Multivitaminer mindsker stress og gavner humøret

shutterstock_119827210

 

De der indtager vitamin- og mineraltilskud synes at have bedre humør, mindre stress og være mindre trætte end de, der ikke tager tilskud viser ny meta-analyse med data fra otte tidligere undersøgelser. Analysen sætter også spørgsmålstegn ved om ADT-værdierne er tilstrækkelige.

I betragtning af hjernens kompleksitet er det blevet fremført, at hvis en person har en subklinisk mangel på mikronæringsstoffer, dvs. før der vil kunne påvises synlige tegn på vitamin- og mineralmangel, kan det forventes at det er mentale/psykiske forhold hos personen, der som det første vil drage fordel af et vitamin- og mineraltilskud.

To forskere fra University of Swansea i Wales har i en undersøgelse analyseret data fra otte dobbelt-blindede, placebo-kontrollerede forsøg hvor der samlet indgik 1.292 raske mænd og kvinder som havde fået en række forskellige multivitamin-mineralpræparater med mindst fire forskellige aktive stoffer. Forsøgene havde undersøgt en effekt på tilstande som stress, milde psykiske symptomer, angst, depression, opstemthed, energiniveau, forvirring samt imødekommenhed versus fjendtlighed før og efter behandling. Kosttilskuddene var blevet givet i mindst 28 dage.

 

Markant nedsatte risici
Da forskerne kikkede på undersøgelser af stress, viste det sig at de, der havde fået tilskud, havde 65% lavere risiko for at udvikle stress sammenlignet med dem, der fik placebo. Tilsvarende var risikoen for at få milde psykiatriske symptomer 70% nedsat, den var 68% nedsat for angst, 73% nedsat for at føle sig træt og 77% nedsat for forvirring blandt de der fik kosttilskud.

Virkningen af B-vitaminer er dosisafhængig, idet de største mængder B-vitamin også gav de største forbedringer mod ovenstående tilstande. Det tyder samtidig på, at mængden af homocystein i kroppen kan være involveret i virkningsmekanismen.

 

For lav ADT (Anbefalet daglig tilførsel)?
Forskerne nævner eksempler på, hvordan fortolkning af ADT kan føre til en forkert konklusion. Den mest anvendte test til påvisning af kroppens niveau af vitamin B1 (thiamin)  er at måle enzymet transketolase i de røde blodlegemer. Dets udskillelse i urinen bruges også til at indikere ernæringsstatus. Men i et dobbelt-blindet forsøg var thiamin-tilskud i stand til at forbedre humøret på trods af, at den sædvanlige målemetode viste, at forsøgsgruppens B-vitaminindtagelse var tilstrækkelig. Tilsvarende er der set forbedret kognition og øget vækst fra kosttilskud med thiamin til børn hvis kost også indeholdt den anbefalede mængde thiamin. Sådanne resultater støtter det synspunkt, at ADT som et mål for tilstrækkelig ernæring bør anvendes med stor forsigtighed i forbindelse med hjernens optimale funktion.

 

Jernmangel
Jernmangel er almindelig både i industrialiserede lande og i udviklingslande. Det vurderes at ca. 20% af verdens befolkning mangler jern. Når kroppen mangler jern, dirigeres jernet væk fra hjernen for at indgå i de røde blodlegemer. Derfor kan kroppen mangle jern selv om man ikke konstaterer en jernmangel-anæmi. Jernmangel medfører træthed, dårligt humør, koncentrationsbesvær og nedsat hukommelse. I denne undersøgelse kom de mest markante resultater dog fra tilskud uden jern.

 

Modvirker gen-fejl
Sandsynligvis varierer den optimale dosering af vitaminer og mineraler fra individ til individ. Medfødte stofskiftefejl kan have indflydelse på, hvordan vi responderer på tilskud. En gennemgang af 50 genetiske sygdomme hos mennesker som involverede medfødte stofskiftefejl viste, at hovedparten af disse kunne korrigeres med vitamintilskud, idet de påvirker niveauet af co-enzymer og øger enzymaktiviteten.

 

Kvinder, mænd og tilskud
Undersøgelsen har medtaget flere mænd end kvinder. En undersøgelse fra England, der medtog kvinder mellem 19 og 34 år tyder på, at de på grund af forskelle i fysiologi og kostvaner har endnu større gavn af kosttilskud i form af vitaminer og mineraler end mænd.

Forskerne slutter med at understrege, at indtil vi nærmere får klarlagt hvilke ingredienser der gør hvad – og i hvilke doser, vil det være uklogt at overfortolke resultaterne og antage, at en kostændring vil have andet end en mindre indflydelse på folk der ikke har et specifikt problem relateret til deres sindsstemning.

 

Ref.
Long S-J, Benton D. Effects of Vitamin and Mineral Supplementation on Stress, Mild Psychiatric Symptoms, and Mood in Nonclinical Samples: A Meta-Analysis. Psychosomatic Medicine 2013;75:144-53.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *