De Fire Veje til et åbent sind og åbent hjerte – til mere frihed i nuet

  

 

Mindfulness (bevidst nærvær, fuld opmærksomhed i nuet mm.)

Munterhed (humor, lethed, leg m.m.)

Mildhed (medfølelse, venlighed, omsorg m.m.)

Mod (vildskab, sårbarhed, tillid m.m.)

 

De fire veje – eller de fire M’er, om man vil, kan ses som et samlet ”navigationssystem” i en cirkel eller mandala med fire indfaldsvinkler, der også hver for sig kan stå alene. De er stærke hver for sig og kraftfulde i samspil med hinanden.

 

Af Heinrich B. Johansen
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning – april/maj 2018

 

Som et navigationssystem, der kan støtte os i at være til stede i livets øjeblikke, som øjeblikket er lige nu. Især når vi har det svært, kan vi have brug for strategier, vi har kultiveret (trænet og fordybet), igen og igen og igen. 

Ved at være bevidst omkring De Fire Veje og fordybe sig i hver enkelt af dem vil de mere og mere blive en integreret måde at være fuldt til stede på i hele livet og ikke kun være en meditationsteknik. 

Med tiden bliver det netop mindre og mindre en teknik eller metode, fordi vejene kommer ind og lægger sig i ens måde at respondere naturligt på, at handle på, når man møder forandringer i livet. Og det gør vi jo i bund og grund hele tiden. 

De fleste forandringer er blot så små, har så lille en effekt på os, at vi næppe bemærker dem. Men at der hele tiden kommer nye tanker, nye følelser, nye fornemmelser i kroppen, nye lyde, nye lugte og så videre, og så videre, er et meget konkret billede på, at vi hele tiden står i forandringer. Så er der de større forandringer som fx bolig-/job-/partnerskifte. Forandring i sin helbredstilstand eller i pårørendes, der kan have indflydelse på os. 

Nogle af disse forandringer påvirker os naturligvis mere end andre, da nogle af dem kan blive til mindre eller større kriser. Måske endda livskriser. Altså noget, der er udfordrende at håndtere, at stå i som det menneske, man er. 

Når vi står i noget, der er svært, kan vi med fordel bruge vores iboende evne til at være mindful, at være bevidst nærværende til stede i nuet. For når vi er det, rives vi ikke med, væltes vi ikke omkuld af tanker og følelser, der gør os fx bange eller angste. 

Lader vi munterhed, en grad af humor, af lethed, komme ind i nuet til os, kan noget af utrygheden aftage. Munterhed kan afmontere, hvordan vi igen og igen kommer til at tage noget alt for seriøst, ikke mindst os selv. At overgøre en fare, en bekymring etc. Munterhed afvæbner frygten, opløser bekymringer. 

Det samme gør mildhed. Næppe noget kan forandre utryghed, frygt, modstand etc. som mildhed, omsorg og venlighed. Når vi er udfordret, bliver bange fx, kan det at møde sig selv med mildhed og selvomsorg fuldstændigt transformere øjeblikket, forandre os selv og måden, vi oplever frygten på. 

At forblive nærværende i nuet, at stå åbent i øjeblikket, hvor der er bekymringer, måske frygt, kræver nogle gange også rigtig meget mod. Modet til at give slip og lade øjeblikket være det, som det er. Modet til at være sårbar og slippe kontrollen og i stedet hengive sig dybere ind i øjeblikket, som det er, uden at ville have, at det skal være anderledes. Sandt mod er i sig selv en form for vildskab, for når vi giver slip ind i den sårbarhed, der er forbundet med at slippe kontrol, åbner vi til en utæmmelig, naturlig vildskab i os. En vildskab, vi som kultur i Danmark ikke kender særligt meget til. Denne vildskab handler ikke om fx aggression, det er noget helt andet, der er i spil, og vejen dertil går ind igennem sårbarhed og dybere endnu. Men som kultur og samfund er vi danskere utrygge over for både sårbarhed og vildskab. 

De Fire Veje er mulige for os at udvikle, at forfine og forstærke, da vi allerede har disse kvaliteter i os som en iboende naturlighed i vores essens som menneske. Så man kan også tale om, at De Fire Veje, de fire M’er, ikke bare er vejen til mere frihed i nuet, men også er vejen dybere hjem til sin essens som menneske. Som samtidig også er fire veje, der udgår fra deres essens. Det er ikke enten-eller, det er både-og. 

De Fire Veje beskrevet her, er en slags ganske kort opsummering af min egen personlige rejse dybere ind og ud i livet med afsæt i mindfulness meditationstræning. Derfor er det ikke metodisk og uafprøvet teori, men noget, jeg selv igen og igen har erfaret, er muligt. Ikke at det altid lykkedes, eller at det er let at arbejde med De Fire Veje. Men muligheden er der altid.

 

God rejse på De Fire Veje

 

Om Heinrich Birk Johansen

Heinrich Birk Johansen har 20 års erfaring med meditation & mindfulness. Fire års uddannelse til mindfulness lærer, meditationsformidler & MBSR instruktør. Uddannet Qi Gong-/Tai Chi-instruktør. Siden 2010 forskningsinstruktør i minfulness på Rigshospitalet & Skejby Universitetshospital. Underviser på stilhedsretreats, lederuddannelser, virksomheder, skoler og institutioner samt forløb til elitesportsfolk m.fl. Udbyder uddannelserne Mindfulness Mentor, Mindfulness Lederskab, Mindfulness Master, Mindfulness Stress Coach og Mindfulness Instruktør. Du kan stille spørgsmål til Heinrich på  heinrich.johansen@sund-forskning.dk 

 

2 thoughts on “De Fire Veje til et åbent sind og åbent hjerte – til mere frihed i nuet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *