Helhedsterapi og SQ Coaching med Henrik Dilling

dilling2

Værsgo. sund-forskning.dk har fået endnu en ekspert, som du kan stille spørgsmål til.

Mød Henrik Dilling og hans mange gøremål gennem 27 år.

Har du interesseret dig for vitaminer og mineraler, er du sikkert stødt på Henrik Dillings bøger. Måske kan du også have mødt ham i en helt anden sammenhæng, når han for adskillige firmaer i Danmark har fungeret som foredragsholder og coach udi alt lige fra sundhedskurser, til hvordan man tackler krisetider med fyringer og alle de følelser, som uvægerligt følger i kølvandet for den enkelte medarbejder. Faktisk kan du også have mødt ham, da han for år tilbage havde sit institut, hvor psykoterapeuter blev uddannet til en bred helhedsforståelse uden ensidig fokusering på kun den mentale habitus. For det er nok de nøgleord, Henrik allerhelst vil kendes på. Hans helhedsterapi, hvor krop, sind og ånd inddrages.

Grundlaget for netop Henriks definition af helhedsterapi er ikke opstået tilfældigt, men skabt for år tilbage, da han udover sine uddannelser som zoneterapeut, biopat og psykoterapeut, blev medejer af Gefioncentret, et at de første centre i Danmark, hvor man arbejdede på tværs af faggrænser, hvor læger, sygeplejersker og en stribe såkaldte alternative behandlere fandt sammen i Hille­rød. Her fokuserede man på – ligesom i biopatien –  at få integreret det hele menneske, hvor man gennemgik en række bestemte områder hos klienten, med vægt på kropsstruktur, biokemi, energi, psyko-sociale forhold, livsværdier og bevidsthed. Det er stadig de fem områder, Henrik fokuserer på i sin klinik. Hvordan fungerer ryggen, er der fx blokeringer, som skaber problemer helt andre steder i kroppen? Er de rette næringsstoffer til stede? Hvordan trives det enkelte menneske i det liv, de lever – og hvordan kan man via en bedre ernæring og forskellige metoder skabe balance på alle planer, opnå en krop og et sind fri for sygdom og ubalancer?

Til hverdag arbejder Henrik stadig for er­hvervslivet, men sætter mere og mere fokus på sin klinik og en ny uddannelse, som han har udviklet for Institut for Biologisk Medicin, som mest er kendt for at uddanne biopater og naturopather, men som nu også tilbyder en toårig uddannelse til psykoterapeut og SQ Coach.

Tankefelt teknikker, SQ Coach og psykoterapi

For Henrik har det gennem 27 år været logisk at koble flere teknikker sammen. Efter de første år som zoneterapeut og biopat med fokus på kroppen opstod en naturlig nysgerrighed om sindets mange kringelkroge, en nysgerrighed, som bl.a. førte ham til 3 års træning i SQ Coaching og Facilitering, som inddrager flere bevidsthedsniveauer. SQ betyder egentlig Spirituel Quota, eller på dansk åndelig intelligens (quotient). SQ er ikke et religiøst begreb, men har at gøre med den nytænkende, nyskabende og formålstjenende intelligens. Den er udtrykt ved høj empati (medfølelse), for­stå­else og en ægte respekt for sig selv og andre mennesker. SQ er altså et spørgsmål om bevidsthed, mening, værdier og formål, hvor man i træningen forstår, at vi mennesker har flere intelligenser at fungere ud fra, men hvor der i SQ træningen især lægges vægt på den føl­el­sesmæssige, den sociale og den åndelige intelligens. Med andre ord: et menneske, som er i balan­ce, formår at operere med flere forskellige intelligenser og på flere bevidsthedsplaner – og netop ved at inddrage psykoterapi og tankefelt terapi, kan der skydes mange genveje til en sundere krop og et sundere sind.

Gefionmodellens fem områder:

  • 1. Kropsstruktur
  • 2. Biokemi
  • 3. Energi
  • 4. Psyko sociale forhold
  • 5. Livsværdier og bevidsthed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *