C-vitamin sænker blodets urinsyreindhold

cir

 

En ny meta-analyse har vist, at hvis man dagligt indtager C-vitamin i en dosering svarende til en Bio-Vitamin C, vil blodets indhold af urinsyre nedsættes signifikant. Det lover godt for især gigtplagede.

Jo mere urinsyre vi har i blodet desto højere bliver vores risiko for at udvikle urinsyregigt og podagra, som er meget ubehagelige lidelser. Risikoen er ti-doblet hos de, der har et urinsyreniveau i blodet over 9 mg/dl. Der findes ganske vist medicin, som er effektivt mod anfald af podagra, men den er forbundet med betydelige bivirkninger. Et naturligt alternativ er derfor meget velkomment.

En gruppe forskere foretog en systematisk gennemgang af mere end 2000 videnskabelige undersøgelser om emnet. De kunne se at tilskud af C-vitamin var forbundet med en reduktion af urinsyreindholdet i blodet  i 8 ud af 13 undersøgelser. Andre undersøgelser har beskrevet, hvordan C-vitaminet øger nyrernes udskillelse af urinsyre.

 

Aspirin modvirker effekten
Selv små doser Aspirin nedsætter kroppens udskillelse af urinsyre. En undersøgelse hvor der indgik 300 mg aspirin dagligt sammen med C-vitamin formåede derfor ikke at vise nogen gavnlig effekt af C-vitamin.

 

Dosisrespons
De 13 undersøgelser var alle kontrollerede forøg af høj kvalitet fra de sidste 30 år. Der indgik 556 forsøgspersoner af begge køn i alderen fra 20 til 81 år som generelt var sunde, men havde enkelte helbredsproblemer. Mængden af C-vitamin i de enkelte undersøgelser varierede fra 200 mg til 2000 mg dagligt med en gennemsnitlig daglig indtagelse på 500 mg. Nedsættelsen af urinsyre i blodet var dog størst hos de der fik 500 mg C-vitamin eller mere dagligt. I ingen af de 13 undersøgelser blev der rapporteret om bivirkninger fra C-vitaminindtagelsen på trods af, at doseringer over 90 mg dagligt er lægemiddeldosering.

 

Ref.
Juraschek SP, et al. Effect of oral vitamin C supplementation on serum uric acid: A meta-analysis of randomized controlled trials. Arthritis Care Res 2011;63(9):1295-1306.

 

Kort om urinsyregigt
Ved forhøjet urinsyre i blodet aflejres den opløste urinsyre som urinsyrekrystaller i kroppen. Disse krystaller dannes hyppigst i og omkring leddene, og kan medføre en kraftig betændelsesreaktion.

Hyppigst rammes et led i storetåen, men også andre led kan angribes, f.eks. ankelled, knæled, håndled og fingerled. Symptomerne udvikles i løbet af få timer og viser sig ved, at de ramte led gør meget ondt og bliver ømme, samtidig med at de hæver og bliver røde. Man kan også få feber.

Kilde: Gigtforeningen

 

Podagra
Når storetåens grundled rammes og forårsager smerter og ømhed, kaldes det podagra. Det første anfald udløses typisk efter et bedre måltid med rødt kød sammen med alkohol.

 

25-04-2012

 

4 thoughts on “C-vitamin sænker blodets urinsyreindhold

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *