Usikkerhed om sammenhæng mellem multivitaminer og brystkræft

brystcancer

 

 

En ny svensk undersøgelse peger på en mulig sammenhæng imellem multivitamin-indtag og øget brystkræft-risiko. Den skal dog holdes op imod adskillige større studier, der viser det modsatte.

Svenske forskere peger på en mulig øget risiko for brystkræft hos kvinder, der tager multivitaminpiller.  Forskerne har har undersøgt sammenhængen imellem anvendelsen af multivitaminpiller og risikoen for brystkræft hos over 35.000 kvinder1 og understreger, at der er tale om en bekymrende observation – ikke et bevis – og efterlyser derfor yderligere forskning.

 

Modstridende resultater
Behovet for yderligere forskning understreges af, at tidligere offentliggjorte undersøgelser, herunder en amerikansk undersøgelse med 160.000 deltagere, ikke har kunnet påvise nogen sammenhæng imellem multivitaminer og brystkræft. Desuden er der faktorer som eksempelvis alkohol-indtag, rygning og anvendelse p-piller, som kan være medvirkende årsager til den øgede kræftforekomst.

 

Nedsat kræftrisiko
Vitaminpillers beskyttende virkning mod kræft er et område, som er langt fra afdækket. Dog er der visse studier, der er værd at nævne. Det gælder blandt andet den franske SU.VI.MAX-undersøgelse2, hvor vitamin og mineraltilskud   sænkede kræftrisikoen hos mænd med over 30%. Tilsvarende fandt den amerikanske NPC-undersøgelse3 fra 1996 en 63% lavere forekomst af prostatakræft hos mænd, der fik 200 mikrogram selen dagligt.

 

Officielle grænseværdier
Alle Pharma Nords multivitamin- og mineralpræparaterer sammensat efter de officielle Nordiske Næringsstofanbefalinger og overholder de maksimalt tilladte mængder af vitaminer og mineraler, som kan anvendes i kosttilskud jf. kosttilskudsbekendtgørelsen. Disse værdier er fastsat af Fødevarestyrelsen og anses som sikre at anvende i kosttilskud.

 

Visse grupper kan have særlige behov
Kroppens behov for vitaminer og mineraler bør primært dækkes af kosten, men der er dele af befolkningen, som beviseligt ikke får nok og derfor kan have gavn af tilskud. Indtil flere undersøgelser foreligger er der ikke belæg for at hævde, at multivitaminer øger kræftrisikoen. Derfor kan de fortsat anbefales som supplement til en ellers sund og varieret kost og til særligt udsatte grupper.

Kilder:   1)Am J Clin Nutr doi: 10.3945/ajcn.2009.28837 2)Ann Pharm Fr. 2006 Nov;64(6):397-401 3)JAMA. 1996 Dec 25;276(24):1957-63

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *