Grøn i haven uden kemi

Barn_blomst_vander

 

Af Rose Maimonide, rosemaimonide.com

 

Det myldrer op af jorden i haven – også med ukrudt! Du kan heldigvis undgå kemisk krigsførelse i det grønne og stadig have en præsentabel have til glæde for både dig og naturen.

Hvad er problemet med Roundup & Co.?

Ukrudtsmidlet glyphosat, bedre kendt under handelsnavnet Roundup, er et pesticid. Ifølge WHO er det formentlig kræftfremkaldende i større doser. Men det mest alarmerende perspektiv er måske, at det kan gøre bakterier resistente over for antibiotika, hvilket er et stigende globalt sundhedsproblem. Rester af glyphosat ender i vores dyrebare grundvand og forstyrrer insekter og økosystemer. Det har bl.a. negative påvirkninger på honningbier.

Glyphosat er et såkaldt organophosphat, og nyere forskning viser, at denne type pesticider kan skade børns kognitive udvikling.


Vidste du …

at der i 2020 blev solgt 113 tons pesticider til private danskere – og 5.170 tons til landbruget?


Når det gror som ukrudt …

For at undgå kemisk krigsførelse mod ukrudtet kan du med fordel fjerne al ukrudt i det tidlige forår med håndkraft. I blomsterbedene kan du plante så tæt, at ukrudtet (næsten) ikke kan få et ben til jorden. Læg fiberdug, stampet stabilgrus, småsten, fliser, stenmel m.m. på stier og gange.

Flere steder på nettet kan man finde opskrifter på hjemmelavet ukrudtsmiddel med fx eddikesyre, opvaskemiddel og salt. Det lyder måske som en økologisk løsning. Men det er det ikke! Og det er faktisk slet ikke lovligt.

Kogende vand skader derimod ikke naturen – ud over ukrudtet – og virker ret godt.
Du får flere gode tips til kemifri ukrudtsbekæmpelse hos fx giftfri-have.dk   og på havenyt.dk.


Giftfri alternativer til pesticider

  • Fjern ukrudtet mellem fliserne med en ukrudtsbrænder eller kogende vand.
  • Fyld fugerne mellem fliserne med fugesand.
  • Læg tyk ukrudtsdug på stier og gange.
  • Hav fuglekasser, vandhuller eller fuglebad og små brændestabler/insekthoteller i haven, så skadedyrenes naturlige bekæmpere har gode levevilkår.
  • Undgå bar jord – plant tæt, og dæk jorden med bunddække.


Insektsæbe

Hjemmelavet insektsæbe er nyttigt til bekæmpelse af bladlus, mellus, væksthusspindemider og lign.
Du skal bruge:

  • 4 dl vand
  • ½ dl flydende brun sæbe eller ca. 1 tsk. fast brun sæbe
  • ½ dl husholdningssprit (kan evt. udelades)

Bland det hele i en forstøverflaske, omryst det grundigt, og sprøjt det på alle bladene. De skal være fugtige over det hele især på undersiden.
Lad sæben sidde 45-60 minutter, og skyl den af. Bladene er overtrukket med et vokslag, som sæben fjerner helt eller delvist. Det forøger fordampningen fra bladene, så det er en god ide at skylle planterne igen.

Brug kun insektsæbe om aftenen eller i gråvejr – ikke i solskinsvejr, da det kan give svedne blade.
Gentag evt. behandlingen efter fire dage. Hvis du stadig oplever skadedyr, gentag da igen efter yderligere fire dage.


En snegl på vej’n …

Den iberiske havesnegl er de seneste år blevet en udbredt plage, særligt efter meget milde vintre uden barfrost samt ved meget våde somre.
Problemet med sneglegift er, at det har negativ påvirkning på andre snegle, nyttedyr og pindsvin, som er vigtige for biodiversiteten i haven.

Du kan mindske mængden af dræbersnegle ved at sørge for gode levesteder for deres naturlige fjender. Høns kan gå frit i haven fra slut september til marts. De elsker at rode op i overfladejorden og spiser snegleæg og unge snegle. De æg, de ikke spiser, bliver udtørret.

Du kan også sætte fælder op med øl. Det er ret effektivt (og lidt ulækkert).
Eller du kan gå en tur med hakkejern eller saks tidligt om morgenen og ved skumringstid for at klippe/hakke sneglene ihjel. Det er yderst effektivt.

Der findes også sneglehegn, kobbertape og lign. til træbede.


Kilder:

https://gylle.dk/glyphosat-skubber-til-baade-biodiversiteten-og-de-helt-store-sundhedsproblemer-for-menneskeheden-fremover/

https://mst.dk/kemi/pesticider/

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581922/EPRS_STU(2016)581922_EN.pdf

https://www.dn.dk/nyheder/forsker-roundup-skader-vild-natur-og-insekter-ogsa-laenge-efter-sprojtning/

https://mst.dk/kemi/pesticider/anvendelse-af-pesticider/forbrug-af-pesticider-statistik-og-indikatorer/landbrug-mv/


Om Rose Maimonide

Rose Maimonide hjælper børnefamilier og gravide med at have nemt ved at leve sundt, bæredygtigt og kemifrit i en travl hverdag. I Roses onlineunivers Grøn Stue får du genveje, personlig rådgivning og varmt fællesskab omkring alt til din bæredygtige hverdag. Se mere på rosemaimonide.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *