-risk-discussion/report-on-the-international-micro-wave-radiation-alarm-versus-the-danish-apathy-by-ursula-scavenius/

 

10: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213879X14000583

 

11: http://www.tu.no/t2/2011/02/01/-de-under-20-bor-kun-sende-sms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *