En kedelig cocktail

happy family with children is swimming and having fun in the sea on an inflatable mattress. View with above and below water
Kemi2
Miljøgifte
Gravid

 

Af Rose Maimonide, rosemaimonide.com

 

”Det er så lidt – det sker der nok ikke noget ved …!” Sådan tænker mange, når det handler om ”farlige stoffer”. Det er både rigtigt og forkert. For i problemkemiens verden gælder andre spilleregler – her kan fx 0 plus 0 plus 0 nemlig give 1. Bliv klogere på, hvad cocktaileffekten betyder i din hverdag.

 

Forstå cocktaileffekten

Du har måske hørt om cocktaileffekten, når snakken går på problematiske kemiske stoffer? Det kaldes også for kombinationseffekten. Hele humlen er, at små mængder af stoffer, som i sig selv ikke er sundhedsskadelige, kan blive problematiske, når de optræder samlet. Hvilket de gør i kroppen. Vi har nemlig alle sammen skadelig kemi i kroppen, allerede før vi bliver født. Vi eksponeres dagligt for hundredvis af kemiske stoffer i vores dagligdag fra miljøet, byggematerialer, lægemidler, elektronisk udstyr, fødevarer, plejeprodukter m.m.
Man ved ikke særlig meget om, hvordan de kemiske stoffer, som vi alle sammen udsættes for, påvirker hinanden i kroppen. Men man ved, at de kan påvirke hinanden – og ofte gør det. Der forskes meget i det, og Danmark er et foregangsland. Det er dog meget komplekst, fordi vi udsættes for så mange forskellige kemimiks, og stofferne kan have forskellige kombinationseffekter. Særligt fostre er sårbare over for de kemiske cocktails.

 

Kend de klassiske kemicocktails

Der er tre klassiske kemicocktails: Den additive, den antagonistiske og den synergistiske. De navne kan næppe klare en spiritusprøve, så vi omdøber dem for nemheds skyld til: Mange Bække Små, Tryllestaven og Going Wild.

Mange Bække Små er den mest udbredte. Her lægger effekterne af de kemiske stoffer sig sammen. Det kan være helt simpelt, altså 1+1+1= 3. Men det kan også være 0+0+0=1. Altså hvor små mængder, som ikke i sig selv er noget problem, sammenlagt giver skadelige effekter.

Tryllestaven er desværre sjælden. Her ophæver eller formindsker stofferne nemlig hinandens skadelige effekter, altså 2+2 = 1.

Going Wild er slem. Her gør de involverede stoffer nemlig hinandens skadelige effekter kraftigere – værre, end hvis man mødte dem alle hver for sig. Eller sagt på en anden måde: 2+2 = 5.

 

Cocktailen ”De Seks Hormonelle” under luppen

Danske forskere sammensatte en cocktail af seks almindelige forekommende hormonforstyrrende stoffer for at undersøge, hvordan de påvirker hinanden, når de optræder samtidigt. Cocktailen indeholdt et par parabener, et par andre konserveringsmidler, et silikonestof og en bisphenol. Nogle stoffer, som er at finde i plast- og silikoneprodukter, lægemidler, plejeprodukter og tekstiler, som gravide og små børn kan møde i deres dagligdag. Resultatet fra undersøgelsen var – ikke overraskende – at hvis man blot vurderer stofferne hver for sig, vil den samlede risiko for hormonforstyrrende effekter blive undervurderet. Man er nødt til at medregne kombinationseffekten.

 

Ny cocktailberegner

I dag tager de forskellige lovgivninger om kemiske stoffer ikke særlig meget højde for cocktaileffekten. Man har hidtil primært kigget på, hvor meget der skal til af hvert enkelt stof for sig, før det kan være skadeligt. Der er således brug for at kunne vurdere stofferne samlet frem for enkeltvis. Men hvordan gør man lige dét? En gruppe forskere fra DTU Fødevareinstituttet har udviklet en avanceret ”cocktailberegner”. Den kan (lidt forenklet sagt) screene forskellige kemikaliesammensætninger og få advarselslamperne til at blinke ved særligt problematiske stoffer i et kemikaliemiks. Beregneren tager bl.a. højde for, hvor giftigt et stof er, hvor meget mennesker udsættes for det, og hvor i kroppen det kan gøre skade.
Så der er håb for, at det med tiden bliver nemmere at beskytte din og min sundhed mod sundhedsskadelige effekter fra kemiske cocktails.

 

Kilder

https://www.food.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=4c6d21ca-755f-4c4b-8b64-11f0c7ce353d

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2022/02/978-87-7038-397-4.pdf

file:///Users/ejer/Downloads/Jubilaumsartikel-Det-ufoedte-barn-skal-beskyttes-bedre-mod-kemikaliecocktails.pdf

https://mst.dk/kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-stoffer/hormonforstyrrende-stoffer/cocktaileffekter-og-hormonforstyrrende-stoffer/

https://www.food.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=244e2d44-aff1-449f-a569-7dddcf2872df

 

Om Rose Maimonide

Rose Maimonide hjælper børnefamilier og gravide med at have nemt ved at leve sundt, bæredygtigt og kemifrit i en travl hverdag. I Roses onlineunivers Grøn Stue får du genveje, personlig rådgivning og varmt fællesskab omkring alt til din bæredygtige hverdag. Se mere på rosemaimonide.com.

7 thoughts on “En kedelig cocktail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *