Din hjertemuskel er storforbruger af energi

 

 

Det kræver enorme ressourcer for hjertemusklen at kunne trække sig rytmisk sammen døgnet rundt hele livet. Ved hjertesvigt mister musklen en del af sine kræfter, men det er muligt at give det et boost på en helt naturlig måde.

 

Af Marianne Palm
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning – december 2018/januar 2019

 

Du tænker nok ikke over det, men imens du sidder og læser dette, trækker dit hjerte sig rytmisk sammen for at pumpe blod rundt i hele din krop. Hjertet sover aldrig, men er på arbejde 24 timer i døgnet. Det kræver enorme mængder af energi for et hjerte at kunne udføre disse sammentrækninger, og derfor er det så afgørende at sørge for, at netop denne muskel får, hvad den behøver for at kunne pumpe effektivt.


Cellernes små “kraftværker”

Den energi, som hjertet skal bruge, bliver produceret inde i hjertemusklens celler i nogle små kraftværker, der kaldes for mitokondrier. Der er specielt mange af dem i hjertemuskelceller i forhold til andre celletyper, da hjertet næst efter hjernen er kroppens mest energikrævende organ. Energien bliver til ved at fedt, protein og kulhydrat biokemisk omdannes til et molekyle, der hedder ATP. Det er en forkortelse for adenosin-trifosfat, og ATP lagrer energi i kemisk form klar til brug.

 

Energivitaminet

Et af de stoffer, som cellerne behøver for at kunne udføre denne energiproduktion, er det vitaminbeslægtede stof coenzym Q10. Der findes en lille mængde coenzym Q10 i føden, men kroppen danner selv størsteparten til eget behov. Med alderen daler vores egenproduktion dog, og ved visse sygdomme kan Q10-mængden i kroppen falde yderligere. Det har man blandt andet observeret hos patienter med kronisk hjertesvigt.

 

Hjalp hjertepatienter

Eftersom coenzym Q10 er en forudsætning for, at cellerne kan danne energi, er det nærliggende at tro, at stoffet har særlig betydning for hjertesvigtpatienter. Det har forskere kigget nærmere på igennem årene, og flere undersøgelser har vist god effekt af Q10-behandling til patienter med nedsat hjertepumpekraft. Den undersøgelse, som har vakt størst opsigt, er Q-Symbio-undersøgelsen, som blev offentliggjort i 2014 i Journal of the American College of Cardiology, Heart Failure. Undersøgelsen som er udført på 420 patienter med kronisk hjertesvigt viste, at når patienterne tog 300 milligram coenzym Q10 dagligt som supplement til deres konventionelle medicinske hjertebehandling, styrkede det hjertet og sænkede dødeligheden.

 

Bedre overlevelse, højere livskvalitet

Forskerne havde inddelt patienterne i to grupper, hvoraf den ene tog præparatet Bio-Qinon Q10, og den anden tog snydekapsler (placebo). Det skulle patienterne i begge grupper gøre i to år. Herefter kunne forskerne se på tallene, at der i gruppen, som fik Q10-kapslerne, var 43% færre dødsfald forårsaget af hjertesvigt sammenlignet med placebogruppen. Forskerne kunne ligeledes konstatere, at patienterne i Q10-gruppen generelt følte sig bedre tilpas, havde mindre behov for indlæggelse og havde højere livskvalitet.

 

3 thoughts on “Din hjertemuskel er storforbruger af energi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *