Fup og fakta om fluorid i tandpasta

De senere år har der floreret myter om, at fluorid (også kaldet fluor) i tandpasta er farligt. Typisk fordi fluorid i tandpasta forveksles med de fluorerede stoffer, der fx findes i pizzabakker og rengøringsmidler, i hønsefoder, på industrigrunde, i vores landbrugsjord – og de stoffer er faktisk farlige, fordi de alt for let kan hobe sig op i vores kroppe. Det har fået nogle til helt at fravælge tandpasta med fluorid, baseret på en misforståelse. For pizzabakkers flourerende stoffer har intet med flourid at gøre.

Af Mariane Palm

Fluorid forhindrer caries i at udvikle sig

Studier og erfaringer har i årtier vist, at fluorid hæmmer udviklingen af caries, hvilket bygger på omfattende viden om de hårde tandvævs opbygning og sygdomsforhold. Fluorid sænker simpelthen hastigheden af udviklingen af caries. Tandbørstning med tandpasta med fluorid menes derfor at have en stor del af æren for nedgangen i caries (huller i tænderne) i den vestlige verden de seneste årtier, og har man rejst rundt i lande uden denne viden hos befolkningen, er man ikke i tvivl. En tandbørste er ikke nok, der skal også tandpasta til.

Flour skal kun anvendes i små mængder

Selvom fluorid ikke kan sammenlignes med fluorerede stoffer, er fluorid giftigt i store mængder og bør derfor holdes uden for små børns rækkevidde. Et lille barn skal indtage mere end tre tuber almindelig tandpasta med fluorid på én gang og en voksen mere end 15 tuber, før det er decideret livsfarligt. Heldigvis kræves der kun meget små mængder fluorid til at kontrollere caries. (1)

Fakta

Indtaget af fluorid i tandpasta udgør for den enkelte kun en lille del af det samlede daglige fluoridindtag, der primært kommer fra fluorid fra naturlige kilder som drikkevand og visse fødevarer (1)

Hvad er forskellen på fluorerede stoffer og fluorid i tandpasta?

Fluorerede stoffer er en gruppe kunstigt fremstillede kemiske stoffer (langkædede molekyler), der går under fællesbetegnelsen PFAS eller PFC.

De er kendetegnet ved, at de har lang nedbrydningstid i naturen og ophober sig i organer på dyr og mennesker, hvor de kan påvirke organismen negativt.

Nogle af stofferne er bl.a. mistænkt for at sænke immunforsvaret, give anledning til forhøjet kolesterol, forårsage cancer eller påvirke forplantningsevnen negativt. De fluorerede stoffer anvendes bl.a. i fødevareemballage, rengøringsmidler og imprægneringsprodukter.

Fluorid i tandpasta er et helt andet kemisk stof end de fluorerede stoffer og har ikke de samme negative egenskaber. Det kemiske stof, der findes i tandpasta, er et fluoridsalt, der indeholder fluor-ionen (F-). Fluor-ionen kaldes netop fluorid.

(Kilde: Tandlægebladet, januar 2020)


Kilde:

(1) Artikel bragt i Tandlægebladet, januar 2020: ”Fluorid i dentalprodukter kan ikke sidestilles med fluorerede stoffer” af Line Staun Larsen, adjunkt, tandlæge og ph.d. ved Aarhus Universitet.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *