Dansere mangler D-vitamin

balletsko

 

Professionelle balletdansere har en høj forekomst af D-vitaminmangel, som kun mindskes lidt i sommermånederne. Danserne er også mere tilbøjelige til at få skader i løbet af vinteren. Nu viser forskning at et stærkt D-vitamintilskud øger deres muskelstyrke og mindsker skader.

En gruppe forskere ønskede at undersøge hvilken effekt tilskud af vitamin D3 ville have på muskelfunktion og skader hos en gruppe fuldtids-elitedansere. De træner indendørs hele året og får derfor ikke meget sol på kroppen.

I undersøgelsen deltog 24 professionelle dansere fra Birmingham Royal ballet, som i gennemsnit dansede 6-8 timer om dagen, 38 timer om ugen. Året før var dansernes D-vitamin-status blevet målt om sommeren og om vinteren. Disse målinger afslørede, at alle danserne enten havde et lavt D-vitamin-niveau (10-30 ng/ml) eller havde en decideret mangel (<10 ng/ml) i vintermånederne, og kun 15% havde et normalt niveau efter sommerferien. Ingen af deltagerne havde taget vitamintilskud eller været på længere rejser tre måneder før undersøgelsens start.

Ud af de 24 dansere meldte 7 af disse sig frivilligt som kontrolgruppe. De blev dog lovet et tilsvarende D-vitamintilskud efter undersøgelsens afslutning som de 17 dansere der fik 2000 IE D3-vitamin svarende til 50 µg dagligt i de fire måneder fra januar til maj, som undersøgelsen varede.

Forskerne undersøgte følgende punkter:

  • Muskelstyrke, hvor man testede lårmusklerne i det stærkeste ben i en isometrisk test, dvs. at man spænder musklerne uden af bevæge dem eller ledet
  • Muskelkraft, som blev målt ud fra stående, lodrette hop
  • Skader, enhver skade som forhindrede danseren helt i at tage del i alle danserelaterede aktiviteter i en periode på 24 timer eller længere talte som en skade

Efter fire måneder viste undersøgelsen, at D-vitamin-gruppen havde opnået en signifikant 19% forbedret præstation relateret til isometrisk styrke i benene i forhold til kontrolgruppen.

Muskekraften var også blevet forbedret med 7,2% i D-vitamingruppen, hvorimod kontrolgruppen oplevede en 2% nedsat muskelkraft i samme periode.

Skader er en almindelig del af en dansers liv. I løbet af et år havde næsten halvdelen af en stor gruppe professionelle dansere pådraget sig en skade i muskler eller knogler, som medførte at de ikke kunne træne i mellem 1 – 6 dage. Det er oftest skader i lænden, hofterne, benene, knæ og fødder.

Undersøgelsen viste, at D-vitamingruppe fik signifikant færre og mindre alvorlige skader end kontrolgruppen.

Forskerne slutter med at anbefale, at alle dansere får D-vitamintilskud om vinteren fremover.

 

Ref.
Wyon MA, et al. The influence of winter vitamin D supplementation on muscle function and injury occurrence in elite ballet dancers: A controlled study. J sci Med Sport; 2013. E-pub ahead of print.

 

Kommentar
Vi andre ville nok anbefale tilskud af D-vitamin hele året til denne målgruppe.
Undersøgelsens resultat bekræfter i øvrigt en amerikansk undersøgelse fra 2012 som viste, at blandt unge piger der dyrkede hård idræt, var pigerne med det højeste D-vitaminindtag  51% mindre tilbøjelige til at få såkaldte stress frakturer sammenlignet med piger, der har den laveste indtagelse.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *