Velkommen i skole – og velkommen til snot og hoste

 

 

Skolestart betyder på godt og ondt nye udfordringer, nye rammer, nye venner og måske nye smitsomme sygdomme som forkølelser og influenzaer. Men der er råd at hente med omega-3-fedtsyrer.

 

Af Kristine Bindslev
Artiklen blev bragt i //mig// en del af magasinet sund-forskning – sensommer 2014

 

At institutionsstart ikke kun betyder nye oplevelser, men også nye sygdomme, skyldes ganske enkelt det faktum, at smittekilde nummer et er mennesker. Smitterisikoen er altså størst der, hvor mange mennesker er samlet. Da børn er mere modtagelige for smitsomme sygdomme end voksne, og da mange sygdomme smitter allerede i inkubationstiden, er det ikke muligt helt at undgå smitte i institutioner.

 

 

Lumske smitteforhold

Et menneske kan have sygdomsfremkaldende bakterier og virus i sig uden at blive syg, men alligevel smitte andre. Det kaldes at være rask smittebærer. 
Det betyder, at når Anton tropper op, klar, parat til skolestart, kan han meget vel være smittebærer uden selv at mærke til det, og uforvarende, og inden det ringer ud til første frikvarter, har han måske allerede smittet Marie, som han sidder ved siden af. Berøring, genstande, luft, mad, vand, blod og afføring – smittevejene er mangfoldige, men der er dog stor forskel på graderne af sygdommenes smitsomhed. Influ-enza er meget smitsomt, medens kyssesyge kun smitter ved tæt kontakt. 
Ved de fleste sygdomme er smittefaren størst i sidste del af inkuba-tionstiden og i de første få dage efter sygdomsudbruddet. 

 

 

God hygiejne holder smitterisikoen nede

Forskellige mikroorganismer spredes ad forskellige smitteveje, enten ved direkte berøring eller indirekte via genstande, madvarer eller luft. Det-te afhænger især af mikroorganismernes forskellige evne til at overleve uden for mennesket. Smitteveje kan ofte afbrydes bl.a. ved overhold-else af god hygiejne. Specielt håndvask er af betydning for at hindre overførsel af smitte fra en person til en anden. Rengøring og udluftning har også betydning for at nedbringe mængden af bakterier og virus – og dermed smitterisikoen. 

 

I skolen eller børnehaven er mange børn samlet. Det er derfor vigtigt altid at overholde en god hygiejne for at nedsætte risiko for smittespred-ning.    

 

 

Hvorfor bliver børn oftere syge end voksne?

Et barn fødes med antistoffer mod nogle af de sygdomme, som moderen har haft. Disse antistoffer forsvinder i løbet af de første 3-6 måneder, hvorefter barnet er særlig modtageligt i en periode. Børn danner antistoffer gennem barndommen og jo flere antistoffer, barnet har dannet, jo bedre modstandskraft. Har barnet en kronisk sygdom som astma, hjertesygdom eller sukkersyge, er barnet mere modtagelig over for smit-somme sygdomme.

 

Som hovedregel må syge børn ikke møde i institution, og først når det ikke længere smitter, modtages barnet i institutionen.        

 

 

Omega 3 forebygger mod er infektioner i øvre luftveje

En klassiker blandt børnesygdommene er infektioner i øvre luftveje. Et studie foretaget i 2007 undersøgte omega 3 samt D-vitamins virkning mod netop en sådan infektion. Forskerne fandt, at omega 3 og D-vitamin spiller en vigtig rolle i immunforsvaret. I fire måneder fik 113 børn i alderen 1-15 år 5 ml fiskeolie om dagen. Børnene bestod både af raske børn, børn med forskellige sygsomme samt børn med tilbagevende infektioner i øvre luftveje. Efter blot fire måneder oplevede børnene både færre gentagne forkølelser og luftvejsinfektioner. Forsøget viste des-uden, at indtaget af fiskeolie korrelerede positivt med antallet af sygdomsanfald.

 

 

Bio-Strath til at styrke immunforsvaret

En anden vigtig aktør i kampen mod smitsomme sygdomme er Bio-Strath, der er baseret på en gærtype kaldet Saccharmomyces cerevisiae. Her kan man tale om en klassiker inden for opbygningen af immunforsvaret. Bio-Strath har været genstand for talrige undersøgelser i løbet af de seneste 40 år. Forskningen har her blandt andet bevist, at gærtypen har gavnlige egenskaber i forbindelse med styrkelsen af immunforsva-ret. Udover plasmolyseret gær indeholder Bio-Strath hele 16 forskellige urter, der blandt andet virker desinficerende og slimdrivende, hvilket gør Bio-Strath til et generelt styrkende tonikum.

 

 

Giv dit barn en forebyggende cocktail hver dag

En super cocktail mod smitsomme sygdomme er 15 dråber Bio-Strath 3 gange dagligt før måltidet til børn under 12 år og 7 dråber 3 gange dagligt før måltidet til
børn i alderen 3 måneder til 1 år:
Og 3-5 kapsler Eskimo-3 dagligt.
Ved særlige behov anbefales 3 kapsler 2-3 gange daglig – eller 1 tsk. (5 ml) Eskimo-3 i flydende form. Eskimo-3 Fiskeolie er den reneste fiskeolie i 5 ud af 5 undersøgelser med op til 38 % ome-ga-3-fedtsyrer.
Renset for tungmetaller og pesticider, som fx kviksølv, bly og dioxiner.

2 thoughts on “Velkommen i skole – og velkommen til snot og hoste

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *