Det er vigtigt med stabilt blodsukker

 

 

Hvis diabetespatienters blodsukker er ustabilt, kan det øge deres risiko for at udvikle hjerte-karsygdom, viser ny dansk forskning. Derfor skal de holde sig til en ”blodsukkervenlig” kost, og man kan også med fordel tage et tilskud af organisk chromgær, som har vist sig at have en blodsukkerstabiliserende virkning.

 

Af Bjørn Falck Madsen
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning – juni/juli 2017

 

Det kan være helbredsskadeligt for diabetespatienter, hvis deres blodsukker svinger op og ned istedet for at være jævnt. Det viser ny forskning, som forskere fra Københavns Universitet har lavet i samarbejde med Novo Nordisk. Den nye undersøgelse peger på faren ved at have svingende blodsukker, også selvom lægens målinger viser, at det såkaldte lang-tidsblodsukker ligger relativt lavt. Det er ganske vist en særdeles god ide at have nogenlunde styr på sit langtidsblod-sukker, men det siger dog intet om, hvor store blodsukkerudsving en diabetespatient har haft siden sidste kontrolbesøg hos lægen.

 

Råd fra dansk professor

Ifølge en dansk professor og ekspert i diabeteskomplikationer, som ikke selv har været involveret i den aktuelle under-søgelse, er det vigtigt for diabetespatienter, at deres blodsukkerværdier er så stabile som overhovedet muligt. Anbefa-lingen lyder på, at man så vidt muligt undgår sukker, pasta, hvidt brød og lignende hurtige kulhydrater, som netop er kendt for at få blodsukkeret til at stige pludseligt og hurtigt.

 

Chromgær kan hjælpe

Noget andet, som kan være en god hjælp både til diabetikere og andre, som har tendens til ustabilt blodsukker, er at tage et tilskud af organisk chromgær. Chrom er et mineral, som støtter insulin og hjælper med at transportere sukker fra blodet ind i cellerne. Man kan lidt forenklet sammenligne chrom med en hoveddørsnøgle, der låser cellerne op inde-fra, så insulinet lettere kan få sukker ind i cellerne, som bruger sukker til at producere energi.

 

Mindsker behovet for medicin

Det danske præparat Bio-Chrom indeholder ChromoPrecise, som er den eneste organiske chromgær i EU. Denne speci-al-fremstillede chromgær er blevet afprøvet i forskellige placebo-kontrollerede forsøg, hvor den har vist at stabilisere blodsukkeret hos type-2 diabetikere. Chromgær-behandlingen hjalp ligeledes med at mindske behovet for blodsukker-regulerende medicin samtidig med at føre til målbare forbedringer af nogle nøgle-markører for diabetesrelaterede komplikationer.

 

Optages op til 10 gange bedre

Der findes forskellige former for chrom, og mange vil måske undre sig over, at netop organisk chromgær er det, som har vist at have den gode virkning. Forklaringen ligger i, at denne chrom-type optages op til 10 gange bedre i organis-men end eksempelvis chrom picolinat og chrom klorid, som ligeledes findes i handelen. Det europæiske fødevare-sikkerhedsråd (EFSA) har gransket den eksisterende forskning i chrom og har på baggrund af organisk chromgærs dokumenterede optagelighed givet denne chrom-type en særlig status.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *