Vejen ud… meditation i fængsler

Vejen ud meditation i fængsler_0

Om det var det smukke rådyr, som løb gennem den vilde have, eller udstrålingen fra to stærke mænd, som gjorde mig både betuttet og lidt blød i knæene, da jeg besøgte åndehullet i Holte, ved jeg ikke. Men der skal helt sikkert en både klar og tydelig energi til, når man skal arbejde med at få den allerinderste og oprigtige person frem bag den hårde skal, som har gjort de fleste kriminelle til dem, de er.

Jakob har i de sidste ni år arbejdet med meditation og åndedrætsteknikker i de åbne fængsler i Danmark, men også i de helt hårde fængsler med 100 mand pr. celle i Marokko. Et arbejde, som var helt naturligt for ham at gå i gang med efter selv at have sluppet et ungdomsliv med vold og narko. Efter en introduktion til meditationssyste-met, Breathe Smart, kan fangerne melde sig på et fem-dages kursus, hvor forskellige øvelser med vægt på åndedræt og meditation får åbnet for nogle helt andre – og bløde -sider af den ellers hårde og svært tillukkede person, som ofte er det eneste, vi andre får lov at se.

Kurset, som typisk foregår over tre timer i alle fem dage, følges op med ugentlige sessioner, og de allerheldigste af fangerne kan måske få lov til at komme på udgang og følge kurserne i Jakobs meditationslokale, hvor også kampkunsten wingtsun og boksetræning bliver brugt som et aktivt redskab til at få gjort has på mange års trædemølle. En trædemølle, hvor den indsatte måske igen og igen begår de samme brølere, med en ny tur bag tremmer til følge. Jakob Lund forklarer: ”Vrede, sorg og angst er alle følelser, som ligger som den største hindring for at nå sit eget center – for at nå det sted, som vi alle oprindeligt udspringer fra, og som måske i årevis har været gemt i mørke gerninger”. ”Al form for vold og destruktion er spæn-dinger, hvor energien ikke flyder frit, og de mange følelser er som en trykkoger, hvor en enkelt lille eller stor hændelse kan få alting til at eksplodere.

Ved at bruge yoga, meditation og især åndedrættet til at nå derind, kan den indsatte langsomt give slip og begynde et nyt liv inde og uden for murene. Et nyt liv, hvor man bliver herre over eget sind, selvom man ikke længere er herre over de fysiske rammer”. ”Det er selvfølgelig ikke alle, som kommer på kurset.  På introduktionsdagen får de at vide, at de skal være parate til at yde noget på kurset, de får at vide, at der skal arbejdes med teknikkerne minimum en halv time hver dag mellem sessionerne, og de skal have en oprigtig lyst til at hoppe ud af trædemøllen og tage ansvar. Enkelte vil hellere rense toiletter end at begynde at forstå dybden i sig selv, – eller er stadig for bange til at turde mærke sig selv  – men langt de fleste vælger at komme, og de opnår mærkbare resultater med det samme,” fortæller Jakob, mens vi igen bliver afbrudt af rådyrets nysgerrighed, når det med forsigtige, men alligevel målbe-vidste skridt bevæger sig ud fra træernes beskyttende skygge.

Både små og store forvandlinger har Jakob været vidne til, og lige netop denne teknik har indbygget metoder, hvor man ved, hvordan man åbner op til det inderste, men også hvordan man får lukket i igen, hvis det hele bare bliver lidt for meget. ”Alle typer kommer på kurset – store alfa-hanner, som er vant til at styre afdelingerne, tunge kriminelle børster. Men også den unge fyr, som er kommet i klemme blandt de ældre, og som nu skal vænne sig til måske både to og tre år bag tremmer og som bare har at indordne sig i det hierarki, der er bygget op af mure og uskrevne regler”.

Side om side med de indsatte, finder man også de ansatte. – Personalet i bl.a. Horserød har taget meget aktiv del i mine kurser. De kan se, at Breathe Smart gør en kæmpe forskel for den enkelte, og der er ingen tvivl om, at der hurtigt breder sig en meget bedre stemning og forståelse på afdelingerne, når ikke kun en enkelt fange har deltaget på kurset. Der bliver færre af de betændte situationer, når fokus er flyttet væk fra alle frustrationerne”, slutter Jakob, inden han fortsætter ind i sit sorte træhus, hvor den store stue er omdannet til meditationscenter, og hvor der lige er gjort plads til lidt familieliv i de tilstødende lokaler.

Energi og udrensning

Åndedrættet har vist sig at være et effektivt redskab til at fjerne stress og affaldsstoffer fra kroppen samt bringe klarhed og fokus i sindet. Åndedrættet spiller en afgørende rolle for, hvordan vi har det psykisk og fysisk. Sudarshan Kriya er en enestående ånde-drætsøvelse, som renser kroppen for stress og harmoniserer de naturlige rytmer i vores krop og åndedræt. Ophobede affaldsstoffer frigøres, og hver en celle i kroppen beriges med energi, som stimulerer både krop og sind. Mere end halvdelen af de fysiske og følelsesmæssige affaldsstoffer i vores krop og sind renses ud gennem åndedrættet. Desværre bruger de fleste mennesker kun 35 % af deres lungekapacitet.

Undersøgelser af Art of Livings unikke ånde-drætsteknik – Sudarshan Kriya –  fra Oslo Universitet og Institut for Mental Sundhed og Neurobiologi i Indien viser, at teknikken virker positivt på mange niveauer, bl.a. ved at sænke cortisolniveuaet i blodet, som ellers kan forårsage overvægt, metabolsk syndrom og mange andre kroniske sygdomme. www.artofliving.dk henviser til forskningen. Fra fodlænker til egen nøgle i Nyborg Det er mange år siden, at Sten i USA blev kørt gennem porten til et fængsel iført fodlænker og fangedragt. En oplevelse, som sammen med ungdommens vilde ridt med narkosmugling mellem Guds eget land og Colombia, kan knække selv den mest forhærdede forbryder.

Meditation, Silva metoden og visualiseringen var redningen, når de fire måneders fængsel i to af USA’s værste fængsler, afløst af tre måneders dansk isolation, var straffen for en stribe smuglinger 13 år tidligere. ”Tilbage i 70’erne var det bare så almindeligt at ryge hash. Verden var delt op i to grupper; dem der drak alkohol- og dem der røg hash.  Det hele begyndte med salg af mit eget private til vennerne, helt uskyldigt i datidens øjne og næsten også lovligt. Jeg var bare den lalleglade hippie, som røg lidt fjolletobak”. Men nye venner og nye kontakter, behov for spænding og drama, frem for et dansk familieliv, fik Sten ud på en vej, som førte lige luks i helvede – og hele vejen tilbage igen… ”Det blev jo ikke ved salg af et par gram til vennerne, det blev til flere tons, og undervejs flyttede mine grænser sig bare sådan helt umærkeligt.

Set i bakspejlet flyttede alt sig i virkeligheden med grænseløse hastige skridt – det var pludselig ikke kun hash fra Marokko, men også kokain, jeg selv var misbruger af, det var pludselig handel i Colombia med pistoler diskret placeret under et tæppe ved forhandlingsbordet, det var bare far out fuldstændig at miste etiske, moralske, medmenneskelige grænser og fuldstændig glemme, hvordan det er at leve et helt almindelig liv. Det var også en verden uden min familie i Danmark, og i de næste ti år var jeg på flugt under falsk identitet og med frygt for hele tiden at blive anholdt. Betændte tidspunkter Men meditationsteknikkerne fra 70’erne i Danmark havde Sten med sig, selv midt i de mest betændte tidspunkter af hans liv.

Sten fortsætter: ”Min overlevelse i det barske fængsel var meditation og især visualisering. De kunne bestemme mit tøj, min mad, de kunne undersøge mig i alle tilgængelige huller, når jeg havde haft besøg; de kunne forsøge at ydmyge mig – både de andre indsatte og de ansatte. Men de kunne ikke bestemme over mit sind. Jeg skabte en visualisering. Jeg så for mig, hvordan jeg allerede samme år d. 24. december ville stå i mine forældres køkken i Danmark, hvor jeg kigger på kalenderen, som rigtignok viser år 1991. Jeg så for mig, hvordan jeg træder ind i den retssal, jeg kendte i forvejen, hvordan jeg mødte den dommer, som alle kendte som
en af de værste, jeg forestillede mig lyset, lugtene, følelsen, når jeg efterfølgende blev en fri mand. Jeg mediterede som regel to timer hver dag, og udover, at meditationen hjalp mig med kontrol over mine tanker og følelser, fik jeg også respekt fra de andre fanger.

Little Buddha blev skabt i fængslet på Manhattan med fodlænker på. Little Budddha blev skabt ved, at en af fangerne så mig meditere og sagde, “hey little Buddha, if you find a way out of here, take me with you” Miraklet ”Miraklet skete. I stedet for 25 år bag tremmer, blev jeg løsladt efter fire måneder. Af forskellige grunde var sagen blevet alt for besværlig for myndighederne at trævle op, og sagen var da også blevet 13 år gammel.  Jeg tog tilbage til Danmark for at være sammen med min dejlige familie, men blev hurtigt anholdt igen og sad tre måneder i isolation i Hillerød arresthus for en anden gammel sag”. ”Det var efter de barske oplevelser, jeg mødte Jakob, som anvendte en helt anden meditationsteknik, end jeg selv brugte, og som med det samme viste sig at være helt unik. Ved at inddrage åndedrættet meget mere aktivt og den specielle kampkunst, fik jeg bedre resultater med meditation end nogensinde”. ”Meditation, kampkunst og en fantastisk kvinde, udrensningskure med ris og homoøopatiske midler, sund mad og hjælp fra terapeuter, har i dag ført mig videre som coach og misbrugskonsulent. Det var min dengang tiårige datter, som spurgte, om jeg nogensinde havde været i fængsel.

Det var lige der, jeg besluttede, at min historie ikke bare skulle glemmes, men at jeg havde en forpligtelse over for unge. Jeg var nødt til at dele min historie og fortælle om tyve års misbrug, tyve års kriminel løbebane, fængsel og min vej ud af helvedet. De mange teknikker og min historie blev til tre år som frivillig hjælper i foreninger og fængsler”. ”Så når dørene åbner sig i Nyborg statsfængsel, er det med eget kort og nøgle. Til samtaler med indsatte, som gerne vil ud af deres misbrug, som gerne vil have hjælp til at forstå, at der er et liv uden, og vejen fører ikke altid, men ofte, gennem meditation og andre teknikker, som ikke kun hjælper den indsatte, men også familien, som kan glæde sig over de positive forandringer”.

Sten fortsætter: – Vi arbejder især på to afdelinger. En afdeling, hvor den indsatte har indvilliget i og lyst til at indgå en kontrakt, hvor de skal holde sig stoffri mod til gengæld at få forskellige privilegier, og en hashgruppe for aktive hashbrugere, som gennemgår undervisning og får ret til en stribe af samtaler med Sten, som netop ved, hvad det vil sige at være misbruger”. ”I fængslernes hierarki er det alfahannerne, som bestemmer. Det er de store stærke ledere, som enten hele livet, eller i det kriminelle miljø, får skabt sig en lederposition i det lokale miljø inde og uden for murene. Får vi en god dialog med en alfahan, bliver det pludseligt legalt for alle andre at følge samme vej. En alfahan kan måske styre sine omgivelser med trusler om vold eller trusler om udelukkelse af inderkredsen, men har han mod til at kigge på sig selv? Mod til at konfrontere dybden i sig selv?” I dag holder Sten foredrag på landets skoler og institutioner om misbrug og sit eget fængselsophold. Men han arbejder også med helt almindelige mennesker, som bare gerne vil have et nyt liv uden en overbebyrdet hjerne, som uophørligt skaber vrede, angst og sorg. På sin helt egen, unikke måde, får han stille og roligt andre mennesker til at ville forandringen og til at opnå forandringen. Måske inddrager han meditation, måske ikke. Men Sten har masser af ekspertise som coach for erhvervsledere, for grupper af unge og alle os andre, som virkelig får sat vores liv i relief, når man hører Stens historie. Der er en vej ud.

Sten LUNDAGER er uddannet bygningsmaler og designer fra Danmarks Design Skole, og er ICC certificeret coach med overbygning inden for narrative metoder. Arbejder man narrativt, inddrager man sin egen historie i samtalerne til forskel for andre metoder, hvor behandlerens liv forbliver privat. Ring til Sten på tlf.: 20 42 15 42

Jakob Lund har selv været turen igennem med vold og stoffer og har med egne ord haft meget mørke i sit liv. Han uddannede sig selv til instruktør i Art of Living i Tyskland og Indien og siden er det blevet hele hans liv.

Breathe Smart hedder de kurser, som Jakob Lund tager rundt med til fængsler i hele verden for at give de indsatte den samme følelse af fred indeni, som han selv har fundet. Breathe Smart er Jakobs egen sammensætning af kampsport, åndedrætsøvelser, samtaler og meditation – med kurser også for behandlere og privatpersoner. Citat: ”Det rette åndedræt giver blokeringerne ilt. Når man laver de her øvelser, kan man ikke komme udenom”. SMART er en forkortelse for Stress Management and Rehabilitation Training. Det er udviklet af Art of Living Foundation, som er en international humanitær ngo, som har haft mere end 120.000 fanger fra hele verden på kursus. Få mere at vide om Jakobs kurser og metoder på: www.breathesmart.dk eller på telefon: 24 40 39 44 eller 45 80 46 50. Arbejdet som misbrugskonsulent går gennem konsulentfirmaet Sten Knudsen – www.stenknudsen.dk – som har specialiseret sig i undervisning og terapi for både behandlere og mennesker med tilknytning til misbrug

3 thoughts on “Vejen ud… meditation i fængsler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *