Forskning på muslingeolien fra New Zealand

Skærmbillede 2015-04-09 kl. 13.12.02

 

Den unikke kombination af omega-3 fedtsyrer findes ikke i normale fiskeolier. Original Muslingeolie indeholder en kombination af seks lipid-grupper, der inkluderer omega-3 fedtsyrerne: eicosapentaensyre og docosahexaensyre, eicosatetaensyre(ETA) og linolensyre samt polyumættede fedtsyrer.

 

Disse specielle omega-3 fedtsyrer konkurrerer i kroppen mod arachidonsyren og hæmmer derfor kronisk inflammation.

I 2007 lykkedes det Dr. Macrides (RMIT) at identificere to specielle fedtsyrer, der konkurrerede mod arachidonsyren på en helt speciel måde, hvilket gav forklaringen på, hvorfor Lyprinol® havde så stor en effekt.

Også den særligt høje biotilgængelighed af lipider i Lyprinol® er med til at hæmme inflammation. Naturlige aktive ingredienser er ofte komplekst sammensat og har naturlige synergier, der hjælper kroppen med at holde sig sund.

 

Lyprinol® skal betragtes som et supplement til kosten, der skal afbalancere vores inflammatoriske reaktioner. Det kan ses som et kosttilskud, der afhjælper en medicinsk tilstand. Det påvirker ikke andre typer medicin og har ingen kendte bivirkninger.

 

Kliniske studier

Mere end 2.000 studier fra hele verden har vist, at kosten kan påvirke forløbet af en inflammatorisk reumatisk sygdom.

Lyprinol® har været genstand for mere end 20 studier i løbet af de seneste 10 år (i laboratorier, in vivo og som placebokontrollerede dobbeltblindtest på mennesker).

Som opsummering på det kliniske arbejde er det konstateret, at en daglig dosis på 2-4 kapsler Lyprinol® vil have en positiv effekt på 70%-80% af de personer, der lider af inflammation, efter 4-8 uger. De målbare gavnlige virkninger omfatter bl.a. øget bevægelighed i leddene samt mindre hævelser og en klar smertereduktion.

 

Undersøgelser med Lyprinol®

Grünwald et al. undersøgte effektiviteten af Lyprinol® i et 12-ugers forsøg(n=50) i forhold til inflammatorisk rygsøjlegigt. 34 ud af de 50 patienter havde brug for medicinsk behandling før og under forsøget. Efter forsøget var 21 ud af de 34 patienter i stand til at reducere eller stoppe brugen af receptpligtig medicin. 13 personer havde slet ikke brug for yderligere behandling. Efter forsøget blev 38% af patienterne vurderet til at være symptomfri, og antallet af dem, der oplevede voldsomme smerter, blev reduceret fra 60% til 25%. Signifikante kliniske resultater blev opnået inden for samtlige undersøgte parametre. Tolerancen over for Lyprinol® var generelt god.


Cho et al.
foretog et forsøg med 60 patienter, der havde kronisk polyartritis (knæ- og hofteled; 2 kapsler pr. dag). 54 patienter afsluttede forsøget. Efter uge 4 og 8 blev den kliniske status evalueret (med udgangspunkt i forskellige evalueringer, vurderinger fra patienter og læger samt undersøgelse af evt. bivirkninger). Lyprinol® førte til en signifikant forbedring af gigtsymptomerne inden for alle de målte kriterier. Efter 4 uger følte 80%, at deres smerter var blevet mindre og ledfunktionen forbedret. Patienternes subjektive vurderinger gav følgende resultater: 57% følte en forbedring efter 4 uger(27/54: forbedring og 4/54: signifikant forbedring); 43% (23/54) oplevede ingen forbedring. Når man ser på resultaterne fra de patienter, der gennemgik 8-ugers behandlingen (n=43), var tallene endnu mere overbevisende(87%, heraf oplevede 13/43 en forbedring og 23/43 en signifikant forbedring).


Lau et al.
undersøgte virkningen af – og tolerancen over for – Lyprinol® i forhold til kronisk gigt i knæled i en randomiseret, placebokontrolleret dobbeltblindtest, der havde 80 deltagere. Behandlingsperioden var på seks måneder. De perioder, hvor effektiviteten og tolerancen blev målt, var uge 0, 2, 4, 8, 12, 18 og 24. Smertestillende medicin med paracetamol blev tilladt som akut medicinering. Den kliniske evaluering blev foretaget som et index over ledsmerter på basis af patienternes og lægernes vurdering samt forskellige objektivt målbare inflammatoriske værdier i blodet. Doseringen var 4 kapsler pr. dag i 2 måneder, derefter 2 kapsler om pr. dag i 4 måneder. En forbedring inden for næsten samtlige gigtparametre kunne måles i begge grupper. Dog var reduktionen i ledsmerter større fra 4. uge og fremefter.

Det viste sig, at Lyprinol® var sikker i brug med en høj tolerancegrad efter indtagelse i over 4 måneder. Forfatterne af studiet kunne konkludere, at Lyprinol® kunne betragtes som et sikkert alternativ til behandling af kronisk gigt.


Dr. Michael Whitehouse (MD)
fra Princess Alexandra hospitalet i Brisbane, Australien, sammenlignede effekten af Lyprinol® med andre anti-inflammatoriske og anti-gigt præparater. Han opdagede, at Lyprinol® indtaget oralt var et effektivt anti-inflammatorisk middel i 97% af tilfældene. Lyprinol® er 200 gange mere effektivt mod inflammatoriske ledproblemer. Til sammenligning blev det konstateret, at Lyprinol® var ca. 200 gange mere effektivt mod inflammation end selv de bedste fiskeolier.

 

Hvis Lyprinol® skulle erstattes med en daglig dosis af fiskeolie, skulle man konsumere 40g fiskeolie for at opnå den samme effekt som 1 kapsel Lyprinol®. Det svarer til 80 store fiskeolie-kapsler. Den stærkere virkning af Lyprinol® kan faktuelt forklares ved, at fedtsyrerne i Lyprinol® er bedre til at fortrænge den inflammationsfremmende arachidonsyre end fiskeolier.

 

Forskningsresultater

Et udpluk af forskellige studier på ekstrakten af den grønlæbede musling fra New Zealand, der er gennemført og publiceret i medicinske tidsskrifter.

A treatment of astma with Lyprinol – a randomised clinical trial. Prof. A. Emelyanov and Prof. P.J. Barnes et al.

Astma er en kronisk inflammatorisk tilstand i luftvejene. Studier har vist, at ekstrakt af den grønlæbede musling fra New Zealand er en effektiv hæmmer af 5-lipooxygenase- og cyclooxygenase reaktioner (LOX og COX), som forårsager overproduktion af leukotriener og prostaglandiner. Ekstrakt af den grønlæbede musling fra New Zealand er et effektivt middel ved reumatisk artrit og osteoartrit.
Denne effekt på LOX og COX var tidligere ukendt i behandling af astma. Målet med dette randomiserede, placebokontrollerede, kliniske studie var at se, om ekstrakt af den grønlæbede musling fra New Zealand havde effekt på patienter med mild til moderat atopisk astma. 46 astmapatienter gennemførte studiet.

 

Resultatet: 

Efter 8 uger viste behandlingen en signifikant forbedring for de patienter, der fik original muslingeolie sammenlignet med gruppen, der fik placebo:

 • 68% fik mindre åndenød
 • 67% havde færre natlige vækninger
 • 50% reducering i astmamedicinering
 • 13% øgning af PEF (Peak-Expiratory-Flow: Maksimalt udåndingsluft)
 • 55% reducering af H2O (vandperoxid)

 

Studiet er publiceret i det medicinske tidsskrift. European Respiratory Journal (2002;20:596-600).

Clinical trial of immunmodulating properties of Original muslingeolie . Prof. L.G Rudenko, M.D., D.Sci of the Institut of Experimental Medicin, Russian Academy of Medical Sciences, in Petersburg, Russia.

I maj til oktober 1999 undersøgte man den immunmodulerende effekt af Original muslingeolie. 40 deltager fik levende influenza vaccine, 20 af disse fik derefter 4 kapsler Original muslingeolie pr. dag i 28 dage efter vaccinen.

Resultatet:

Studiet var vellykket og viste, at Original muslingeolie ikke forårsagede nogen hæmning af immunsystemet og ingen immunologisk lokalreaktion. Original muslingeolie  styrkede derimod immunsystemets svar på det levende influenzavaccine ved at fordoble antallet af producerende antistoffer.
Publicering i The Journal of Infections Diseases 2002.

The Treatment of arthritis with a lipid extract of Perna canaliculus:A randomised trial. Prof S. Gibson, R:G Gibson, Complementary Therapies I Medicine, 1998; 6:122-126.

I dette studie inddeltes 60 patienter med reumatisk artrit (RA) og osteoartrit (OA) i to grupper. Gruppe 1 fik Original muslingeolie og gruppe 2 fik placebo (fiskeprotein). Vurderingen blev foretaget efter 90 dage og yderligere efter 90 dage igen. Der blev foretaget regelmæssige vurderinger af ledstivhed, gribeevne, funktionseffektivitet, graden af smerte og ømhed.


Resultatet:

68% af RA patienterne og 70% af OA patienterne viste forbedringer. Der blev ikke noteret nogen bivirkninger. Forskernes sammenfatning lyder: ”Original muslingeolie, en patenteret ekstrakt fra den grønlæbede musling Perna carnaliculus, er et effektivt tilskud eller muligt alternativ til andre terapier i behandling af både reumatisk artrit og ostesartrit. Smerterne og stivheden mindskes væsentligt, patienternes aktivitet øges og man får en forbedring af patienternes almene tilstand. Derudover kommer, at der ikke er set bivirkninger ved behandlingen. Vi konstaterer derfor, at ekstrakt fra den grønlæbede musling fra New Zealand er af stor værdi for patienter med disse lidelser.”

Clinical Efficacy and safety of Lyprinol, a patented extract from green lipped mussel (Perna canaliculus) in patients with osteoarthritis of the hip and knee: Multicenter clinical trial with a 2 month treatment period. New Medical Journal, Korea, 2002; 45, no. 6. Formålet med dette studie var, at undersøge den kliniske effekt og sikkerheden i behandling med Original muslingeolie, som en LOX hæmmer hos patienter med osteoartrit. 54 patienter fik 2 gange 2 kapsler om dagen. Efter 4 og 8 uger blev følgende parametre vurderet og analyseret: Visuel analogskala, Lesquesne index, almen vurdering af lægen og evt. bivirkninger.


Resultatet:

Behandlingen med ekstrakt fra den grønlæbede musling fra New Zealand viste en signifikant forbedring af symptomerne ved osteoartrit. Efter 4 ugers behandling med ekstrakt fra den grønlæbede musling fra New Zealand havde 53% af patienterne en signifikant smertelindring og forbedret bevægelighed. Efter 8 ugers behandling med ekstrakt fra den grønlæbede musling fra New Zealand havde 80% af patienterne samme resultat. Der blev ikke noteret bivirkninger.

Over the counter (OTC) oral remedies for arthritis and rheumatism: how effective are they? M.W. Whitehouse, M.S. Roberts, P.M. Brooks, Inflammopharmacology, vol.7, No. 2. pp 89-105, 1999.

Dette studie blev udført på rotter og havde til formål, at analysere og vurdere 40 forskellige præparater, som markedsføres til behandling mod reumatisk artrit og osteoartrit, som fx ingefær, selleri, algeprodukter, glukosamin og andre muslinge ekstrakter. Ud af de 40 var 3 NSAID præparater (Ibuprofen, Asperin, Naproxen).


Resultatet:

Der var stor forskel på effekt af de forskellige præparater. Ekstrakt af den grønlæbede musling fra New Zealand viste sig i denne test selv ved meget lave doseringer mere effektiv 810 gange større effekt end fiskeolie) sammenlignet med de andre produkter og havde samtidig ingen bivirkninger.

Treatment of knee osteoarthritis with Lyprinol, lipped extract of the green-lipped mussel – a double-blind placebo-controlled study. CS Lau , PKY Chiu, EMY Chu, IYW Cheng, WM Tang, RYK Man, GM Halpern, Hong-Kong. Progress in Nutition 2004; vol.6, N. 1: 17-31. 

Dette dobbelt-blind placbo-kontrollerede studie udført på The Queen Mary Hospital i Hong Kong i tidsrummet 2001-2003 bekræfter resultaterne fra tidligere studier på gigt, nemlig at ekstrakt fra den grønlæbede musling fra New Zealand er effektiv. 80 patienter med slidgigt i knæet fik i 6 mdr. enten Lyprinol eller placebo. Formålet med dette studie var, at sammenligne effekten af Lyprinol med placebo hos personer med slidgigt i knæet. Man undersøgte patienterne efter 2, 4, 8, 12 og 24 uger. Efter 4 uger så man en øget forbedring hos de personer der fik Lyprinol i forhold til placebo. Efter fire uger rapporterede gruppen der fik muslingeekstrakten mindre smerter og viste en klar forbedring i bevægeligheden i de fysiologiske test.


Resultatet:

Muslingeekstrakten har vist sig at være sikker og uden bivirkninger i behandling af slidgigt. De patienter, der fik muslingeekstrakten, oplevede en stærkere smertelindring, bedre velbefindende og en øget bevægelighed end placebogruppen, hvorfor muslingeekstrakten må siges at være et trygt alternativ i behandling af slidgigt.

 

Referencer

 1. Caughey DF, Grigor RR, Caughey EB, Yuong P, Goww IK, Stewart AW. Perna canaliculus in the treatment of rheumatoid srthritis. Eur. J. Rheumatol. Inflamm. 1983; 197-200.
 2. Ciuch RA, Ormod DJ, Miller TE, Watkins WR. Anti-inflammatory activity in the fractionated extracts of the green lipped mussel. NZ Med. J. 1982, 95;803-806.
 3. Gibson RG, Gibson S, Conway V, Chappel D. Perna canaliculus in the treatment of arthritis. Practitioner 1980;224:955-960.
 4. Gibson SL, Gibson RG. The treatmentof arthritis with a lipped extract of Perna canaliculus: A randomized trial. Compl. Therapies in Med.1998;6:122-126.
 5. Hooper S. The effect of marine oils on markers of thrombosis in the blood of healthy females. Royal Melbourne Inst. Of Techn. Australia, oct.1998.
 6. Kosugi T., Tsogi K, Ishida H., Yanaguchi T. Isolation of an anti-inflammatory substance from the green lipped mussel (Perna canaliculus). Chem. Pharm. Bul. 1986;34: 4825-4828.
 7. Macrides TA, Treschow AP, et al. The inflammatory effects of omega-3 tetraenoic fatty acid isolated from a lipid extract from the New Zealand green lipped mussel. Abstract, 88th American oil chemist society annual meeting, Seattle, may 1997.
 8. Rainsford KD, Whitehouse MW. Gastroprotective and anti-inflammatory properties of green lipped mussel (Perna canaliculus) preparation. Arzn. Forsch. 1980;30:2128-2132.
 9. Whitehouse MW, Macrides TA, et al. Anti-inflammatory activity of a lipid fraction (Original muslingeolie ) from the NZ green lipped mussel. Inflamm. Pharmacol. 1997;5:237-246.
 10. Se Hang Cho et al. Clinical Efficacy and safety of Lyprinol, a patented extract from New Zealand green lipped mussel in patients with osteoarthritis of the hip and knee. Korean New Medical Journal. 2002;45: no.6.
 11. Emelyanov A, Barnes PJ, et al. Treatment of asthma with lipid extract of New Zealand green lipped mussel (Lyprinol). A randomised clinical trial. Europ. Respiratory J. 2002;20:596-600.
 12. Halpern G-M. Anti-inflammatory effects of a stabilized lipid extract of Perna canaliculus (Lyprinol). Allergie et Immunologi. 2000;32:272-278.
 13. Whitehouse MW, Roberts MS, Brooks PM. Over the counter (OTC) oral remedies for arthritis and rheumathism: how effective are they? Inflamm. Pharmacology 1999; vol. 7, no. 2:89-105.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *