Vitaminpiller er ikke farlige!

shutterstock_142873978

 

 

Visse dele af pressen elsker at hænge vitaminer og mineraler ud som værende potentielt skadelige for vores kroppe. Men det er ganske simpelt noget vrøvl.

 

Af Marianne Palm og Bjørn Falck Madsen.
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning.dk – forår 2013

 

Studierne verden over, som vel at mærke lander i sund-forskning.dk’s postkasse dagligt, vidner gang på gang om det modsatte af, hvad visse dele af pressen elsker at postulere: Vi kan både forebygge og behandle sygdomme med næringsstoffer. Vel at mærke, hvis vi bruger vores sunde fornuft og lader den gå hånd i hånd med erfaringer og forskning.

Det er ikke let at være forbruger, når man den ene dag læser, at vitaminpiller forebygger sygdomme og redder liv, og den næste frarådes at tage dem. En gruppe australske forskere synes under alle omstændigheder at have sat et foreløbigt punktum i den sag ved at foretage en grundig gennemgang af den eksisterende forskning på området. De har fundet frem til, at der ikke er nogen som helst sammenhæng imellem vitaminpille-forbrug og øget risiko for at blive syg eller dø. Deres meta-analyse, som en sådan systematisk gennemgang hedder, er off entliggjort i den amerikanske lægeforenings tidsskrift, JAMA (Journal of the American Medical Association).

 

For bøvlet: Danskere gider ikke vitaminberiget mad

At vitamin-berigede fødevarer er en let måde at øge danskernes indtag af bestemte næringsstoffer på, synes logisk nok. DTU Fødevareinstitut har tilmed lavet en undersøgelse,hvor forsøgspersoner i et halvt år spiste mælk og brød beriget med Dvitamin og ved hjælp af dette kunne holde deres D-vitaminniveau hen over vinteren. Virkeligheden er dog en anden. Ifølge salgstal for Arla og Schulstad, som fremstiller henholdsvis D-vitaminberiget mælk og rugbrød, er disse fødevarer ikke et hit hos danske forbrugere. Vi er tilsyneladende mere skeptiske end forbrugere i andre nordiske lande som Sverige og Finland.

Alternativt kan man tage et D-vitamintilskud. D-Pearls, som fremstilles af Pharma Nord, er et godt bud. Præparatet indeholder 38 mikrogram biologisk aktivt D-vitamin i en speciel olieblanding, som øger optageligheden af vitaminet. Med en enkelt kapsel dagligt er man dækket ind med sit D-vitaminbehov

 

Mand: reducer din risiko for at få kræft

Det var forresten også i JAMA, at man for nylig kunne læse om en undersøgelse af 15.000 amerikanske læger, som konkluderede, at mænd med et dagligt vitamin- og mineraltilskud kan sænke deres kræftrisiko med 8 %.

 

Selvmord og sollys – er der en sammenhæng?

Befolkningsstudier har vist, at selvmordsraten i mange lande er højest om foråret, når vitamin D-niveauet i kroppen er lavest. Det harmonerer fint med resultaterne af en amerikansk undersøgelse af gennemførte selvmord, som viste, at 30 % af kandidaterne havde et D-vitaminindhold, som lå lavere end 20 ng/mL, hvilket er meget lavt. Hjernen er meget afhængig af D-vitamin for at kunne fungere normalt.

Kilde: PloS Med, januar 2013

 

Hvad er en god multivitaminpille?

Der findes mange forskellige multivitaminpiller på markedet, og det kan være svært at vælge den rigtige. Et godt sted at starte er at undersøge, hvor godt præparatet optages i kroppen. Her har Multivitamin Pharma Nord den fordel, at det indeholder den patenterede, organiske selengær SelenoPrecise., som kan dokumentere en optagelighed på næsten 90 %. Præparatet indeholder ligeledes ChromoPrecise, som er en letoptagelig chrom-råvare. Præparatet er desuden fremstillet ud fra de såkaldte GMP-regler. GMP står for Good Manufacturing Practice, som er et system, medicinalindustrien benytter til fremstilling af lægemidler. Det indebærer systematisk kontrol af råvarekvalitet, produktionsrutiner, dokumentation, opbevaring m.v. helt ned i mindste detalje. GMP har til formål at sikre den højest opnåelige grad af kvalitet og sikkerhed.

 

D-vitamin optages bedst i olie-kapsler

Hvis du har besluttet dig for at tage ekstra D-vitamin, kan det være en god idé at vælge et præparat som DPearls, da det indeholder biologisk aktiv D-vitamin i olie. Forskning har vist, at D-vitamin optages væsentligt bedre i en olieblanding end med som eksempelvis ethanol- eller pulverbaseret D-vitamin. I 2010 analyserede forskere fra Emory University i USA fire unders.gelser, hvor man havde sammenlignet forskellige D-vitaminpr.parater. De fandt, at oliebaseret D-vitamin havde over fire gange højere optagelighed end ethanolbaseret D-vitamin.

 

Q10 beskytter dit kolesterol mod iltning

Der er klar tendens til at fokusere på blodets indhold af fedtstoffer som kolesterol, men i virkeligheden er det ikke så meget kolesterol-mængden, der synes at øge risikoen for åreforkalkning. Det er snarere iltningsgraden – alts. hvor meget kolesterolet bliver oxideret eller ”forharsket” på godt dansk. Her kan det vitaminbeslægtede stof coenzym Q10 yde en vis beskyttelse, ser det ud til. En gruppe iranske forskere fra Lorestan University of Medical Sciences har set nærmere på, hvordan Q10 beskytter LDL (Low-density Lipoprotein) ved at måle forekomsten af en række såkaldte markører for kolesterol iltning.Det drejer sig om stoffer som blandt andet konjugerede diener og malondialdehyd (MDA). Det viser sig, at Q10 reducerer niveauet af disse stoffer og fungerer som en meget effektiv antioxidant. Ud fra deres observationer konkluderer forskerne, at Q10 kan være et nyttigt redskab i forbindelse med forebyggelse af åreforkalkning og hjerte-kar-sygdomme.

 

Kilde: Acta Med Iran. 2013 Jan;51(1):12-8 

 

Bedre hjertefunktion fås nu i pilleform

Patienter med hjertesvækkelse kan blive hjulpet med tilskud af Q10, siger amerikanske forskere. Mange mennesker har stærkt nedsat livskvalitet som følge af en ringe hjertefunktion, men det lader til, at tilskud af stoffet Q10 kan forbedre hjertets pumpefunktion og mindske symptomer som stakåndethed, træthed, og manglende gnist. En gruppe forskere fra School of Medicine (Tulane University) i New Orleans har gransket en række videnskabelige undersøgelser af Q10 og hjertesvigt og kan på baggrund af deres observationer sige, at Q10-tilskud kan:

  • øge hjertets pumpekraft målt ved ”ejection fraction”, som er et mål for den mængde blod, hjertemusklen kan pumpe ud pr. slag, og
  • forbedre patienternes NYHA-placering. Hjertepatienter inddeles i fem såkaldte NYHA-klasser (NYHA står for ”New York Heart Association”), alt efter hvor alvorlig deres tilstand er. Klasse 1 er den mildeste grad af hjertesvigt De amerikanske forskeres konklusion bakkes godt op af en svensk undersøgelse som forskere fra Linkøping Universitet og Karolinska Institutet offentliggjorde sidste år. Her fandt de, at ældre mænd og kvinder, der fik Q10-præparatet Bio-Qinon Q10 (samt selenpræparet SelenoPrecise), havde betydeligt forbedret hjertemuskelfunktion (målt ved ultralydsscanning) sammenlignet med de personer, der fik identiske snydepiller.

 

Kilder: 1) Am J Clin Nutr. 2013 Feb;97(2):268-75. 2) Int J Cardiol. 2012 May 22. Vigtig kilde til forebyggelse af diabetes-symptomer

 

Naturlig E-vitamin ser ud til at kunne hæmme udviklingen af de komplikationer, der følger i kølvandet på sukkersyge

Undersøgelser viser, at der hos diabetikere er en forhøjet tendens til oxidativ stress, hvor skadelige frie radikaler ødelægger raskt væv med visse kompliktationer til følge, men E-vitamin kan muligvis forhale denne proces. I øvrigt har det vist sig, at diabetikere ofte har lavere E-vitamin- indhold i kroppen end raske individer. En gruppe forskere fra Chettinad Academy of Research and Education undersøgte helt konkret, hvad der skete, når de gav tilskud af E-vitamin til en gruppe personer med type-1 og type-2 diabetes.

 

Forhalede komplikationerne

Der var to grupper, hvoraf den ene fik medicin og E-vitamin, og den anden (kontrolgruppen) kun fik medicin. Forsker-teamet målte blodsukker (fastende/ikke-fastende), total-kolesterol samt blodtryk ved undersøgelsens begyndelse samt efter 12, 18 og 24 måneder. Desuden fulgte de patienterne med hensyn til udvikling af hjerte-kar-sygdom, retinopati (nethindelidelse), nyresygdomme og fodsår. Hos de patienter, der fik E-vitamin sammen med deres diabetes-medicin, udviklede komplikationerne sig langsommere end hos de andre, der ikke fik E-vitamin.

J Clin Diagn Res. 2012 Dec;6(10):1624-8.

 

Naturlig og ren E-vitamin

Det kan være svært at vide, hvilket E-vitamin-præparat man skal tage, da de findes i forskellige styrker og varianter. Et godt bud kunne være præparatet Bio-E-Vitamin, som indeholder en unik E-vitaminråvare, der tilmed er opløst i ren og naturlig non-GMO sojaolie (dokumenteret). Kapslerne indeholder naturlig d-alfatokoferol, som er den mest aktive af de otte kendte former for E-vitamin.

One thought on “Vitaminpiller er ikke farlige!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *