Ny undersøgelse: Stadig flest der mangler D-vitamin

d

 

Et nyt dansk undersøgelse fra Københavns Universitet viser, at en høj koncentration på 140 nmol D-vitamin per liter blod i et menneske øger dødeligheden. Det er dog stadig mest farligt at mangle D-vitamin, og der er stadig brug for D-Pearls.

En Ph.d-studerende fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og hendes kolleger har taget udgangspunkt i eksisterende blodprøver fra cirka en kvart million københavnere, der har søgt læge af helbredsmæssige årsager og i denne forbindelse har fået målt deres niveau af D-vitamin.

 

For lidt er værre end for meget
Undersøgelsen viste, at mens ca. 1.365 personer havde for meget vitamin D (150 nmol/l eller højere), havde over 13.885 for lidt (12,5 nmol/l eller mindre). Den viste også, at en høj koncentration på 140 nmol D-vitamin per liter blod i et menneske øger dødeligheden med 42%. De der havde meget lidt D-vitamin, dvs. en koncentration på 10 nmol D-vitamin per liter blod øgede deres dødelighed med 131%.

Den markør man bruger til at vurdere kroppens D-vitamin-niveau hedder 25(OH)D. Det er den ikke-aktiverede form for D-vitamin. Det er først efter aktivering i nyrer og lever at D-vitaminet bliver til 1,25-dihydroxyvitamin D som er vitaminets aktive form. Ifølge denne nye undersøgelse er det optimale niveau i af D-vitamin (25(OH) D i blodet omkring 50-60 nmol/l.

 

Usikker befolkningsundersøgelse
Undersøgelsen er ikke i stand til at uddybe årsagen til at et højt niveau af D-vitamin i blodet øger dødeligheden. Da det drejer sig om en befolkningsundersøgelse, vil der altid være en vis usikkerhed forbundet med denne metode. Der er lavet kontrollerede undersøgelser hvor der er anvendt meget høje D-vitamindoser, som tilsyneladende har været uden negative virkninger.

 

Sundhedsstyrelsen nuværende retningslinier for D-vitaminindhold i blodet
Som det ses vil 50 nmol/l skifte status fra tilstrækkeligt til optimalt, hvis vi skal tage denne nye forskning til efterretning.

  • <12 nmol/l: Svær mangel
  • 12-25 nmol/l: Mangel
  • 25-50 nmol/l: Utilstrækkeligt
  • >50 nmol/l: Tilstrækkeligt
  • 75-150 nmol/l: Optimalt niveau hos personer med skøre knogler samt nyrepatienter
  • >ca. 200 nmol/l: Risiko for forgiftning

 

D-vitamin ifølge Heaney
Ifølge en tidligere undersøgelse af Robert P. Heaney fra 2005 skal man spise omkring 50-70 µg D-vitamin om dagen for at nå et niveau på 50-60 nmol/l. og omkring 200 µg om dagen for at komme op i det niveau, hvor der tilsyneladende er øget dødelighed. D-Pearls er således ikke i farezonen.

Vejledende daglig oral dosis nødvendig for at opnå og opretholde et D-vitamin-indhold i blodet på 80 nmol/l ved forskellige udgangsniveauer:

Indhold i blodet (nmol/l) Dagligt tilskud
20-40 55 µg  (2200 IU)
40-60 44 µg (1800 IU)
60-80 29 µg (1160 IU)
> 80 0 µg (0 IU)

 

D-vitamin ifølge Hey
En af Danmarks førende eksperter i D-vitamin er overlæge Henrik Hey fra Vejle Sygehus. Han er meget uenig i Sundhedsstyrelsens vurdering af D-vitamin. Ifølge hans målinger har 37% af danskere for lavt D-vitaminniveau om sommeren (<50-65 nmol/l). Han mener at det optimale niveau bør ligge på 75 nmol/l hvis vi skal udnytte alle D-vitaminets forebyggende og helbredende virkninger.

 

Dansk D-vitaminmangel
På helårsbasis er der ifølge Hey 40% af danskere der har et niveau på under 50 nmol/l., og 15-20% har mindre end 25 nmol/l, som er alvorlig D-vitaminmangel. Ca. 5% af skoleelever har under 10 nmol/l.

 

Heys tommelfingeregel
Henrik Hey nævner, at man kan bruge en tommefingerregel til at finde den rigtige dosering af D-vitamin: For at nå til en værdi på 75 nmol/l, fratrækkes den værdi som måles i blodet. Persones gives herefter forskellen i mikrogram. Eksempel: Der måles 45 nmol/l i blodet. 45 minus 75 = 30 µg D-vitamin. Hvis det skal omsættes i D-Pearls bliver det skiftevis 2 stk og 1 stk 20 µg D-Pearls daglig.

Lægerne på Hvidovre Hospital benytter denne regel. Ifølge førende eksperter på området er der ingen problemer med overdosering ved at følge reglen.

 

Refs.

  • Djurup D, et al A Reverse J-Shaped Association of All-Cause Mortality with Serum 25-Hydroxyvitamin D in general Practice, the CopD Study. J Clin Endocrin Metab. 2012. Epub ahead of print.
  • Heaney RP. The Vitamin D requirement in health and disease. J Steroid Biochem Mol Biol. 2005;97(1-2):13-9.
  • MedWatch 30.05.2012
  • Sundhedsstyrelsen 06-06-2012

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *