B12-vitamin

COLOURBOX1310261_5

 

Du finder mest B12 i fisk, mælkeprodukter og kød. B12 nedsætter, sammen med folinsyre, homocystein i blodet. Sikrer bevarelse af åndsevnerne. Giver psykisk ro og balance samt positiv reaktion på stress. Livsglæde og optimisme fremmes. Sikrer god funktion af hjerne og nervesystem. Indgår i proteinstofskifte og fedtomsætning. Styrker knoglerne og forebygger knogleskørhed. Er en afgørende vækstfaktor for børn. Medvirker i dannelsen af røde blodlegemer. Bemærk at B12 og folinsyre arbejder tæt sammen.

 

Fakta om B12
B12 kaldes også cyanocobalamin, cobalamin og ”det røde vitamin”. Vitaminet minder i sin funktion meget om folinsyre. B12 optages i tyndtarmen. Optagelsen er afhængig af den såkaldte ”intrinsic factor”, som er et bestemt protein, der dannes i mavesækkens slimhinde. Uden dette protein kan B12 ikke optages, hvilket er hovedårsagen til B12-mangel, som blandt andet kan føre til den alvorlige blodmangelsygdom perniciøs anæmi. Perniciøs anæmi optræder mest hos ældre mennesker og er mest udbredt i Nordeuropa, foruden mangel på B12, kan arvelige faktorer spille ind på sygdommen. Ved perniciøs anæmi dannes unormalt store forstadier til de røde blodlegemer. Tilstanden ligner storcelleanæmi, som skyldes folinsyre- og muligvis B12-mangel. Ved storcelleanæmi er der også øget behov for B12.

I 1926 fandt man ud af, at store mængder rå lever virkede i behandlingen mod perniciøs anæmi. Op gennem årene er B12 blevet isoleret, og i dag anvendes kunstigt fremstillet B12 mod sygdommen. Det gives som injektion cirka hver tredje måned, hos nogle hver måned, gennem hele livet. Nogle kan klare sig med daglig indtagelse af B12 i tabletform. B12 dannes af bakterier i tyktarmen, men kan ikke optages herfra til organismen, da optagelsen foregår i tyndtarmen. En forudsætning for, at kroppen kan optage B12 i tyndtarmen er, at der er kalk til stede. Indtagelse af mere end 100 mikrogram folinsyre kan maskere B12-mangel. Organismen kan oplagre cirka 2-5 mg B12, heraf cirka halvdelen i leveren. Forbruget af B12 er meget lille, og udskillelsen fra leveren foregår særdeles langsomt. Der kan gå tre til seks år, før man opdager svære mangelsymptomer på B12, til gengæld kan manglerne hurtigt rettes op. Blodprøver viser ikke cellernes indhold af B12 og kan derfor være misvisende.

 

Hvorfor skal vi have det?
Undgå falsk senil demens, bevar din psykiske sundhed. B12 er sandsynligvis det næringsstof der påvirkes mest af aldring, videnskabelige undersøgelser viser at omkring 20 % af mennesker over 65 år lider af B12-vitamin mangel. En anden undersøgelse af ældre, viser at 67 % af dem, der havde et forhøjet homo-cysteinniveau i blodet, manglede et eller flere B-vitaminer. 24 % af alle mennesker i 60-69 års alderen, 32 % af alle mellem 70 og 79 år og 40 % af alle over 80 år. Tallene stammer fra en videnskabelige undersøgelse gennemført at Robert M. Russell. MD. Den væsentligste årsag til mangel på B12-vitamin, er en svækket fordøjelse på grund af en svækket evne til at fremstille saltsyre og fordøjelsesenzymet pepsin, det medfører ringe optagelse af B12. Der er altså særdeles god grund til at begynde at tage tilskud af B12 når man passerer de 50 år. Da der kan gå op til seks år, før de første tegn på B12-mangel viser sig. En af de meget kedelige følger af B12 mangel er, at man kan miste sin normale hjernefunktion og derved få en tilstand som til forveksling ligner senil demens. Det er meget vigtigt at være opmærksom på at man kan have normale værdier af B12 i blodet og stadig lide af B12-mangel.

En af indikatorerne på B12-mangel er forhøjede værdier af homocystein i blodet, et af de stoffer som B12, sammen med folinsyre, fjerner fra blodet. ”Vær altid opmærksom på muligheden for B12-mangel, hvis ældre mennesker udvikler uforklarlige neuro-psykiatriske symptomer” Robert Russell. Folinsyre er ligesom B12 med til at holde hjernen i form, mangel på folinsyre tredobler risikoen for udvikling af demens blandt ældre. B12 sørger for at bevare folinsyre i cellerne, hvor de to stoffer i samarbejde medvirker til at danne de røde blodlegemer og er med til at aktive immunforsvaret. B12 er afgørende for fremstilling af methionin.

I samspil med folinsyre og C-vitamin har B12 stor indflydelse på vores psykiske velbefindende, idet det indgår i produktionen af stoffer som serotonin, dopamin og noradrenalin. B12 er en vigtig vækstfaktor for såvel fostervækst (gravide og ammende har brug for ekstra tilskud) som vækst hos børn i alle aldre. B12 medvirker ved omsætningen af visse proteiner, fedtstoffer og kulhydrater. B12 har sammen med folinsyre afgørende betydning for dannelse af nucleinsyrer, DNA og RNA, som er bærere af vores arveanlæg.

En del af de enzymprocesser, B12 medvirker i, sker i samarbejde med folinsyre, B5 og B6 samt C-vitamin. Længerevarende mangel af B12 kan føre til alvorlige nerveskader og dessimineret sclerose. Mangel på B12 kan afstedkomme nervøsitet, dårlig appetit, angst, tilbagetrukkethed, depression, paranoia og andre mentale forstyrrelser som hallucinationer (fejldiagnosticeret senil psykose), samt træthed, mundbetændelse, tungen kan blive stærkt rød, glat, øm, sviende og brændende, menstruationsforstyrrelser, tab af smagssans og appetitsvigt, svigt af endetarmens lukkemuskel, nervesmerter, prikken i huden, følelse af svækkelse og lammelser. B12 sænker sammen med aminosyren carnitin kolesterolkoncentrationen i blodet og forebygger dermed blodpropdannelse.

 

Stærke knogler med B12-vitamin og folinsyre.
B12 er en af forudsætningerne for knogleopbygningen, hvilket er af størst betydning for børn og kvinder (efter overgangsalderen). Det ser ud til at B12- og folinsyretilskud, givet i optimale doser, er de mest effektive specifikke tilskud for at bevare knoglerne stærke og elastiske. De to vitaminer beskytter imod homocystein, som nedbryder fibrene i knoglerne. Forhøjet homocystein i blodet er altså også en risikofaktor i forhold til knogleskørhed, ikke fordi der mangler kalk, men fordi knoglerne bliver mere porøse, mere stive og brækker lettere. Bemærk at det fortsat er vigtigt med øvrige tiltag mod knogleafkalkning som: D-vitamin, kalk, magnesium, zink og bor samt B6. Alkoholikere og leversyge har ekstra brug for B12-tilskud, da vitaminet modvirker alkoholskader i leveren og aktiverer galdesyredannelsen. For at optagelse af B12 fra tyndtarmen skal være optimal, kræves det, at tarmfloraen er i balance. Denne balance forstyrres blandt andet af sukker, kaffe, alkohol og antibiotika. Tobaksrygning øger behovet for B12.

 

Medicinsk anvendelse
B12 anvendes først og fremmest i behandlingen af perniciøs anæmi, hvor det typisk gives som injektion fire til tolv gange årligt. Kan yderligere anvendes ved alle ovennævnte mangeltilstande, som ofte ligner andre mangeltilstande og forgiftninger. Ekstra tilskud bør gives til gravide og p-pillebrugere samt til folk med forhøjet stofskifte og ved langvarige febertilstande. Visse kortisonpræparater og kemoterapeutika kan ødelægge optagelsen af B12. Vitaminet anvendes endvidere ved migræne, allergi, psoriasis, gigtsygdomme og alderdomssvækkelser. B12 bør gives sammen med hele B-vitaminkomplekset, specielt folinsyre.

 

Bivirkninger
B12 giver ingen bivirkninger.

 

Hvor findes det?
B12 findes næsten udelukkende i animalske produkter. Særligt i fisk, rogn, kød, lever, ost og mælkeprodukter. Tang og havalger bærer mikroorganismer med sig, som indeholder B12. Findes tillige i forstærket ølgær. B12 findes kun i meget små mængder i økologisk dyrkede bælgfrugter og andre grøntsager. B12 optages i planterne fra komposteret gødning. 100 gram kalvelever indeholder 60 mcg B12. 100 gram rå torskerogn indeholder 16 mcg B12, (torskerogn konserves indeholder 15 mcg). 100 gram brieost indeholder 1,6 mcg B12. 100 mcg skummetmælk indeholder 0,5 mcg B12.

Veganere (vegetarer, som hverken spiser kød, fisk eller mælkeprodukter) skal være særligt opmærksomme på at få tilstrækkeligt med B12. Det må anbefales, at denne tager tilskud af blandt andet B12. To tyske undersøgelser har vist, at 38 % af testede råkostspisere manglede B12. Råkostspisere skal også være opmærksomme på at få D-vitamin og protein. B12 som kosttilskud optages bedre end B-12 fra kosten, hvis man har svækket fordøjelse.

 

Hvor meget har man brug for?

Spædbørn: 1 mikrogram (mcg)

Småbørn: 2,5 mcg Skolebørn: 3 mcg

Voksne: 6 mcg Gravide og ammende: 6 mcg

Et dansk studie viser, at voksne kvinder på gennemsnitligt 60 år, har brug for i alt 6 mcg B12 dagligt. Kvinderne fik gennemsnitligt 4,6 mcg i kost og kosttilskud. Den anbefalede ADT på 1 mcg er alt for lille.

Husk at det altid er en god idé at give et komplet B-vitamintilskud som grundlag for specifikke tilskud af B-vitaminer, på grund af deres tætte samarbejde, det samvirkende princip. Virkningen af folinsyretilskud øges betragteligt ved samtidig indtagelse af B6- og B12.

 

Medicinsk dosering
Som tabletter: 50-100 mcg dagligt.

Som injektion: Op til 1000 mcg hver tredje måned.

 

2 thoughts on “B12-vitamin

  • Hi, It has come to our attention that you are using our client’s photographs on your site without a valid licence. We have already posted out all supporting documents to the address of your office. Please confirm once you have received them. In the meantime, we would like to invite you to settle this dispute by making the below payment of £500. Visual Rights Group Ltd, KBC Bank London, IBAN: GB39 KRED 1654 8703, 1135 11, Account Number: 03113511, Sort Code: 16-54-87 Once you have made the payment, please email us with your payment reference number. Please note that a failure to settle at this stage will only accrue greater costs once the matter is referred to court. I thank you for your cooperation and look forward to your reply. Yours sincerely, Visual Rights Group Ltd, Company No. 11747843, Polhill Business Centre, London Road, Polhill, TN14 7AA, Registered Address: 42-44 Clarendon Road, Watford WD17 1JJ

  • Pingback: magic mushroom tea for sale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *