Pycnogenol til metabolisk syndrom

flower

 

En ny undersøgelse har vist, at en daglig dosis svarende til 4 stk Bio-Pycnogenol kan forbedre helbredet hos personer med metabolisk syndrom. Sammen med daglig motion forbedrede pycnogenol risikofaktorer som mavefedt, blodfedt, kolesterol, blodtryk og fasteblodsukker.

I undersøgelsen deltog 64 personer i alderen 45-55 år med metabolisk syndrom, og 66 sammenlignelige personer fungerede som kontrolgruppe. Deltagerne blev helbredstestet ved undersøgelsens start, efter tre måneder og ved forsøget afslutning efter seks måneder. Den aktive behandling bestod af 150 mg pycnogenol fordelt over dagen. Alle forsøgsdeltagere fik derudover kostvejledning med særlig fokus på at undgå junk food og overspisning. Derudover var der inkluderet et moderat motionsprogram, som betod i 20 minutters gang eller cykling tre gange daglig samt 3×5 minutters vægttræning med 1 kg håndvægte, og endelig blev de opfordret til at tage trappen i stedet for elevatoren og til at gå frem for at køre ved kortere distancer.

Efter seks måneder viste undersøgelsen, at pycnogenol signifikant sænkede aktiv-gruppens faste-blodsukker, nedsatte taljemål, mængde af triglycerider (fedt) i blodet, blodtrykket og øgede (det gode) HDL-kolesterol sammelignet med kontrolgruppen. Der var også færre frie radikaler i blodet hos pycnogenol-gruppen. Alt i alt oplevede 88,7% af deltagerne i pycnogenolgruppen forbedringer mod 41,4% i kontrolgruppen.

Pycnogenol tåles generelt godt, og under behandlingsforløbet blev der ikke observeret nogen bivirkninger.

Undersøgelsen konkluderer, at pycnogenol har en rolle at spille, når det gælder nedsættelse af risikofaktorer hos personer med metabolisk syndrom.

 

Om metabolisk syndrom
Metabolisk syndrom giver et forøget risiko for hjerte-karsygdom. Ifølge IDF (International Diabetes Federation) lider en person af metabolisk syndrom, når følgende kriterier er til stede: Central fedme (æbleform), dvs. et taljemål ≥ 94 cm for europæiske mænd og ≥ 80 cm for europæiske kvinder. Samt mindst to ud af følgende fire faktorer:

  • Forhøjede triglycerider (TG) niveau: ≥ 150 mg/dl (1,7 mmol/L) eller behov for behandling for forhøjet TG
  • Nedsat HDL-kolesterol: < 40 mg/dl (0,9 mmol/L) hos mænd og < 50 mg/dl (1,1 mmol/L) hos kvinder, eller behov for behandling for denne tilstand
  • Forhøjet blodtryk: Systolisk blodtryk ≥ 130 eller diastolisk blodtryk > 85 mm Hg eller
  • Behandling af tidligere diagnosticeret blodtryksforhøjelse, forhøjet plasmaglucose (FPG) ≥ 100 mg/dl (5,6 mmol/L) eller tidligere diagnosticeret type 2 sukkersyge (Hvis den overstiger 5,6 mmol/L eller 100 mg/dl)

Behandling inkluderer regelmæssig motion, vægttab, rygestop og sund kost.

 

Refence:

Belcaro G, et al. Pycnogenol Supplementation Improves Health Risk factors in Subjects with Metabolic Syndrome. Phytother Res. 2013. Epub ahead of print.

 

Note
Cesarone MR, et al. lavede en undersøgelse med samme dosis pycnogenol til patienter med metabolisk syndrom i 2010. Denne undersøgelse havde fokus på patienternes nyrefunktion, som blev forbedret.

 

Reference:

Cesarone MR, et al. Kidney flow and function in hypertension: protective effects of pycnogenol in hypertensive participants – a controlled study. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2010;15(1):41-6.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *