Engystol bekæmper RSV

termometer  

Forsøget viste, at det homøopatiske middel, Engystol er virksomt mod Respiratory Syncytial Virus (RSV).  

Forsøget viste at det homøopatiske middel, Engystol er virksomt mod Respiratory Syncytial Virus (RSV). 66 af 126 børn indlagt med RSV infektion blevet behandlet med Engysol samt standard behandling mens resten kun blev behandlet med standard behandlingen for virusinfektionen.   Engysol-gruppen havde færre symptomer efter 5 dage i forhold til kontrolgruppen.   Efter 2 ugers behandling var der en klar fremgang i fagocytterns aktivitet.   Behandlingen fortsatte i 2 måneder efter udskrevelse fra hospitalet.   I løbet af de følgende 6 måneder havde den Engystol-behandlet gruppe langt færre luftvejsinfektioner i forhold til kontrolgruppen.   Forsøget viser at Engystol kan anvendes i forebyggelsen og behandlingen af vira-infektioner.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *